Platform voor de bouw
Overig

Certificatie en normering voor stortklaar beton in volle evolutie

IMG_7733

3 mei 2021 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

De recentste versie van die Belgische norm en het bijbehorende toepassingsreglement (TRA 550) dateren van 2018, maar dat betekent uiteraard niet dat het certificatie- en normeringsproces intussen stilligt. Integendeel: achter de schermen wordt volop gewerkt aan een nieuwe uitgave van de Belgische aanvulling en versie 5.0 van het toepassingsreglement voor stortklaar beton. Pascale De Kesel, sinds 1 maart 2018 sectordeskundige voor stortklaar beton bij BE-CERT, vertelt ons hoe de vork in de steel zit. 

Leslie Hammer (rechts) kwam het betonteam van BE-CERT versterken en fungeert nu als rechterhand van sectordeskundige Pascale De Kesel (links).

Pascale De Kesel: “Voor zij die eraan zouden twijfelen: certificatie en normering zijn geen statische gegevens. Stortklaar beton is een domein waarin voortdurend allerhande zaken evolueren, dus de Belgische aanvulling van de Europese betonnorm en het toepassingsreglement moeten regelmatig aangepast worden om up-to-date te blijven. De werkgroep die zich over de nieuwe uitgave van het toepassingsreglement buigt, wordt binnenkort versterkt met vertegenwoordigers uit de aannemerij. Zo kunnen de noden van de uitvoerders beter in rekening gebracht worden, wat in het verleden weleens spaak liep. Denk bijvoorbeeld aan bestellingen bij betoncentrales die niet overeenstemden met wat vereist was op de werf. Dergelijke zaken hopen we voortaan beter te kunnen stroom-lijnen, zodat we discussies en valse verwachtingen kunnen uitsluiten. Hoewel er al vertegenwoordigers van de aannemerij zetelden in het Bestuurscomité dat het reglement moet goedkeuren, hadden we niet het gevoel dat dit voldoende zoden aan de dijk bracht. De integratie van aannemers in de werkgroep zou hier verandering in moeten brengen. We hebben al een oproep gedaan via het WTCB en de respons overtreft onze verwachtingen, dus dat is alvast veelbelovend!” 

De werkgroep die zich over de nieuwe uitgave van het toepassingsreglement van de Belgische betonnorm buigt, wordt binnenkort versterkt met vertegenwoordigers uit de aannemerij.

Nieuw controleschema en digitalisering

“De nieuwe versie van het toepassingsreglement zal bovendien gepaard gaan met de introductie van een kersvers controleschema. Elke BENOR-betoncentrale wordt jaarlijks standaard onderworpen aan zes technische controles en een audit. Vanuit de sector kregen we echter het signaal dat de effectieve controles soms hun doelstelling voorbijschieten. Vandaar dat we nog meer zullen gaan diversifiëren qua type controle en duidelijker zullen aflijnen welke controletaken daartoe behoren, zodat er geen sprake meer zal zijn van overlap. Voorts zullen we uiteraard ook rekening houden met de voortschrijdende digitalisering. We hebben lessen getrokken uit de coronaperiode, waarbij bepaalde controles deels of volledig vanop afstand gebeurd zijn. Via het nieuwe controleschema, waarin onder meer gedefinieerd wordt welke informatie producenten ter beschikking moeten stellen, willen we dit ook in de toekomst mogelijk maken.”

Belgische aanvulling en BENOR-reglement

“De Belgische aanvulling bij de Europese betonnorm krijgt eveneens een update. En eens de nieuwe versie er is, zullen we ons BENOR-reglement daar weer op afstemmen. De komst van nieuwe cementsoorten is een van de hot topics die onder de loep genomen worden, net als staalvezelbeton en de normatieve verankering van waterabsorptie in beton – een van de parameters die een indirecte indicatie vormen voor de duurzaamheid van beton. Dit laatste aspect was al voorzien in de vorm van technische specificaties, maar ook de bijbehorende controle zal nu meegenomen worden in het normatieve kader. BE-CERT is vertegenwoordigd in de werkgroep voor de aanpassing van de Belgische aanvulling, dus ook wij kunnen onze expertise laten gelden om de norm nog beter te maken. Om dit voortaan nog efficiënter te kunnen doen, hebben we met Leslie Hammer een jonge ingenieur aangeworven die ons betonteam komt versterken. Kortom: we zitten zeker niet stil en blijven de evoluties binnen de betonsector op de voet volgen!”    

“De Belgische aanvulling van de Europese betonnorm en het TRA 550-toepassingsreglement worden voortdurend aangepast om up-to-date te blijven”

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Pascal Op de Beeck

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Bouwen aan Vlaanderen? Neem contact met mij op.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details