Platform voor de bouw
Thema's

“Groengevels zijn stilaan mainstream”

Olmo Peeters – ECOWORKS 6 – HR Olmo Peeters – ECOWORKS 5 – HR 1 kopiëren
“Ik ben ervan overtuigd dat het aantal groengevels de komende jaren fors zal toenemen”, zegt John Kinnen.

Tekst | Tekst Tim Janssens | Beeld Olmo Peeters – Ecoworks

22 februari 2021 Leestijd 7 minuten

Deel dit artikel

Groendaken zijn een logische oplossing, maar ook groengevels kunnen soelaas bieden. Verticale tuinen vormen immers een prima alternatief voor de grauwe verharding en de schaarse natuurpracht in dichtbebouwde gebieden. Zijn groengevels al ‘volwassen’ genoeg om massaal te worden toegepast en welke reële voordelen hebben ze te bieden? We vroegen het aan specialist ter zake John Kinnen, CEO van Belgisch marktleider Ecoworks. 

“Of groengevels in opmars zijn? Afgaande op onze barometer in de markt zou ik zeggen: vast en zeker!” glimlacht John Kinnen. “Groengevels vertegenwoordigen circa 25 % van onze activiteiten. Je kan ze in zekere zin vergelijken met elektrische wagens, want ze bestaan beide ongeveer tien jaar. Het begint altijd ‘upmarket’ met eerder exclusieve nicheproducten, maar na verloop van tijd zet de ontwikkeling zich verder door, wordt het toegankelijker en beginnen steeds meer mensen er de voordelen van in te zien. We waren in 2009 de eerste firma die groengevels introduceerde in België en kregen er toen de Eco Award op Batibouw voor. Het concept is nog niet matuur, in die zin dat de ‘late majority’ nog op zich laat wachten, maar de adolescentie komt wel in zicht. De pure ‘nichejaren’ zijn alleszins voorbij. Ook beleidsmatig is er aandacht voor via de nodige premies en stimulansen, dus ik ben ervan overtuigd dat het aantal groengevels de komende jaren fors zal toenemen!”

“We bieden groen aan als een volwaardige oplossing door ook te focussen op het onderhoud”, zegt John Kinnen.

Levend schilderij

Het mag duidelijk zijn: groengevels hebben de wind in de zeilen, zeker nu er een aantal wetenschappelijke studies gepubliceerd zijn die het nut en de impact van verticale tuinen onderstrepen, vooral op het vlak van luchtzuivering in stedelijke gebieden. “In dichtbebouwde ‘canyons’ is het moeilijk om luchtverontreiniging weg te ventileren, dus daar kan je met verticale tuinen gericht de luchtkwaliteit verbeteren (CO2 omzetten in zuurstof, fijnstof opvangen …)”, weet John Kinnen. “Daarnaast herstellen ze de biodiversiteit, die in dichtbebouwde gebieden vaak dramatisch gereduceerd is, gaan ze het hitte-eilandeffect tegen via de verkoelende invloed van waterverdamping en vormen ze ook een esthetisch tegenwicht voor de overtollige verharding in de meeste woon-, werk- en leef-gebieden. Met hun kleurenpracht en vegetatieve variatie kunnen verticale tuinen grauwe straat-beelden opfleuren en omtoveren in een levend schilderij. De coronacrisis en de bijbehorende ‘lockdown’ hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat er dringend nood is aan meer natuur in onze stads- en dorpskernen, dus groengevels zullen in de (nabije) toekomst een wezenlijk onderdeel vormen van slim en duurzaam bouwen.” 

Onterechte vooroordelen

Al is er natuurlijk nog werk aan de winkel, want over groengevels en verticale tuinen doen nog heel wat onterechte vooroordelen de ronde, benadrukt John Kinnen. “Zo krijgen we weleens het verwijt dat groengevels veel water verbruiken (4 à 5 liter per vierkante meter). Als je dat in perspectief plaatst en bijvoorbeeld vergelijkt met de waterconsumptie die nodig is voor een stuk rundsvlees van 150 gram (3000 liter), dan is het een heel ander verhaal, zeker als je weet dat groengevels zo’n gunstige effecten opleveren. Bij Ecoworks zien we water als een waardevolle grondstof die optimaal moet worden benut, zeker nu we in de zomer steeds vaker te maken krijgen met periodes van langdurige droogte. Vandaar dat we als bedrijf ook geëvolueerd zijn van een aannemer voor technisch groen op, tegen en in gebouwen naar een specialist in de omgang met groen en water – twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Met hun kleurenpracht en vegetatieve variatie kunnen verticale tuinen grauwe straatbeelden opfleuren en omtoveren in een levend schilderij.

Groen als volwaardige oplossing

Ecoworks spitst zich toe op alle mogelijke vormen van ‘verticaal tuinieren’: van eenvoudige klimplanten over draagstructuren met plantenbakken tot gesofisticeerde verticale tuinen met intelligente bewatering en monitoring vanop afstand. “We bieden groen aan als een volwaardige oplossing door ook te focussen op het onderhoud”, zegt John Kinnen. “Er prijken intussen al heel wat mooie projecten op ons palmares: het nieuwe hoofdkantoor van Argenta in Antwerpen, het parkeergebouw van Thor Park in Genk, een overheidsgebouw in de Brusselse Belliardstraat, de Vooruit in Gent, het KBC Datacenter in Mechelen, CC de Schakel in Waregem … Ook het Outdoor Experience Center van Renson langs de E17 zullen we uitrusten met enkele groengevelvlakken, dus aan knappe referenties geen gebrek. Het is fijn om te zien dat steeds meer architecten gebouwen en gevels extra cachet geven met een streepje groen!”    

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Pascal Op de Beeck

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Bouwen aan Vlaanderen? Neem contact met mij op.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details