02:10
17-01-2018

Holle vloerelementen in parkeergarages

Niet alleen in stadskernen, maar ook bij luchthavens, ziekenhuizen en winkelcentra is er een groeiende behoefte aan parkeerruimte. Er worden deze dagen dan ook veel parkeergarages gebouwd. Vaak gaat het om een betonnen skeletconstructie met geprefabriceerde kolommen, balken en voorgespannen holle vloerelementen. Omdat ze worden blootgesteld aan water, vorst en dooizouten, verdienen deze laatste bijzondere aandacht. Dit artikel bevat een aantal praktische richtlijnen voor een correct gebruik van holle vloerelementen in parkeergarages.

 

Duurzaamheid
Omdat vloeren in parkeergarages voortdurend te kampen hebben met water, vorst en dooizouten, is duurzaamheid een cruciale prioriteit. De verdiepingsvloeren worden meestal afgewerkt met een gepolierde druklaag, en parkeerdaken met een rijlaag bovenop een waterdichtingslaag (zie Figuur 1). De holle vloerelementen komen niet in contact met regenwater en dooizouten tijdens de gebruiksfase. De water-cementfactor van stortbeton is meestal hoger dan die van prefab beton. Bovendien is de tolerantie op de plaatsing van wapening op een werf veel groter dan in een fabriek. Het plaatsen van de wapening en het storten van het beton moet dus met de grootste zorg gebeuren. Voorts verdienen ook de afwerking en de nabehandeling van het ‘verse’ beton de nodige aandacht. Al deze maatregelen zijn nodig om corrosie van de wapening, scheurvorming van het beton, het loskomen van de druklaag, delaminatie van de toplaag en stofvorming op het betonoppervlak te verhinderen.

Figuur 1 – Opbouw van vloerconstructie met holle vloerelementen.

 

Waterdichtheid
Het spreekt voor zich dat de vloeren van parkeergarages waterdicht moeten zijn. Dit wordt gegarandeerd door de constructieve druklaag op de holle vloerelementen. Het is belangrijk om de scheurwijdte van de krimpscheuren in de druklaag te beperken door voldoende krimpwapening toe te passen. Gepolierde toplagen kunnen bijkomend afgewerkt worden met een flexibele coating die de waterdichtheid van het oppervlak garandeert. Voor parkeerdaken zijn er extra maatregelen nodig (zie TV 253 van het WTCB). Dilatatievoegen, hernemingsvoegen, constructievoegen en krimpvoegen moeten eveneens waterdicht afgewerkt worden. Het wegnemen van de bovenlaag of het openen van de kanalen tijdens de productie van de vloerelementen is raadzaam (zie Figuur 2). Om  vorstschade te voorkomen, kunnen de vloerelementen uitgerust worden met ontwateringsgaatjes waarlangs het water kan weglopen.

Figuur 2 – Detail van de aansluiting van een druklaag tegen een prefab balk.

 

Afwatering
De helling van het vloeroppervlak moet voldoende groot zijn om het water zonder plasvorming te kunnen afvoeren. Plasvorming verhoogt namelijk het risico op aantasting van het beton en lekkages, zelfs bij massieve betonvloeren. De helling, ook wel het afschot genoemd, moet zo bepaald worden dat er na de vervorming van de vloeren een goede afwatering mogelijk blijft. Een helling van 1:60 is doorgaans voldoende. De afvoergoten plaats je best onder een minimumhelling van 1:100 (zie Figuur 3). Bij grote overspanningen kan het wenselijk zijn om voor grotere hellingen te opteren.

Figuur 3 – Helling van het vloeroppervlak en de afvoergoten.

 

Brandweerstand
Holle vloerelementen lenen zich tot hoge brandweerstanden. Beton heeft namelijk een zeer gunstige brandreactie: het is onbrandbaar, niet ontvlambaar en het stoot geen rook en giftige gassen uit. Door de slechte warmtegeleiding van beton is de wapening bovendien beschermd tegen te snelle opwarming. De mogelijke brandschade aan holle vloerelementen is goed gekend en gedocumenteerd. Fenomenen zoals scheuren in de dammen door de thermische spanningen in de vloer, het explosief afspatten van beton door de stoomdruk in de poriën en de plaatselijke delaminatie van de onderschil door een te felle verhindering van de thermische uitzetting hebben te maken met het fysisch gedrag van het beton bij brand en treden dus niet enkel op bij holle vloerelementen. Dankzij de omringende structuur en de gewapende druklaag  leidt deze schade in praktijk overigens niet tot het bezwijken van de vloer. Bovendien hebben vloeren met holle vloerelementen een grote structurele redundantie vanwege hun robuustheid en hun capaciteit om lasten te herverdelen. Daardoor gedraagt de vloer zich bij brand dus precies zoals je mag verwachten.

Tekst en beeld | FEBE

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan Vlaanderen partners

PXL