Platform voor de bouw
Belgiës grootste wijnbottelarij krijgt vorm
Er is gekozen voor een vrij eenvoudig vierkant gebouw met een uitsprong langs één zijde.

Belgiës grootste wijnbottelarij krijgt vorm

Op de voormalige site van De Persgroep in Kobbegem is het een drukte van jewelste. Daar wordt immers de laatste hand gelegd aan de grootste wijnbottelarij van het land: Delhaize Winery. Met deze investering van 25 miljoen euro steekt de retailer een 142-jarige traditie in een modern en ruimer kleedje. De historische ambachtelijke aanpak wordt er immers gecombineerd met automatisering en heel wat meer capaciteit.

De gevel bestaat uit grijze geïsoleerde panelen.

Al sinds 1880 beschikt Delhaize over een eigen wijnbottelarij in de Osseghemstraat in Brussel. Om deze activiteit verder uit te breiden en te moderniseren, besloot de retailer naast het hoofdkantoor in Kobbegem een gloednieuwe bottelarij (inclusief kantoor) van circa 9.300 m² te bouwen. “Hoewel de nieuwste technologieën worden geïmplementeerd, blijven de filtratie- en bewaringsprocessen op ambachtelijke wijze uitgevoerd”, vertelt Roel Dekelver, director communications & stakeholder management bij Delhaize. “Het grote verschil is dat de bottelfase en het beheer van alle parameters nu volautomatisch zullen verlopen. Bovendien is er sprake van een gigantische capaciteitsuitbreiding. Het is de bedoeling dat we in Kobbegem jaarlijks een equivalent van vijftien olympische zwembaden zullen bottelen en gemiddeld 2 miljoen liter wijn op voorraad houden.”

Het hoge deel in de kelder is bestemd voor de stockage van de wijn in cuves.

Beton in diverse vormen

Er werd gekozen voor een vrij eenvoudig vierkant gebouw met een uitsprong langs één zijde. Een belangrijk aandachtspunt was de kelder, die tweeledig is gebouwd. Het hoge deel is bestemd voor de stockage van de wijn in cuves. In een lager gedeelte wordt een filtratiezone ingericht en is er ruimte voor de opslag van palletten. Het kelderniveau is volledig uitgevoerd in beton. “In functie van de gevraagde afwerkingsgraad en de strikte planning kozen we voor een opbouw met holle wanden en een afdek met welfsels en betonnen balken”, verduidelijkt Matthias Van Roosbroeck, projectleider bij Verelst, dat het project realiseert. “Na een analyse door onze mensen en de stabiliteitsingenieurs kozen we voor een combinatie van prefabkolommen met uitstekende wapening op kelderniveau, die samen met de premuren zijn opgestort. Het hoge gedeelte en de filtratiezone zijn uitgerust met een gietvloer met polyurethaancement.”

De hoek met zicht op de Brusselsesteenweg kreeg een grote glasgevel met een luifel.

Eenvoud siert

Op het gelijkvloers komen de productielijnen voor het bottelen van de wijn en een laboratorium. Een deel van het gebouw kreeg ook een verdieping waar enkele kantoren en de sociale ruimtes zullen worden ingericht. Beide niveaus zijn opgebouwd met betonnen kolommen en houten dakliggers. “Het dak van de eerste verdieping hebben we uitgevoerd met welfsels en de rest met witte steeldeck”, aldus Matthias Van Roosbroeck. “De gevel bestaat uit grijze geïsoleerde panelen. De hoek met zicht op de Brusselsesteenweg kreeg een grote glasgevel met een luifel, het productiegedeelte een gepolierde betonvloer en de kantoren en sociale kantoren een tegelvloer.”     

De bottelarij is opgetrokken naast het hoofdkantoor van Delhaize in Kobbegem.

Uitdagende opdracht

Hoewel Delhaize Winery nog niet is afgewerkt, is Verelst nu al bijzonder trots op deze referentie. “Als klasse 8-bouwbedrijf zijn we wel wat gewoon”, vertelt Matthias Van Roosbroek. “Toch is de wijnbottelarij gezien de omvang en de complexiteit een buitenbeentje in ons oeuvre. Zeker de planning was een puzzel die moeilijk te leggen viel. In een korte tijdspanne alle activiteiten doorlopen terwijl de werkruimte beperkt was, bleek een huzarenstuk te zijn. Gelukkig beschikken we bij Verelst over een erg competent, gemotiveerd en klantgericht team met een jarenlange expertise. Dat nam de uitvoering van de keldervloer en de montage van alle geprefabriceerde onderdelen van het gebouw voor zijn rekening, alsook de algemene coördinatie. De rest van de werken werden uitgevoerd door onderaannemers, met uitzondering van de technieken, die niet in onze opdracht waren opgenomen. Door de bundeling van al deze competenties zullen we dit project naar ieders tevredenheid kunnen realiseren en Delhaize nogmaals kunnen bewijzen dat we hun vertrouwen niet beschamen. Want deze wijnbottelarij is maar een van de vele realisaties die we voor deze retailer hebben uitgevoerd.”    

“Het is de bedoeling dat we in Kobbegem jaarlijks een equivalent van vijftien olympische zwembaden zullen bottelen en gemiddeld 2 miljoen liter wijn op voorraad houden”, vertelt Roel Dekelver.

Gegarandeerde precisie

Een minutieuze inplanting van het gebouw is essentieel voor het welslagen van elk bouwproject. Daarom werd in het voortraject van Delhaize Winery een beroep gedaan op Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels. Deze expert is immers voor geen kleintje vervaard, wat in dit project toch wel een belangrijke meerwaarde bleek te zijn. Gezien de complexiteit en de omvang van de wijnbottelarij was het uitzetten van de meetpunten toch iets moeilijker dan gemiddeld.

Tekst Timesaver    |    Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Bij Delhaize Winery nam Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels het volledige pakket voor zijn rekening.

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels is het geesteskind van Dirk Teugels, dat in 1973 boven de doopvont werd gehouden. Anno 2022 is dit landmeterskantoor een gereputeerde waarde in de sector. “Onze expertise wordt ingeroepen voor uiteenlopende projecten”, vertelt medezaakvoerder Steven Buytaert. “Dit heeft alles te maken met de brede range van services die we aanbieden. Bovendien beschikken we over veertien meetploegen, waardoor we erg snel en flexibel op klantenvragen kunnen inspelen. Het fundament van onze business is dan ook kwalitatieve dienstverlening die servicegericht is. Ons succes stoelt enerzijds op ons team van 31 personen die vakkundig en polyvalent zijn opgeleid en zich blijven bijscholen. Anderzijds investeren we continu in nieuwe meetapparatuur en gereedschappen die bovendien jaarlijks op nauwkeurigheid en doeltreffendheid gecontroleerd worden.”

Teugels beschikt over veertien meetploegen.

Bij Delhaize Winery zorgde Teugels voor het uitzetten van het gebouw. “We namen het volledige pakket voor onze rekening”, aldus Steven Buytaert. “Hierbij spreken we over het uitzetten van de piketten voor de uitgraving van het grondwerk, de hoofdassen voor het plaatsen van de ankers en kolommen, de referentiehoogtes, de inrithellingen … Kortom: alle punten en maatvoeringen die op het architecturale plan stonden. Hoewel dergelijke metingen onze specialiteit zijn, moesten we in dit project een tandje bijsteken. Gezien de complexiteit en grootte van het gebouw moesten we geregeld nieuwe referentiepunten plaatsen om ons meet- en uitzetwerk te kunnen uitvoeren. Toch kon ook deze opdracht tot een goed einde worden gebracht met één landmeter en een meetassistent.”    

Brandcompartimentering volgens de regels van de kunst

Het is logisch dat een gebouw als de Delhaize Winery aan hoge brandvereisten moet voldoen. Daarom zijn in de bottelarij meerdere brandwerende deuren en sectionaalpoorten terug te vinden. Niet geheel verrassend werd Winlock aangesteld als leverancier en plaatser. Deze firma uit Lokeren is immers al vele jaren de Belgische referentie bij uitstek op het vlak van industriële brandwerende poorten en deuren. 

Tekst Timesaver    |    Beeld Charles-Luka Schweizer – Timesaver

Voor de poorten werd een brandweerstand van 60 minuten gevraagd.

​Sinds 1997 legt Winlock zich toe op de productie van industriële brandwerende poorten en deuren. Met CEO Sylvia Roels aan het roer wist het bedrijf een solide marktpositie uit te bouwen. “We hebben ons succes te danken aan het feit dat we voor elke toepassing een unieke oplossing kunnen aanbieden”, aldus sales representative Jenna van Lierde. “Voor elke situatie – diepvries, ATEX-zone, vloeistofbarrière … – bedenken we een oplossing op maat, die we dan ook plaatsen met ons eigen team. Een grote sterkte is dat klanten zowel voor brandwerende sectionaalpoorten als stalen deuren bij ons terechtkunnen. Deze troef is misschien nog niet zo goed gekend, maar we merken toch een toenemende vraag om beide types producten gecombineerd te leveren.”

Winlock installeerde zowel binnen als buiten stalen deuren.

Ook voor Delhaize Winery mocht Winlock zowel brandwerende sectionaalpoorten als deuren leveren. “Voor de poorten werd een brandweerstand van 60 minuten gevraagd”, vertelt Jenna van Lierde. “Enkele exemplaren zijn bovendien ‘FoodSafe’ uitgevoerd, met specifieke dichtingen en materialen die zijn goedgekeurd voor toepassing in de voedingsindustrie. De stalen deuren zijn zowel voor binnen als buiten en sommige exemplaren hebben een brandweerstand van 60 minuten. Zowel de poorten als de deuren zijn door hun samenstelling en grootte vrij zwaar. Hiermee komen we bij de grootste uitdaging in dit project: alle uitvoeringen op de juiste verdieping krijgen! Toch is de plaatsing vlot verlopen dankzij de expertise van onze mensen. In elk geval zijn we bijzonder blij dat we aan dit prestigieuze project mochten meewerken. Voor ons is Delhaize Winery een bijzonder mooi referentieproject omdat het aantoont dat Winlock een totaalleverancier is op het vlak van brandcompartimentering.”    

Geoptimaliseerd funderingsconcept op maat

Een zwaar gebouw op een relatief instabiele ondergrond? Dat vraagt om een paalfundering die door een expert wordt ontworpen en uitgevoerd. Het was dan ook geen verrassing dat De Waal Solid Foundations werd aangetrokken om de fundamenten van Delhaize Winery te leggen. Een keuze die rendeerde, want het oorspronkelijke funderingsplan werd volledig herwerkt tot een kostenefficiënte oplossing die precies op de leest van dit project geschoeid is. 

Tekst Timesaver    |    Beeld Charles-Luka Schweizer, De Waal Solid Foundations

Het oorspronkelijke funderingsplan werd geoptimaliseerd door de ingenieurs van De Waal Solid Foundations.

Het terrein waarop Delhaize Winery is gebouwd, bestaat uit een ondergrond van zwakke leem en kleilagen met daaronder een goede zandlaag. In combinatie met de zware en grote constructie leverde dit een reëel gevaar op zware zettingen op, een fenomeen dat het bouwteam logischerwijze wou tegengaan. Daarom werd vrij snel beslist om op een paalfundering te bouwen. Gelukkig was er ook het besef dat een perfecte uitvoering cruciaal zou zijn om de beoogde levensduur van de wijnbottelarij te garanderen. Daarom gingen de bouwpartners op zoek naar een expert die maatwerk in functie van de ondergrond en de constructie kon leveren.

Het terrein waarop Delhaize Winery is gebouwd, bestaat uit een ondergrond van zwakke leem en kleilagen met daaronder een goede zandlaag.

Keuze valt op sterke speler

De perfecte cocktail van uitgebreide expertise, een adequaat machinepark en een uiterst competent team werd al snel gevonden bij De Waal Solid Foundations. Dit Europees zwaargewicht in het domein van diepfunderingen en beschoeiingen is het resultaat van een fusie tussen drie topspelers in de sector: De Waal Palen, Wig Palen en Olivier Funderingstechnieken. “Het resultaat is een enorm sterk bedrijf dat de competitie op Europees vlak aankan”, vertelt CEO Olivier Rens. “Bovendien leidde de krachtenbundeling tot een enorm uit-gebreid team en machinepark, wat ons tot op vandaag heel wat flexibiliteit oplevert. Niet alleen kunnen we erg snel op klantenvragen inspelen, we zijn ook op veel werven tegelijkertijd bezig, zelfs over de landsgrenzen heen.”

De Waal Solid Foundations beschikt over een uitgebreid team en machinepark.

Van vele markten thuis

Een grote sterkte van De Waal Solid Foundations is de ruime knowhow over de meest uiteenlopende gebouwen en ondergronden. “Woningen, gsm-masten, appartementen- en kantorencomplexen, industriebouw, waterzuiveringsstations, raffinade-rijen, distributiecentra, tunnels en bruggen: ze zijn allemaal terug te vinden in onze uitgebreide referentielijst”, aldus Olivier Rens. “We kunnen grote en kleine bouwconstructies op verschillende paaltypes funderen, en dit trillingsvrij of geheid. We beschikken over de kennis en de machines voor opdrachten met trillingsvrije dubbel grondverdringende schroefpalen, prefab heipalen, in de grond gevormde geheide palen, schroefpalen met gedeeltelijke wegpersing en verbuisde boorpalen. Ook voor werken binnen een bestaand gebouw kunnen we een oplossing bieden met onze kleine machines: kokerpalen en micropalen. Voor bouwputten kunnen we de klassieke berliner- en secanspalenwanden voorzien, maar eveneens de nieuwste CSM-beschoeiingstechnieken. Verder kunnen klanten bij ons terecht voor beschoei-ingen met kokerpalen en het aanleggen van geluidswanden met metalen profielen.”

Bij Delhaize Winery werd eenzelfde paaltype gebruikt als bij Weerts in Oupeye.

Ontwerp geoptimaliseerd 

Wie met De Waal Solid Foundations in zee gaat, mag er prat op gaan de beste oplossing in huis te halen. “We gaan niet zomaar eender wat uitvoeren”, verduidelijkt Olivier Rens. “Elk ontwerp wordt door onze ingenieurs onder de loep genomen en verder geoptimaliseerd. Zo was voor Delhaize Winery een concept met dubbel grondverdringende schroefpalen voorzien. Dit is het meest gebruikte systeem in België en De Waal is hier marktleider in. We beschikken over 23 machines waarmee we dagelijks dit paaltype
realiseren op kleine, middelgrote en grote werven, en dit met  korte en lange palen – tot 35 meter – en verticale of schuine palen. Bij het bestuderen van het palenplan en de sonderingen van Delhaize Winery kwamen we tot de conclusie dat we het aantal palen per kolom konden optimaliseren. De uiteindelijke oplossing was dus niet alleen technisch beter, maar ook economisch gunstiger. Het enige echte obstakel was de deadline: de opdracht moest op minder dan dertig werkdagen worden uitgevoerd. Onze dertigjarige ervaring met het realiseren van projecten met dit paaltype wierp hierbij zijn vruchten af. Het resultaat is opnieuw een interessante referentie waarmee De Waal Solid Foundations nogmaals bewijst dat het zijn reputatie als Europese topspeler waard is.”  

Een grote sterkte van De Waal Solid Foundations is de ruime knowhow over de meest uiteenlopende gebouwen en ondergronden

 

TECHNISCHE FICHE
  • Bouwheer Delhaize (Kobbegem)
  • Architect AAVO Architecten (Moeskroen)
  • Hoofdaannemer(s) Groep Verelst – Verelst Bedrijfsbouw en Renovatie (Putte)

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details