Platform voor de bouw
Harmonie tussen oud en nieuw
De voor- en achtergevel zijn uitgewerkt met strakke verticale lamellen uit geanodiseerd aluminium.

Harmonie tussen oud en nieuw

Aan de rand van de bebouwde kom van Schoten, vlak bij de toegang tot het Vordensteinpark, heeft vastgoedbedrijf Care Property Invest zijn hoofdkwartier, dat was ondergebracht in een voormalig landbouwvolume, uitgebreid met een eigentijdse nieuwbouw. Dit transparante volume is zo ontworpen dat de esthetische uitstraling van de bestaande hoeve intact bleef.

De verticale lamellen fungeren als zonwering.

Care Property Invest behoort tot het beperkte kransje Belgische beursgenoteerde zorgvastgoedinvesteerders (GVV). Doordat het uitsluitend in zorgvastgoed investeert, kunnen aandeelhouders genieten van een verlaagde roerende voorheffing (15 %). Uiteraard mag het buiten zorgvastgoed wel in zijn eigen kantoor investeren. Care Property Invest had zich begin 2015 gevestigd in een historisch gebouw in Schoten, maar door de sterke groei van het vastgoedbedrijf werd dit te krap. Care Property Invest had circa 500 vierkante meter extra kantoorruimte nodig.

Het bestaande gebouw is wel opgenomen in de Vlaamse erfgoedinventaris, maar is niet beschermd als monument of dorpszicht. “De historische waarde is dus relatief”, stelt architect Charles Krug (ABV+ architecten). “Het gebouw maakte wel deel uit van een oude veehouderij – het restaurant op de hoek van de straat – maar was slechts een logistiek bijgebouw. Het heeft wel esthetische waarde en de buitenkant heeft zeker karakter. Daarom hebben we getracht om het zoveel mogelijk te behouden en het te integreren in ons ontwerp voor een nieuwbouw. Hiervoor was er meer dan voldoende ruimte op het perceel. De nieuwbouw plaatsten we in een hoek van 90 graden tegen het bestaande gebouw aan, achteraan het perceel. De noodzakelijke verbinding tussen beide volumes hielden we bescheiden in omvang. Zo raakten we zo weinig mogelijk aan het bestaande gebouw en behoudt het zijn prominente aanwezigheid op het perceel. Vanaf de straat blijven de twee gevels volledig zichtbaar.”

Contrast en samenhang

In de vormentaal van ABV+ architecten refereert het toegevoegde volume aan de eenvoudige typologie van de bestaande hoeve, maar het contrasteert er wel sterk mee qua materiaalgebruik. Kenmerkend voor het bestaande gebouw is de sterke geleding van de voorgevel door de arduinen druiplijsten en verticale metselwerkposten. De zijgevel is daarentegen een ruwe, gesloten metselwerkwand. “Voor de uitbreiding hebben we met dezelfde ingrediënten gewerkt, maar toegepast op een hedendaagse manier. De voor- en achtergevel zijn uitgewerkt met strakke verticale lamellen uit geanodiseerd aluminium. Dit legt de link met de gelede voorgevel van het bestaande gebouw, maar contrasteert hiermee door de strakheid en gladheid van het gekozen materiaal.” 

De fraaie gordijngevel is volledig geprefabriceerd. (Beeld: KA Construct)

De lamellen hebben ook een praktische functie, als zonwering. De voorgevel bevat ook veel ruime glaspartijen. De zijgevel kreeg een gesloten, eerder vlak uitzicht dankzij het gebruik van aluminium cassettes. Hierdoor wordt de link gelegd met de bestaande zijgevel, die een zeer gesloten karakter heeft. Een opvallende stalen wenteltrap verbindt het gelijkvloers met het duplexniveau van de nieuwbouw. “Zo verdubbelden we het aantal werkplekken tot veertig en kwamen er vier extra vergaderzalen bij.” De beperking van de footprint vormde een sterk motief om met twee niveaus te werken. “We streefden naar eigentijdse relaties met het bestaande gebouw. Daarom kozen we – ietwat atypisch – voor een zadeldak. Dat verkleint de verdieping, maar beperkt net daardoor de massiviteit van het volume”, stelt Krug.     

Het gebruik van hout en terrazzotegels in frisse kleuren zorgt voor een warme toets.

Extra ruimtelijkheid

“De verdieping is ontworpen als een mezzanine. Dit creëerde extra ruimtelijkheid en accentueert de vorm van het gebouw. Die vormgeving was voor ons de echte uitdaging”, zegt Steven Bruynseraede, projectleider bij hoofdaannemer vanhout.pro. “Vooral die van de talrijke schuine gevelpartijen en de dakstructuur, opgebouwd uit een met houten liggers uitgewerkte staalstructuur.”

De fietsenstalling, het archief en een fitnessruimte zijn ondergebracht in de kelder. Die zijn net als het duplexniveau ook bereikbaar met een lift. De vaste inrichting, het los meubilair en de verlichting maakten integraal deel uit van de architectuuropdracht. “We hebben veel aandacht besteed aan het akoestisch comfort. Hiervoor lieten we onder meer geperforeerde gipskartonplaten, akoestische houten lambriseringen en dempende gordijnen aanbrengen”, aldus Krug.

Het nieuwbouwvolume refereert aan de eenvoudige typologie van de bestaande hoeve. (Beeld: Skyrise)

Energie-efficiënt

Het gebruik van hout en terrazzotegels in frisse kleuren zorgt voor een warme toets doorheen het gebouw. Het gebouw is ook erg energie-efficiënt. “Dankzij de vloer- en plafondactivering kan Care Property Invest verwarmen én koelen op lage temperatuur.” De nodige warmte en koelte wordt onttrokken aan de bodem via een BEO-veld, dat als duurzame energiebron fungeert. Het dak is deels afgewerkt als extensief groendak en deels bekleed met PV-panelen. De verticale lamellen in de gevel zorgen ten slotte voor natuurlijke zonwering aan de voorzijde van het gebouw.    

KA Construct – Gordijngevel 

Het nieuwe kantoor van Care Property Invest in Schoten is een architecturaal pareltje. “Met het gordijn-gevelsysteem van Sprangers Aluminium konden we perfect voldoen aan de functionele en esthetische eisen die gesteld werden aan de indrukwekkende gevelpartij die de straatzijde siert”, vertelt Ronny Van Dun, projectleider KA Construct. “In nauw overleg met de collega’s van Limeparts-Drooghmans (verantwoordelijk voor de verticale lamellen en gevelbeplating) werd alles tot in het kleinste detail uitgetekend om een vlotte voortgang op de werf te verzekeren. De gordijngevel is volledig geprefabriceerd, inclusief integratie van op maat gepro-duceerde bevestigingsankers die de montage van de lamellenstructuur flink vereenvoudigde. Dergelijke complexe opdrachten zijn steeds een uitdaging voor ons team. We zoeken graag mee met de architect en bouwheer om tot het gewenste resultaat te komen. Projecten moeten niet altijd ‘groots’ zijn om er met trots en voldoening op te kunnen terugkijken. Het resultaat mag dan ook gezien worden!”

Duurzame uitbreiding voor gerenommeerde vastgoedinvesteerder

Care Property Invest (CPI) is een beursgenoteerde zorgvastgoedinvesteerder voor de huisvesting van senioren en mensen met een beperking. De portfolio van het bedrijf is de laatste jaren enorm gegroeid, waardoor de bestaande kantoren in een gerenoveerde hoeve in Schoten bij Antwerpen te klein werden. De bouwheer was op zoek naar een uitbreiding op dezelfde site. Dit resulteerde in de realisatie van een zeer duurzaam en comfortabel gebouw, waarbij de bouwheer steeds overzicht heeft over alle energiestromen. 

Tekst en beeld BOTEC

Zicht op de transparante nieuwbouw van Care Property Invest. (Beeld: ABV+)

Het was de bedoeling om naast de eerder gesloten hoeve een zeer transparant gebouw op te trekken, dat eveneens kon fungeren als ontvangstlocatie voor vergaderingen met lokale klanten en internationale investeerders. Het werd dan ook een gebouw met veel glas en een high-end afwerking. Deze lijn werd doorgetrokken voor de technieken, onder de auspiciën van BOTEC. 

Geothermie

Er werd een volledig gasloze installatie ontworpen, waarbij de verwarming en koeling van het gebouw via geothermie gebeuren. De keuze viel op relatief ondiepe boringen omdat de stugge klei-lagen vanaf 50 meter diepte het niet toelieten om rendementsvol te boren. Hierdoor waren er zestien boringen nodig die zich in hoofdzaak onder de parkeerzone bevinden. De centrale warmtepomp in de kelder is een zespijpstype dat zowel instaat voor verwarming als koeling en dat bij gelijktijdige vraag slechts een beperkte aanspraak doet op de geothermie. Dit gebeurt door de interne uitwisseling van de warmte tussen verwarming en koeling in de warmtepomp.

Plaatsing van het koelplafond. (Beeld: BOTEC)

Individuele regelbaarheid

Om de hoge verwachtingen op het vlak van comfort in te lossen, is het mogelijk om in elke ruimte afzonderlijk te koelen of te verwarmen. De afgifte van de energie wordt gerealiseerd via vloerverwarming en een klimaatplafond op gipskarton. Het is dus mogelijk om tijdens het tussenseizoen in kantoor A te verwarmen via de vloerverwarming en tegelijkertijd in kantoor B te koelen via het klimaatplafond. De omschakeling tussen koeling en verwarming wordt centraal in de technische ruimte uitgevoerd, waardoor elke kring als tweepijpsysteem wordt verdeeld. Ter hoogte van elke collector werd er een tweeweg-regelaar voorzien, die gekoppeld is met het gebouwbeheersysteem van Fixsus. 

Ventilatie en verlichting

De balansventilatie werd voorzien door middel van een modulaire luchtgroep. In het kanalennet werd een zoneregeling voorzien voor de vergaderlokalen. Wanneer deze lokalen niet in gebruik zijn, worden zij slechts beperkt gespoeld. Ook voor de verlichting werd een hoge afwerking en design gevraagd, helemaal geïntegreerd in de architectuur. De sturing zorgt ervoor dat de verlichting daglichtafhankelijk wordt geregeld en automatisch uitschakelt bij afwezigheid. 

Ook op technisch vlak lag de lat erg hoog in dit project. (Beeld: ABV+)

Opstart

Bij de oplevering in februari werden alle testen succesvol uitgevoerd. Tijdens de eerste warme periode bleek de koeling echter niet de gewenste resultaten te behalen. Vermits CPI in wezen een financiële instelling is, is hun datanetwerk enorm beveiligd. Hierdoor is het ook niet mogelijk om vanop afstand in te loggen in het gebouwbeheersysteem. “We zijn het vandaag gewend om meteen te weten welke parameters er afwijken van de verwachtingen, zodat we ze vervolgens kunnen bijstellen. Het proces van de foutopsporing heeft hierdoor wat langer geduurd, maar ondertussen zijn alle kinderziektes verholpen”, vertelt Tom Mertens van ingenieursbureau BOTEC, dat samen met de aannemers met enige fierheid mag terugblikken op een mooi project.    

TECHNISCHE FICHE
  • Bouwheer Care Property Invest (Schoten)
  • Architect ABV+ architecten (Antwerpen)
  • Hoofdaannemer(s) Vanhout.pro (Turnhout)

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details