Aannemingsovereenkomst
01:16
22-09-2017

De eenzijdige beëindiging van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever (1)

Artikel 1794 BW bepaalt: “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.” Deze bepaling is een van de gevallen waarin de wet toestaat dat er vroegtijdig een einde wordt gemaakt aan een overeenkomst, daar waar ze normaal gezien de partijen tot wet strekt (cf. art. 1134, tweede lid BW). 

Het is een opzeggingsbevoegdheid die enkel toekomt aan de opdrachtgever, en bij uitbreiding aan de curator

LOCK BLOCKDrie Hofsteden