Platform voor de bouw
Nieuws

Adviezen rond brandveiligheid voor elektrische voertuigen

KINGSPAN3_BAV_02
In het document RGV worden branddetectie, actieve rookbeheersing en compartimentering als een minimumvereiste voorgeschreven.

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Kingspan Light + Air Belgium

17 februari 2022 Leestijd 9 minuten

Deel dit artikel

Nog geen eenduidige wetgeving, wel ‘best practices’ in kaart gebracht

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook (ondergrondse) laadinfrastructuren voorzien. Toch rijzen er meer en meer vragen rond de toe te passen brandveiligheidsvoorschriften, voornamelijk in parkeergarages. Er is immers nog geen eenduidige wetgeving hieromtrent. Daarom werd via Fireforum een overlegplatform opgericht, dat waterdichte ‘best practices’ in kaart moest brengen. Op 16 september 2021 werd hun Regel van Goed Vakmanschap (RGV) gepubliceerd. Dit document wordt vandaag al door onder andere architecten, studiebureaus en anderen als referentie voor de brandveiligheid met betrekking tot elektrische voertuigen in parkings gebruikt. In Vlaanderen wordt dit document sinds 1 december door de brandweerzones in hun adviezen opgenomen om toegepast te worden. Andere brandweerzones zullen ongetwijfeld volgen.

Deze RGV omvat ‘best practices’, rekening houdend met de huidige kennis omtrent de problematiek van elektrische voertuigen in parkings.

Als Fire Safety Engineer is Ing. Robby De Roeck van Kingspan Light & Air Belgium vaak betrokken bij de meest complexe dossiers rond brandveiligheid in projecten, en dat steeds in nauw overleg met FOD Binnenlandse Zaken (via afwijkingsdossiers) en de brandweer. Hij wordt dan ook bijna dagelijks geconfronteerd met de huidige tekortkoming in onze wetgeving betreffende dit onderwerp. “Laten we maar direct met de deur in huis vallen: er is momenteel gewoon geen (eenduidige) brandveiligheidswetgeving als het gaat over EV en oplaadinfrastructuur in parkeergarages. Een werkgroep opgericht door FOD Binnenlandse Zaken (Hoge Raad brandveiligheid) schrijft sinds 2014 aan het vernieuwende HR 1632 (toekomstige Bijlage 7 KB Basisnormen) over brandveiligheid in parkeergarages, maar daarin worden oplossingen voor elektrische wagens niet expliciet behandeld. Dit document zal vanaf 1 juli 2022 wetgeving worden, met de nuance dat de beschreven oplossingen ook voor elektrische wagens als veilig beschouwd worden”, stelt Robby De Roeck. “Er was dus echt nood aan een bijkomende duidelijke richtgeving, en daarom werd op initiatief van FireForum een werkgroep opgericht met de FOD’s Binnenlandse Zaken en Economie, de brandweer, de stakeholders en de marktspelers. Deze werkgroep moest op korte termijn de ‘best practices’ in kaart brengen, rekening houdend met de huidige kennis omtrent deze materie. Het resultaat werd onlangs voorgesteld als een Regel van Goed Vakmanschap (RGV) op het vlak van brandveiligheid, meer bepaald elektrische voertuigen in parkings.”

Risico’s analyseren

Elk project is uniek en vereist dan ook een eigen aanpak met betrekking tot de brandveiligheid. Naast de uitwerking van een correcte conforme oplossing zijn ook de initiële controle bij de inbedrijfsstelling en de periodieke controles in een latere fase, preventief onderhoud en herstellingen belangrijk voor de goede werking van de actieve brandveiligheidssystemen. Het thema elektrische voertuigen brengt in die optiek toch wel extra aandachtpunten met zich mee. De meeste elektrische wagens werken immers op lithiumion batterijen en dat zijn potentiële ontstekingsbronnen, die grote problemen kunnen opleveren als ze beginnen te ontbranden. Ze blijven immers branden en de temperatuur kan zo exponentieel stijgen, tot 10 °C of meer per minuut (thermal runaway). Een batterij tussen de 15 en de 25 kWh geeft een wagenbrand van 4 tot 6 MW, bij 100 kWh spreken we van 8 MW of meer. Ter vergelijking: een volgetankte wagen met fossiele brandstof geeft circa 6 MW. De temperatuur van de vlammen bedraagt 800 °C of meer. Bovendien kan de stralingswarmte van een brandende elektrische wagen ook de geparkeerde wagens in de buurt in vlammen doen opgaan.

Elektrische voertuigen komen steeds vaker in ons verkeer voor, en her en der worden ook ondergrondse laadinfrastructuren voorzien.

Actieve en passieve brandbeveiliging

Het komt er dus op aan brandoorzaken preventief uit te sluiten én ook kordaat op te treden bij brand. Elke parkeergarage moet sowieso voldoen aan alle voorschriften uit de wetgeving, maar vanuit de brandanalyse, zoals gesteld in het document RGV, kunnen nog extra maatregelen bekomen worden. “In het document RGV worden branddetectie, actieve rookbeheersing en compartimentering echter als een minimumvereiste voorgeschreven. Naast een goede continue ventilatie moeten parkeergarages uitgerust zijn met een automatische branddetectie- en alarminstallatie, die de brandweer snel verwittigt en de laadpunten automatisch afkoppelt. Een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is een volgende minimale vereiste. Dergelijke systemen houden de temperatuur en toxiciteit onder controle en zorgen ervoor dat de brandweer een beter zicht heeft op de brand en ook eenvoudiger én rookvrij tot dicht bij de brandhaard geraakt. Compartimentering naar gebouwdelen met een andere functie dan parkeren, zoals wettelijk opgelegd, vrijwaart deze ruimtes van rook- en brandschade”, licht de Fire Safety Engineer toe. “Uit de brand-risicoanalyse kan ook blijken dat een bijkomende subcompartimentering en/of extra sprinklers noodzakelijk zijn. Na de eerste bluswerken wordt de wagen door de takeldienst naar buiten gesleept, waarna het aanbevolen is deze voor lange tijd in een container met water onder te dompelen. Vooraleer de takelwerken in een rookvrije omgeving kunnen plaatsvinden, moet de ondergrondse parking op een gecontroleerde manier geventileerd worden.”

De lithiumionbatterijen in elektrische wagens zijn potentiële ontstekingsbronnen, die blijven branden. De temperatuur kan tot 10 °C of meer per minuut exponentieel stijgen.

Een stap dichter bij eenvormigheid, maar …

Deze RGV blijft uiteraard gebaseerd op de kennis en ervaring van vandaag. De technologie blijft evolueren en dat houdt in dat ook de voorschriften verder geëvalueerd zullen moeten worden. “Er beweegt heel wat in de markt. Ik denk aan zelfblussende/niet-ontbrandbare batterijen, automodellen met een inlaat om rechtstreeks een blusmiddel in de batterij te injecteren of een typelabel dat voor elke wagen gelijk is, waardoor de brandweer gerichter kan ingrijpen”, sluit Robby De Roeck af. “We zijn met dit RGV ook weer een stap dichter bij eenvormigheid. Zoals reeds aangegeven, wordt dit document sinds begin december door onder andere de brandweer in Vlaanderen, maar ook door architecten en studiebureaus als referentie toegepast. In Brussel en Wallonië blijven de meningen echter nog verdeeld. Er is dan ook nog werk aan de winkel.”

Dit document kan gratis gedownload worden via https://www.fireforum.be/voorschriften    

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Nicolas Piert

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Bouwen aan Vlaanderen netwerk? Ik help u graag verder.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details