03:12
15-03-2019

Column | Recht van spreken – De bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer een vennootschap failliet gaat, kunnen de schuldeisers een aangifte van schuldvordering indienen. In de meeste faillissementen is dit echter niet meer dan een druppel op een hete plaat en blijven de schuldeisers met lege handen achter.  Deze schuldeisers kunnen zich echter ook tot de bestuurders van een vennootschap wenden. Bestuurders van een vennootschap riskeren immers een eigen aansprakelijkheid voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht of juist hebben nagelaten te verrichten.

Onder bestuurders verstaat men de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur.

Deze bestuurdersaansprakelijkheid

Tekst: Johan Van Hooreweghe, advocaat-vennoot B-Law advocatenkantoor
Beeld: Kurt Desplenter

Bouwen aan Vlaanderen partners

The One BrusselZoutman Roeselare