Platform voor de bouw
Bitumen slim én ecologisch benutten? Derbigum toont de weg.

Bitumen slim én ecologisch benutten? Derbigum toont de weg.

Mondialisering en hergroeperingen, de fabrikanten van bouwmaterialen ontsnappen er ook niet aan. Toch houdt Derbigum, de nog enige Belgische fabrikant van roofing, stand. Het familiebedrijf evolueert behendig door de vinger op de pols te houden voor de veranderingen in de markt : recyclage en nog meer ecologische ontwikkelingen voor zijn dakbanen, een nauwgezette service naar zijn klanten toe. Om dit nieuwe elan nog een extra duwtje in de rug te geven, werd een nieuwe CEO aangetrokken: Grégoire Morel.

Derbigum gaat zijn inspanningen inzake recyclage en alternatieve grondstoffen nog opvoeren. Een bewuste en doordachte keuze.

Grégoire Morel : “Natuurlijk, als producent van bitumen dakbanen is het logisch inspanningen te leveren voor een beter en meer verantwoord gebruik van de beschikbare grondstoffen. Derbigum is destijds een pionier geweest in de recyclage van bitumen als nieuwe grondstof. De huidige situatie vraagt zeker dat we onze inspanningen hierin verder opvoeren.”

Derbigum heeft een waterdichtingsmembraan op plantaardige basis. Toch bestaat het grootste deel van de productie nog steeds uit dakbanen op basis van bitumen, een grondstof gewonnen uit aardolie. Hoe kadert u dit binnen de heersende tendensen in ecologie en milieu?

Grégoire Morel : “Op het eerste zicht lijken bitumen en ecologie inderdaad weinig gemeen te hebben. Toch is het wel zo ! Dit slechte imago is deels te wijten aan een zekere verwarring tussen bitumen en teer. Beide waterdichtingsproducten (zwart en halfvloeibaar) werden destijds gebruikt op de daken, maar zijn twee totaal verschillende producten ; teer is een product bekomen door distillatie van steenkool en het is bewezen dat het kankerverwekkend is. Bitumen daarentegen is niet schadelijk voor de gezondheid, dit wordt aangetoond door verschillende wetenschappelijke studies.  

Natuurlijk is bitumen een product op basis van aardolie, maar als grondstof voor waterdichting voor platte daken is het de meest ecologische oplossing mogelijk. Externe rapporten bevestigen ondertussen een levensduur van minimum 40 jaar voor de Derbigum-dakbanen. En dat is een bewezen levensduur, tijdens het laatste onderzoek zijn er zelfs daken bezocht van 45 jaar welke nog in goede staat waren. Onafhankelijke studies zoals de recente levenscyclusanalyse (LCA) van Dubokeur in Nederland, treden dit ook bij. Derbigum NT, onze bitumen dakbaan op basis van gerecycleerd materiaal, haalt hier een uitstekend resultaat en krijgt het label van duurzame keuze en milieutechnische top. Bitumen scoort dus beter op vlak van ecologie dan andere waterdichtingsmaterialen, zeker wanneer men het kan recycleren zonder kwaliteitsverlies.

Bovendien, in tegenstelling tot de algemene perceptie, moet een Derbigum-dak niet persé aan het einde van zijn levensduur gesaneerd worden. De bestaande eindlaag kan aan een 2e leven beginnen als onderlaag en samen met een nieuwe Derbigum-toplaag aan het volgende traject van 40 jaar beginnen. En, mocht het dak toch gesaneerd moeten worden, dan is de Derbigum-dakbaan volledig recycleerbaar en herinzetbaar in de productie van onze circulaire membranen in het NT-gamma, zonder kwaliteitsverlies. 

Het feit dat we producent zijn van dakbanen op basis van aardolie, sluit echter niet uit dat we zeer gedreven zijn in het vinden van alternatieven voor bitumen. Dit resulteerde in de dakbaan Derbipure. Voor deze ecologische dakbaan op basis van plantaardige oliën en harsen zijn wij trouwens zeer waakzaam over herkomst van de grondstoffen. Derbipure werd reeds in 2010 gelanceerd, wel voor dat er zoveel aandacht was voor ecologische producten. Jammer genoeg krijgt dit product nog niet de aandacht die het verdient van de markt. Trouwens, een prachtreferentie voor Derbipure is het nieuwe UN-gebouw in Denemarken”.

Voor u past een bitumen dakbaan dus perfect in de circulaire economie?

Materiaal voor recyclage

 


Jammer genoeg zijn de overheden nog niet helemaal mee met “het circulaire”, ondanks dat zij de mond vol hebben over herinzetbaarheid en dergelijke. Zolang de overheden oude bitumen dakbanen als afval blijven kwalificeren, is het niet evident om voldoende materiaal te verzamelen. Voor ons als producent is het huidige gebied in België te beperkt om voldoende kwalitatieve secundaire grondstoffen te vinden: dit moet op Europees niveau bekeken worden. Helaas is grensoverschrijdend transport van afval tussen Europese landen onderling niet evident en vormt de vaak zware administratie een grote remmende factor. Ook wij ondervinden dit voor onze filialen in de aangrenzende landen en pleiten in het algemeen voor administratieve vereenvoudiging als het om circulariteit van secundaire grondstoffen gaat met – uiteraard – de garantie van totale transparantie en traceerbaarheid. Een meer actievere ondersteuning van de overheid op dit gebied zou zeker welkom zijn!
”.Grégoire Morel : “Zeker,… als je rond je heen kijkt, alle platte daken met roofing. Dat is voor ons een ware strategische voorraad : de perfecte grondstof in ons circulair verhaal. Mits correct gerecycleerd, kan bitumen steeds opnieuw hergebruikt worden in nieuwe waterdichtingsbanen, zonder enig kwaliteitsverlies. Dit proces goed beheersen, is de kern van ons kunnen. Zodoende zijn voor ons oude bitumineuze daken geen afval maar een belangrijke grondstof.

Tijdens Batibouw heeft Derbigum de Green Deal Circulair Bouwen onderschreven. Onlangs ook het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Hoe ziet Derbigum zijn rol in zulke initiatieven?

Ondertekening Green Deal Circulair Bouwen tijdens Batibouw

 


Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, een initiatief dat door de Verenigde Naties ondersteund wordt, is een mooi traject dat ons een perfect dashboard biedt voor onze manier van werken. Enkel de ondernemingen die, over een periode van 3 jaar, voldoende en juiste initiatieven nemen, zullen uiteindelijk het logo van de VN mogen gebruiken. Derbigum is steeds een voortrekker geweest op dit gebied. Zo hebben we in het verleden al tal van acties ondernomen voor duurzaam ondernemen. Daarnaast hebben we momenteel de installatie van de nieuwe productielijn lopen en werd een nieuwe investering goedgekeurd om nog in de loop van dit jaar een bijkomende recyclage-eenheid te installeren, die onze recyclagecapaciteit gevoelig zal verhogen
”.Grégoire Morel: “Voor Derbigum is inzet voor het milieu deel van zijn DNA, lang voor dit een hot topic werd in de actualiteit. Het was enkel minder zichtbaar naar de buitenwereld toe. Daarom kunnen we dit soort initiatieven enkel maar toejuichen. En, in beide gevallen, biedt het ook een platform waar nieuwe initiatieven gefaciliteerd worden.

De nieuwe productielijn waarvan u spreekt wordt begin 2020 in dienst genomen. Welke extra perspectieven biedt deze ten overstaan van de huidige lijnen?

Grégoire Morel : “De nieuwe productielijn is een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. De bestaande productielijnen gaan al even mee. Natuurlijk zijn deze wel altijd goed onderhouden en op tijd en stond geüpgraded om aan de meest recente technologie te kunnen voldoen, maar we kunnen hun leeftijd niet verloochenen.

De nieuwe lijn is zo ontworpen dat zij ons een ongeziene polyvalentie en productiesnelheid zal kunnen bieden. 90% van de productie zal zo op deze lijn geconcentreerd kunnen worden.

Nieuwe lijn in proefopstelling bij de fabrikant

 


De digitalisering maakt ook steeds sterker zijn opwachting in de bouwsector. Hoe gaat Derbigum hiermee om?
Van de twee bestaande productielijnen blijft er een behouden voor de productie van zeer specifieke dakbanen met coating”.

Grégoire Morel : “Alle sectoren maken een digitalisering mee, maar ik merk wel dat de bouwsector op dit gebied toch nog vrij traditioneel blijft. Bij ontwerpers en architecten zien we de digitale evolutie met rasse schreden vooruitgaan, daar waar bij andere actoren, zoals de dakdekkers, dit iets trager gaat.

 

AppRoof References

 

We zien ook ondertussen dat de nieuwe generatie dakdekkers veel meer vertrouwd is met het gebruik van een smartphone, met sociale media, met digitale tools, enz. Zij verwachten dan ook dat deze toepassingen veel meer ingezet kunnen worden in hun professionele activiteiten als dakdekker. Hier trachten wij zo goed als mogelijk te beantwoorden aan hun verwachtingen, hoewel deze niet altijd even duidelijk geformuleerd worden”.Ook hier willen wij onze pioniersrol opnemen en deze toepassingen mee helpen introduceren in onze sector. Het digitale traject past trouwens volledig in onze “Customer Intimacy” strategie en “Delight” management, zowel naar onze externe klanten als onze interne mensen. Onze focus ligt er op dat het gemakkelijk en plezant moet zijn om met Derbigum samen te werken, en we zo een toegevoegde waarde kunnen creëren ten overstaan van onze concurrenten. Bij de architecten gebeurt dit zeer vlot: kijk maar naar het toenemend gebruik van BIM, onze apps Approof Projects en Approof References of andere toepassingen.  

Hoe ziet u Derbigum in de toekomst evolueren?

Grégoire Morel : “Wij zijn een Belgische producent van roofing op mensenmaat. De meerwaarde die we kunnen creëren door duurzame en performante waterdichtingsoplossingen aan te bieden voor onze klanten, de dakdekkers, en hun klanten, de investeerders, is van wezenlijk belang. Daarnaast is ook onze grote flexibiliteit, dit zowel in service als in responstijd een belangrijke troef van onze onderneming. Deze grote wendbaarheid laat ons toe gemakkelijk in te spelen op nieuwe markttrends. Naar de toekomst toe is en blijft het belangrijkste dat we flexibel zijn in het vinden van de klant, en hem correct benaderen en centraal stellen”.

Hoe ziet u uw rol als CEO bij Derbigum?

Grégoire Morel : “Als CEO van Derbigum sta ik aan het hoofd van een Belgische, familiale groep, met een zeer sterke lokale verankering en reputatie van kwaliteit en innovatie. Derbigum heeft een traditie van bijna 100 jaar en is de voorkeurspartner van heel wat dakdekkers, architecten en particulieren. Het is aan mij om onze energie en onze initiatieven te verankeren in wat de sterkte en de reputatie van onze groep maakt en tegelijk onze organisatie aan te passen aan de evoluties in de markt.

De “Customer Delight” waarover we spraken, moet gebaseerd zijn op een “Employee Delight”: ik zie het dan ook als mijn taak om ervoor te zorgen dat er een werkomgeving gecreëerd wordt waarin mensen zich goed voelen, zodanig dat ze dag in dag uit, met passie, het beste van zichzelf geven. Een gelukkige werknemer zorgt voor gelukkige klanten!

Maar ook een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen, met een duidelijk accent op teamspirit: samen winnen, samen verliezen, samen er terug voor gaan en samen plezier maken.

Wat onze partners dan ook enorm appreciëren in Derbigum als bedrijf is onze correcte houding en onze expertise. Zodoende stellen zij heel veel vertrouwen in de service die wij bieden, of zoals JW Marriott het ook stelde : If you take care of your people, they will take care of your customers.”.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details