ORI

Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad. Samen met de leden werd er teruggeblikt op 2018 en vooruitgekeken naar 2019.

01:02
04-04-2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen voor de sectororganisatie.

“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker plaatsen van ORI in het algemeen en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft het naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus met betrekking tot de huidige en toekomstige uitdagingen voor onze samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie … ”, stelt Christophe Hautier.

Met het op deze vernieuwde werking werd in 2018 de nieuwe ORI-website gelanceerd. Deze zal een belangrijke rol spelen in de communicatiestrategie van ORI en de interactie tussen haar leden. De organisatie zal blijven inzetten op belangenbehartiging en intensief lobbywerk, maar wil het potentieel van de sector van advies- en ingenieursbureaus daarnaast ook kenbaar maken aan een ruimer publiek, onder andere door het opstarten van ORI Communities.

“ORI hecht veel belang aan de samenwerking met andere sectororganisaties en overheidsinstellingen. We willen deze dan ook verder versterken”, aldus Christophe Hautier. “Streven naar gemeenschappelijke doelstellingen moet een ambitie zijn, maar we mogen de belangen van onze sector en de kwaliteit van de output niet uit het oog verliezen.”

“Ingenieurs zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van tunnels over wegen tot complexe gebouwen en bruggen: advies- en ingenieursbureaus zullen steeds een belangrijke rol spelen in het welslagen van dergelijke projecten. Het samenbrengen van de juiste personen op de juiste plaats en binnen de juiste omkadering kan bijna niet anders zijn dan de juiste formule voor innovatieve visies en oplossingen.”

ORI stelt zich de ambitie om advies- en ingenieursbureaus en hun toegevoegde waarde meer zichtbaarheid te geven. Het doel is duidelijk: dankzij haar leden en de nieuwe Communities zal ORI een impact hebben op het gevoerde debat én een belangrijke referentie zijn voor de deelnemers.    

Tekst: ORI
Beeld: ORI
Lees meer over: ORI , Samenlveing

Bouwen aan Vlaanderen partners

Valcke Prefab BetonLibrary of Voices - Abdij van Park - Heverlee