Platform voor de bouw
Nieuws

Als het over 100% gerecycleerde ramen en deuren gaat, beschikt PVC over de beste papieren

T8A1629-kopiëren

16 december 2021 Leestijd 11 minuten

Deel dit artikel

Ondanks alle klimaattoppen halen regeringen in de hele wereld de klimaatdoelstellingen niet. Moeten we wachten tot de politici het voor elkaar krijgen of moeten we zelf actie ondernemen? Stijgende temperaturen als gevolg van CO2-uitstoot zijn een van de grootste bedreigingen voor ons kli-maat. De uitstoot van het klimaatschadelijke gas, dat ontstaat als gevolg van reacties bij de verbrand-ing van fossiele brandstoffen, is in 2018 gestegen tot het recordniveau van 37,1 miljard ton. Ongeveer 40% van onze olie- en gasreserves wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Kömmerling is als belangrijk producent van PVC-profielen al de-cennia geleden gestopt met wachten en nam het milieuheft concreet zelf in handen.

Historisch: pionier in dienst van het milieu

Kömmerling, het toonaangevende PVC schrijn- werkmerk van de Duitse profine Group, startte ca. 20 jaar geleden reeds met een eigen ‘Greenline Maxim’ stelregel. Het gebruik van loodhoudende verstevigingen (stabilisatoren) in de PVC-U pro- fielen werd definitief een halt toegeroepen.

Ze werden vervangen door een milieuvriendelijke calcium/zink basis. Dit betekende concreet dat niet langer de ontgin-ning en het gebruik van ruim 6500 ton lood/jaar (of 160 vrachtwagens) nodig werd.

Stappen die Kömmerling Duitsland en België reeds zetten

Heden: recyclage, energiebesparing en milieubehoud

Vandaag de dag hanteert Kömmerling de filosof-ie van een gesloten kringloop voor de productie van PVC-profielen voor schrijnwerk. Daartoe wordt gebruik gemaakt van gerecycleerd PVC-mate-riaal (granulaat). Daarbij slagen we erin om raam- systemen te produceren met een hoge thermische isolatie, wat voor de eindgebruiker minder ver-warmingskosten en minder CO2-uitstoot betekent. Kömmerling levert bovendien producten af die minder (gerecycleerde) grondstoffen nodig heb-ben, en toch kunnen bogen op nog betere tech- nische eigenschappen.
Alle raam- en deurprofielen die de Kömmerlingfabriek verlaten voldoen aan de eisen van een BEN-woning. Op de ongeveer 15 miljoen ramen die jaarlijks van de PVC-profielen gemaakt worden, besparen de eindgebruikers 300 miljoen liter stookolie. Zo wordt voorkomen dat jaarlijks 850 miljoen kilogram CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Een grote klus minder voor bossen met een oppervlakte van 90.000 voet-balvelden. 4% van de oliereserves in de wereld worden gebruikt voor de productie van kunststof-fen, maar nog slechts 1% (een veertigduizendste) daarvan komt voor rekening van PVC-U, dat wordt gebruikt om ramen en deuren te maken.

ReFrame-profielen: dat is pas echt Cradle to Cradle

Het Cradle to Cradle-principe betekent dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt ook weer moet kunnen worden hergebruikt. Wat C2C nog een extra dimensie geeft is het feit dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruik. Het gaat hierbij dus om ‘upcycling’ (iets nog beter of minstens zo goed maken) in plaats van ‘downcycling’ (iets een tweede leven geven met een ándere toepassing).

De Kömmerling ReFrame PVC raam- en deur- profielen zijn een prachtig voorbeeld van ‘up-cycling’. Voor de productie ervan gebruiken we minder grondstof, die 100% uit gerecycleerd PVC-granulaat bestaat. Voor elke kilogram ge- recycleerd PVC die we hergebruiken besparen we twee kilogram CO2. De ReFrame profielen bezitten minstens dezelfde kwaliteit en technische eigenschappen (zoals thermische isolatiewaarden) als klassieke niet gerecycleerde profielen. De PVC raam- en deurprofielen voldoen aan en overtreffen de functionele marktvereisten van raamconstructiebedrijven, architecten, ontwikke-laars en eindgebruikers.

ReFrame: daar worden andere schrijnwerkmaterialen jaloers van

ReFrame is, zoals de naam zelf zegt, het concept van de Kömmerling raam- en deurprofielen die bestaan uit 100% gerecycleerd PVC-materiaal, van uitzonderlijke kwaliteit zijn en over een hoge energie-efficiëntie beschikken.

Het gerecycleerde PVC-materiaal is afkomstig van o.a.

• productieresten
• profielen van ingezamelde oude ramen
die verwerkt worden tot PVC-granulaat als grond-stof voor nieuwe raam- en deurprofielen.

ReFrame staat synoniem voor een echte, gesloten materiaalkringloop of circulaire economie. We wenden geen nieuwe natuurlijke fossiele grond-stoffen aan om deze te sparen voor toekomstige generaties. Elke gerecycleerde gram PVC-U bespaart op minerale olie en energie. Oude PVC recycleren houdt bovendien de lucht zuiver: het gebruik van gerecycleerde PVC-pellets in de productie van nieuwe raam- en deurprofielen vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 90%. De ReFrame-raamprofielen voldoen aan de hoog-ste isolatiewaarden, kunnen aangepast worden aan elke stijl van de woning, zijn antibacterieel, kras- en weerbestendig, beschermd tegen UV- en infraroodstraling en houden het binnenklimaat in perfecte balans.

ReFrame (be)staat als een huis

Dit project ‘Lange-bruggestraat’ in Evergem wordt momenteel gebouwd met ReFrame raam- en deurprofielen.

• Architect Hulpia Architecten
info@hulpia.be
• Bouwheer Annfil BV Evergem
• Oplevering verwacht 01/10/2022
• Schrijnwerker Van Eenaeme Evergem

The proof of the pudding is in the eating. Welke ander schrijnwerkmateriaal dan PVC kan concrete gerealiseerde projecten naar voor schuiven, die gebruik maken van 100% gerecycleerd materiaal? Kömmerling ReFrame in elk geval wel:

• 2020: eerste bouwproject met ReFrame PVC- raamprofielen in Amsterdam
• 2021: twee projecten met ReFrame opgestart in Mönchengladbach
• Heden: eerste Belgische ReFrame project opge-start

ReFrame ontving in haar prille bestaan reeds twee awards:

• Rethink Award, uitgereikt op 23 juni 2021 in Nederland: winnaar uit 42 inzendingen in de cat-egorie Recycling. • WFK Award 2021, uitgereikt op het tweede Weense Raamcongres* in de categorie Duur- zaamheid

*Een initiatief van de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en Plastics Europe Nederland (https://www.rethinkplastics.nl/)
** https://www.wienerfensterkongress.at/en/awards/

Certificaten, labels, verdragen, zegels, normen, … duurzaamheid troef

Kömmerling kan de beste papieren voorleggen wat betreft duurzaamheidslabels:

Kömmerling kan de beste papieren voorleggen wat betreft duurzaamheidslabels:

VinylPlus
Het “VinylPlus® Product Label” is het duurzaam-heidszegel voor PVC-bouwproducten. Producten die worden gekenmerkt door hoge prestaties en duurzaamheid worden door dit certificaat ge-makkelijk herkend voor eindklanten, fabrikanten en markten. VinylPlus werkt aan het continu ver-hogen van de PVC-recyclage om zo grote volumes hoogwaardig recycled PVC terug in de economie te brengen. Vandaag zijn in totaal elf bedrijven houder van het het VinylPlus® Product Label, goed voor 128 pvc-bouwproducten vervaardigd op 19 verschillende Europese productiesites. Liefst elf profine Kömmerling profielsystemen voor ramen en deuren ondergingen de zware audits en werden het Vinyl Plus® Product Label toegekend.

Kiwa
Verdrag voor circulair ondernemen omtrent:
• de recuperatie en recyclage van materiaal en hergebruik ervan in gelijke producten;
• het hergebruik van restmateriaal bij de produc-tie van profielen;
• de recuperatie van reststukken die ontstaan bij de productie van PVC-gevelelementen;
• de levering van producten die een functionele levensduur hebben van 50 jaar of meer.

EPD DIN ISO 14025 en EN 15804 (Geverifieerd door: onafhankelijk Institut Bauen und Umwelt e.V.)
Rewindo (Fenster-recycling-Service)


Als stichtend lid van het Duitse nationale recy-clinginitiatief Rewindo garanderen wij dat oude PVC-U ramen worden gerecycleerd in een gesloten kringloop.

Zero Pellet Loss-certificaat***
(Null Granulat Verlust) Bij de productie van PVC-profielen voor ramen en deuren komt geen enkele kunststofkorrel in een riool of in een afval-stroom terecht, die in waterlopen, zeeën en ocea-nen uitmondt.Plastic en ander afval in de oceanen vormen immers een groeiend wereldwijd prob-leem. Wij hebben sinds 2017 talrijke technische maatregelen en proceswijzigingen doorgevoerd om te voorkomen dat pellets uit onze productiefa-ciliteiten en opslagsilo’s in het afvalwater en dus in de oceanen terechtkomen.

Greenline Maxim
Reeds 20 jaar geleden zijn we gestopt met lood-houdende verstevigingen (stabilisatoren) aan te brengen in de Kömmerling PVC-U profielen. Sed-ert wordt gebruik gemaakt van een milieuvrien-delijke calcium/zink basis.


Kömmerling Better World Foundation
****
Samenwerking met een groot aantal liefdadig-heidsinitiatieven en het financieren van projecten die een bijdrage leveren om de wereld beter te maken, zoals:

• WWF
• Mukoviszidoze
• Jeugdsportverenigingen
• Lees,- schrijf en spraakbevorderende projecten voor kinderen
• Sociale instellingen
• …

*** www.marinelittersolutions.com
**** www.koemmerling-better-world.de

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Nicolas Piert

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Bouwen aan Vlaanderen netwerk? Ik help u graag verder.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details