Stedelijk Transformatie Platform 2019
02:45
11-02-2019

Experts aan het woord over de stad van de toekomst!

De verstedelijking, veranderende mobiliteitsmarkt en invloed van digitalisering vraagt om een nieuwe aanpak van (duurzame) gebiedsontwikkeling. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Voor welke uitdagingen komen we te staan bij de transformatie en vernieuwing van de stads- en dorpskernen? Met als doel de steden zo toegankelijk en leefbaar mogelijk te houden. Is transformatie de oplossing? 

Het is belangrijk om duurzame en innovatieve projecten te realiseren, die beantwoorden aan de huidige maatschappelijke uitdagingen. Belfius helpt projecten, geïntegreerd in bebouwd gebied en die bijdragen tot de stedelijke gemeentelijke dienstverlening, te begeleiden, financieren en verwezenlijken, namens Dirk Gyselinck, Lid directiecomité Belfius. “Onze

Bouwen aan Vlaanderen partners

Leiding geven aan jonge medewerkers op de bouwplaats kopiërenBVA