leidsman_bart-kopieren
01:19
20-03-2019

De Pen | Bart Aerts, partner bij Leidsman

Samen zoeken naar nieuwe evenwichten

Decennialang lag het initiatief voor het bouwen in Vlaanderen hoofdzakelijk bij private actoren: hetzij particulieren, hetzij professionele projectontwikkelaars. De rol die de overheid zich ten aanzien van hen toedichtte, beperkte zich veelal tot het planologisch creëren/beperken van mogelijkheden en het al dan niet vergunnen van projecten.

De laatste jaren kwam de reflectie over de ruimtelijke toekomst van Vlaanderen echter in een stroomversnelling terecht. Los van bestemmingsplannen werd er intensief nagedacht over de toekomst van onze bebouwde omgeving, onze mobiliteit, ons bosbestand … Voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden zijn bereikbaarheid en de aanwezigheid van voorzieningen vandaag de nieuwe

Lees meer over: Bart Aerts , De pen , Leidsman

Bouwen aan Vlaanderen partners

Beste Belgische WerkgeversCampus Watersportbaan