Platform voor de bouw
Jan De Nul Group 2019: Solide prestaties zorgen voor een breed draagvlak

Jan De Nul Group 2019: Solide prestaties zorgen voor een breed draagvlak

Diversificatie van de activiteiten draagt bij tot solide financials

In lijn met eerdere jaren bleef 2019 een uitdagend jaar voor de internationale baggeractiviteiten. De marktomstandigheden vertoonden nog geen substantiële heropleving van de publieke en private investeringen. Het offshore segment kende echter wel een sterk verhoogde activiteit. De markt van offshore hernieuwbare energie blijft groeien aan een hoog tempo. Deze markt beperkt zich bovendien niet enkel meer tot Europa: Jan De Nul Group bouwt ook windmolenparken in Taiwan en binnenkort in de Verenigde Staten. De civiele activiteiten van de groep houden goed stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie met enkele belangrijke projecten op de infrastructuurmarkt. De milieudivisie blijft als kleinste activiteitentak van Jan De Nul Group, stabiel presteren.

naamloos-2-kopieren

Jan De Nul Group kon in 2019 opnieuw de kaap van 2 miljard euro jaaromzet overschrijden. De EBITDA bedroeg 342 miljoen euro of 16,84% van de omzet, een prestatie in de kopgroep van de sector. Jan De Nul Group blijft zich onderscheiden door zijn ultra sterk balansprofiel, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro wat resulteert in een solvabiliteit van maar liefst 68%. De groep steunt bovendien op een belangrijke liquiditeitspositie met een netto cash overschot van 465 miljoen euro.

Jan De Nul Group blijft zijn reputatie gestandhouden als sterk investerend bedrijf en sloot 2019 af met een totale investeringswaarde van de lopende investeringen in nieuwbouwschepen van meer dan 700 miljoen euro. Nadat eerder in 2015 en 2018 de offshore jack­up installatieschepen Vole au vent en Taillevent in de vloot kwamen, bestelde Jan De Nul Group in 2019 een derde next generation installatieschip, de Voltaire. Dit schip zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt. Eind 2019 kwam Les Alizés, een kraanschip voor drijvende installatie, erbij. Les Alizés is uitgerust met een hoofdkraan met een hefvermogen van 5.000 ton en al even indrukwekkende hijshoogtes. Beide schepen komen in 2022 in de vaart. Voltaire zal na oplevering meteen aan de slag gaan voor de bouw van het offshore windmolenpark Dogger Bank in het Verenigd Koninkrijk. De bestelling van beide schepen bevestigt Jan De Nul’s geloof in de toekomst van deze markt.

Jan De Nul Group blijft dus een constante koers varen van een gezonde financiële positie in combinatie met gerichte investeringen. Dat loont en vertaalt zich eind 2019 in een orderboek van 3,4 miljard euro. 


ACTIVITEITEN IN 2019

De maritieme bagger- en offshore sector blijft ook in 2019 de hoeksteen van Jan De Nul’s activiteiten, goed voor 77% van de totale omzet van de groep.

In 2019 was Jan De Nul Group onder meer actief op grote kustbeschermingsprojecten zoals in Benin, waar het instond voor het design en de bouw van een onderwatergolfbreker als bescherming tegen kusterosie. Daarnaast voerde Jan De Nul Group ook havenbaggerwerken uit. In India werkte Jan De Nul Group mee aan het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal naar Jawaharlal Nehru Port in Mumbai. In Mauritanië baggerde Jan De Nul voor de verdieping en verbreding van Nouadhibou, een grote exporthaven van ijzererts. In Argentinië werd de haven van Quequén tot -15 meter uitgediept. In Vietnam baggerde Jan De Nul Group voor de havenfaciliteiten van Long Son Petrochemicals Complex op Long Son Island en in Qatar voor de uitbreiding van het toegangskanaal tot Old Doha Port.

De offshore divisie was opnieuw betrokken bij de bouw van meerdere offshore windparkprojectenin Europa en daar buiten. In België realiseerde Jan De Nul Group Northwester 2, in Duitsland Trianel Windpark. Buiten Europa, meer bepaald in Taiwan, bouwde Jan De Nul Group twee offshore windparkprojecten: Changhua en Formosa 1 Fase 2. Voor de contracten Northwester 2 en Formosa 1 Fase 2 stond Jan De Nul Group ook in voor de kabelinstallatiewerken. In 2019 haalde Jan De Nul Group het project Formosa 2 binnen. De bouw van dit offshore windmolenpark met een totale capaciteit van 376 MW en 47 Siemens turbines van 8 MW elk, zal in 2020 van start gaan. De installatie van offshore windturbines in de Verenigde Staten is in volle voorbereiding en wordt in 2020 uitgevoerd.

Verder voerde de offshore divisie algemene offshore diensten uit, zoals de bouw van een aanlanding in Italië en Albanië voor een onderzeese trans-Adriatische pijpleiding, maar ook trenching- en rotsinstallatiewerken voor een pijpleiding voor het BP Tangguh Expansion Project in Indonesië. In Hainan, China, verrichte Jan De Nul Group rotsinstallatiewerken om een elektriciteitskabel tussen het vasteland en Hainan eiland te beschermen. Jan De Nul Group voerde dezelfde werken uit in Korea voor de bescherming van een elektriciteitskabel tussen de eilanden Jeju en Jindo.

Met 20% van de totale omzet blijven de civiele activiteiten een stabiel en constant deel uitmaken van Jan De Nul Group. Het palet aan civiele bouw- en onderhoudsprojecten is heel divers en bestaat uit onder andere residentiële gebouwen, scholeninfrastructuur, zorginstellingen, wegeninfrastructuur, viaducten, kaaimuren en sluizen. In België werkte Jan De Nul Group mee aan de renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel. In Nederland werd de Beatrixsluis in Nieuwegein succesvol opgeleverd en in Luxemburg stad renoveerde en verbreedde Jan De Nul Group de historische Pont Passerelle.

Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, focust zich op milieutechnologische oplossingen. De activiteiten blijven stabiel op 3% van de totale omzet. Ter ondersteuning van deze milieuactiviteiten bezit en beheert de groep zes reinigings- en valorisatiecentra in België en Frankrijk. Net zoals in de voorgaande jaren werkt de milieuafdeling nauw samen met de maritieme en civiele afdeling, en in het bijzonder met de projectontwikkelaar van de groep: PSR Brownfield Developers, gespecialiseerd in de herbestemming van brownfields.

HOGE SOLVABILITEIT EN NETTO SCHULDENVRIJ

Jan De Nul Group hield in het financiële jaar 2019 zijn hoge solvabiliteitspositie aan met een ratio van 68%. Het eigen vermogen steeg van 2.859 miljoen euro in 2018 naar 2.941 miljoen euro in 2019, dankzij een volgehouden politiek van volledige winstreservatie.

Sinds 2014 is Jan De Nul Group netto schuldenvrij. Dit is vrij uniek gezien het sterke investerings-DNA van de groep. De netto cash positie nam verder toe in 2019 tot een niveau van 465 miljoen euro (376 miljoen euro in 2018). Dit solide balansprofiel is een grote troef van Jan De Nul Group in het kader van economische volatiliteit, toekomstige investeringen en competitieve sterkte.

GEOGRAFISCHE OMZETVERDELING

Hoewel de wereld zijn markt is, blijft Jan De Nul Group sterk aanwezig in Europa: 45% van de omzet in 2019 werd gerealiseerd op het Europese continent. De activiteit van de groep steeg echter het snelste in de regio Azië en Midden-Oosten. Het aandeel van deze regio in de omzet steeg van 18% in 2018 naar 27% in 2019. De stijging is hoofdzakelijk te danken aan de bouw van de drie belangrijke offshore windmolenparken in Taiwan. Voorts was Jan De Nul Group in 2019 actief in Amerika (17%), Afrika (7%) en Australië (4%).

ORDERPORTEFEUILLE GROEIT TOT 3,4 MILJARD EURO

Klanten blijven de verscheidenheid in Jan De Nul Group’s expertise erg appreciëren. Dat vertaalde zich in een gestandhouding, zelfs lichte stijging van het orderboek van 3,3 miljard euro eind 2018 naar 3,4 miljard euro eind 2019. Het orderboek van Jan De Nul Group bevat onder meer volgende belangrijke projecten:

 • In Ecuador ondertekende Jan De Nul Group in 2018 de concessie voor de verdieping en het onderhoud van het 95 km lange kanaal naar de haven van Guayaquil. In 2019 voltooide Jan De Nul Group de verdiepingsbaggerwerken, waarna de onderhouds- en exploitatieperiode voor de komende 24 jaar startte.

 

 • In de haven van Takoradi, Ghana, is Jan De Nul Group in opdracht van Ibistek verantwoordelijk voor een verdere uitbreiding van de haven. In Benin bouwt Jan De Nul een onderwaterdijk en versterkt het de stranden door zandopspuiting om de kust te beschermen tegen erosie. Begin 2020 voltooide Jan De Nul Group de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Maputo, Mozambique, in opdracht van de Maputo Port Development Company. Jan De Nul Group blijft ook in 2020 aanwezig in Mozambique met de baggerwerken in Palma voor de ontwikkeling van een LNG-terminal.

 

 • De offshore afdeling heeft eveneens een sterk geografisch gespreid orderboek. InDenemarken won Jan De Nul Group het contract voor het transport en de installatie van offshore windturbines in het Kriegers Flak offshore windmolenpark. Daarnaast ondertekende Jan De Nul Group zijn eerste offshore windcontract in Frankrijk, waar de groep zal instaan voor het transport en de installatie van 80 offshore windturbines voor het Saint-Nazaire offshore windmolenpark. Het offshore installatieschip Vole au vent maakt momenteel de oversteek naar de Verenigde Staten voor het Virginia Coastal windmolenpark.

In april 2020 ondertekende Jan De Nul Group met zijn partner de contracten voor de levering en installatie van hoogspanningskabels die de Nederlandse offshore windmolenparken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha met het elektriciteitsnet aan land zullen verbinden. De offshore installatiewerken zullen plaatsvinden in 2022-2023.

 

 • In Taiwan kon Jan De Nul Group in 2019 de bouw van het offshore windmolenpark Formosa 1 Fase 2 met een capaciteit 120 MW met succes afronden. Jan De Nul Group bouwt er nu volop aan zijn tweede windmolenpark: Changhua Offshore Wind Farm met een capaciteit van 109 MW. Jan De Nul Group is er verantwoordelijk voor het design, de fabricatie en installatie van de funderingen, de installatie van de windturbines, alsook de levering en installatie van de kabels. De installatiewerken vinden plaats in 2020. Daarna start een onderhoudsperiode van 5 jaar.

  Jan De Nul Group’s derde offshore windmolenpark in Taiwan, Formosa 2 Offshore Wind Farm, zal uit 47 Siemens turbines van elk 8 MW bestaan en een totale capaciteit van maar liefst 376 MW hebben. Jan De Nul Group treedt er op als EPCI-contractor, verantwoordelijkvoor het ontwerp, de levering en de installatie van jacket funderingen en onderzeese kabels. De bouw start in 2020 en tegen eind 2021 zal het windpark operationeel zijn.

  Het windmolenpark Formosa 2 bevindt zich op 3,8 tot 9,5 km voor de kust en op 40 zeemijl van de haven van Taichung, in de provincie Miaoli (Noordwest-Taiwan). Het windmolenpark Formosa 1 Fase 2 werd in 2019 door Jan De Nul Group gebouwd en ligt naast Formosa 2. Het Changhua windmolenpark bevindt zich verder naar het zuiden.

  Voor de planning van Formosa 2 zal Jan De Nul Group kunnen putten uit zijn ervaringen met deze naburige offshore windprojecten, alsook uit zijn Europese ervaringen met offshore windprojecten in België, Engeland, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland.

 

 • In België vond in 2019 de eerstesteenlegging plaats voor de bouw van het grootste ziekenhuis van het land, het Grand Hôpital in Charleroi. Het ziekenhuiscomplex van 145.000 m² wordt gebouwd op een terrein van 17 hectare en zal in totaal 900 bedden tellen. De opening is gepland voor 2024. Jan De Nul kreeg in 2019 in consortium ook het contract Constitution toegewezen, wat onder meer de bouw van metrostations Toots Thielemans en Lemonnier, en 575 meter ondergrondse tunnels inhoudt. Deze werken zijn in volle voorbereiding en zullen effectief van start gaan in de tweede helft van 2020.

 

 • De milieudivisie startte samen met haar partners in 2019 het grootste saneringsproject ooit in de haven van Antwerpen op: Fort Filips. Deze zwaar vervuilde ruïne zal worden ingekapseld met een ondoorlatende wand en afdeklaag. Een verhoogde waterkering zal het havengebied beter beschermen tegen overstromingen.

 

EEN BELANGRIJK INVESTERINGSPROGRAMMA MET OOG VOOR DUURZAAMHEID

Jan De Nul Group handhaaft zijn huidige investeringsprogramma voor het behouden van een moderne vloot. Het programma is gespreid over de verschillende segmenten van de groep, met als doel het behoud of de uitbreiding van het marktaandeel, met nadruk op klimaatvriendelijke technologie.

De focus ligt daarbij op vervangingsinvesteringen in kleine en middelgrote baggerschepen, en uitbreidingsinvesteringen in schepen voor de offshore windsector.

 • In maart en april 2019 werden de drie 3.500 m³ sleephopperzuigers Afonso de Albuquerque, Diogo Cão en Tristão da Cunha opgeleverd door Keppel Shipyard in Nantong, China. De schepen zijn momenteel actief in Zuid-Amerika, Europa en het Verre Oosten.

 

 • De scheepswerf Keppel Offshore & Marine in Singapore leverde in 2019 de 6.000 m³ sleephopperzuiger Sanderus op. Het zusterschip Ortelius volgt midden 2020.

 

 • In december 2019 liet Jan De Nul de 18.000 m³ sleephopperzuiger Galileo Galilei te water op de COSCO scheepswerf in Dalian, China. De oplevering van het schip is voorzien in de loop van 2020.

 

 • In oktober 2019 verwierf Jan De Nul Group via het hoogste bod in een openbare veiling het schip Willem van Rubroeck in Kroatië. Deze cutterzuiger werd enkele jaren terug door Jan De Nul Group besteld bij de scheepswerf Uljanik. Deze laatste werd in 2019 failliet verklaard. Uiteindelijk werd de eigendom over het onafgewerkte schip aan Jan De Nul Group overgedragen in februari 2020. Het schip werd in april 2020 overgebracht naar de scheepswerf Remontowa in Polen, waar het verder zal worden afgewerkt. De verwachting is dat het schip in 2021 in de vaart zal komen.

 

 • In april 2019 bestelde Jan De Nul Group bij de scheepswerf COSCO Shipping Heavy Industry in China een groot offshore jack-up installatieschip, de Voltaire. Dit jack-up schip zal worden uitgerust met een hoofdkraan met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton en zal in waterdieptes van meer dan 80 meter kunnen werken. Het schip zal in staat zijn om de nieuwe generatie van zeer grote offshore windturbines te installeren. Momenteel bevindt de bouw zich nog in engineeringfase. De effectieve bouw zal starten in mei 2020. De oplevering van het schip wordt verwacht voor 2022.

 

 • Eind 2019 bestelde Jan De Nul nog een groot kraanschip, Les Alizés. Dit schip zal worden gebouwd door China Merchants Industry Holding Co. Ltd., op hun scheepswerf in Haimen. Les Alizés zal beschikken over een kraan met een hefvermogen van 5.000 ton, een draagvermogen van 61.000 ton en een dekruimte van 9.300 m². Met dit schip zal Jan De Nul Group grote en zware funderingen voor windturbines op grote diepte kunnen installeren. Oplevering is voorzien in 2022.

 

Les Alizés en Voltaire zijn complementaire schepen. Deze investering is een antwoord op de globale trend binnen de offshore windenergiesector om steeds grotere windturbines te installeren. De nieuwste generatie van turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn, met wieken tot 120 meter lang, en rusten op funderingen tot wel 2.500 ton.

Net zoals de nieuwe sleephopperzuigers zullen Voltaire en Les Alizés uitgerust zijn met een eigen ontwikkeld ingenieus filtersysteem om schadelijke substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. Deze uitlaatgasfiltertechniek voldoet aan de strenge Europese EURO STAGE V-richtlijnen inzake emissies op het land en op binnenwateren.

Beide schepen worden hiermee de eerste zeewaardige installatieschepen ter wereld met extreem lage emissie (Ultra-Low Emission vessel of kortweg ULEv). Bovendien krijgen beide schepen een Cleanship NDO7 label en Green Passport EU label. Het eerste label bevestigt dat het schip het afvalwater en alle andere restafval controleert en minimaliseert. Het tweede label houdt in dat alle materialen en gevaarlijke stoffen al in de bouwfase in kaart worden gebracht om recyclage van het schip achteraf te bevorderen. Een onafhankelijk gespecialiseerd bureau reikt beide certificaten uit. 

GROENE FINANCIERING

Les Alizés en Voltaire zullen hoofdzakelijk voor de hernieuwbare energiesector werken en zijn uitgerust met een geavanceerd emissiebehandelingssysteem. Daarom komen deze investeringen in aanmerking voor een groene lening.

Jan De Nul Group sloot voor de financiering van beide investeringen op 5 juli 2019 een overeenkomst voor een groene lening met een consortium van vijf banken, geleid door KBC Bank (het consortium van vijf banken bestaat uit KBC Bank, BNP Paribas Fortis, ING Luxemburg, Rabobank en Belfius Bank).

Voor Jan De Nul Group is het de eerste groene gesyndiceerde lening.

De groene lening werd gestructureerd volgens de ‘Green Loan Principles’ zoals opgesteld door de Loan Market Association (de sectorvereniging waarin banken, advocaten en andere financiële partijen zijn vertegenwoordigd). Het doel ervan is om investeringen in groene projecten te bevorderen door aan de banken en de ondernemingen richtlijnen te bezorgen rond de karakteristieken van een groene lening.

Naast deze groene lening van 300 miljoen euro werd ook een lange termijn revolving credit facility geïnstalleerd voor 250 miljoen euro met hetzelfde consortium van banken.

COVID-19

Op het moment van deze publicatie wordt de wereld geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. De effecten van deze pandemie zijn niet zichtbaar in de financiële resultaten van 2019. Jan De Nul Group stelt alles in het werk om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers wereldwijd te garanderen, zijn kostenstructuur te optimaliseren en zijn excellente werkkapitaalpositie te behouden. Zoals hierboven vermeld werd in 2019 een gecommitteerde Green Term Loan opgezet om de grote investeringen in schepen de komende jaren te financieren. Bovendien heeft Jan De Nul Group een excellent balansprofiel en een orderboek van 3,4 miljard euro.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details