ORI

Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad. Samen met de leden werd er teruggeblikt op 2018 en vooruitgekeken naar 2019.

01:02
04-04-2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen voor de sectororganisatie.

“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker plaatsen van ORI in het algemeen en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft het naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus met betrekking tot de huidige en toekomstige uitdagingen voor onze samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie … ”, stelt Christophe Hautier.

Met het oog op deze vernieuwde

Tekst: ORI
Beeld: ORI
Lees meer over: ORI , Samenlveing

Bouwen aan Vlaanderen partners

Valcke Prefab BetonLibrary of Voices - Abdij van Park - Heverlee