Platform voor de bouw
Maak je woning en stad klaar voor de toekomst met een klimaatdak

Maak je woning en stad klaar voor de toekomst met een klimaatdak

Bouwsector wil overal in Vlaanderen klimaatdaken 

Embuild Vlaanderen en Buildwise lanceren het Klimaatdak in Vlaanderen. Samen hebben zij een nieuw protocol ontwikkeld om met platte daken duurzaamheid aanzienlijk te verhogen en onze beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarbij staan circulariteit en de reductie van de CO2-uitstoot voorop. Maar voor de bouw geen duurzaamheid zonder bouwtechnische kwaliteit. Ook kan een plat dak verschillende functies bundelen zoals meer biodiversiteit, betere waterretentie, hernieuwbare energie, en plaats voor recreatie en sociale cohesie. De officiële kick-off ging door tijdens Batibouw met ook een bijdrage van de Vlaamse minister van Wonen, Financiën en Begroting. Opdrachtgevers van bouwprojecten, overheden, aannemers, materialenproducenten, studiebureaus, architecten en kennisinstellingen worden opgeroepen om het nieuwe protocol te ondertekenen. Meer dan 120 stakeholders hebben zich intussen geëngageerd om het Klimaatdak mee op de kaart te zetten.

“De klimaatuitdaging aangaan hoeft helemaal niet vervelend te zijn. Dat een gezonde dosis vindingrijkheid en ‘common sense’ ons al een heel eind op weg kunnen helpen, bewijzen deze daken. Het beste is dat het om een win-win gaat. Ze zijn niet alleen goed voor het milieu, maar maken onze dichtbebouwde ruimte ook mooier en aangenamer. Dat heet: van de nood een deugd maken”, zegt de Vlaamse minister van Omgeving en Energie, Toerisme, Justitie en Handhaving.

Ecologische voetafdruk reduceren

Hergebruik en recyclage stimuleren circulariteit om het primair materialengebruik en de CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Daarom zet het nieuwe protocol tegen 2030 in op het ontwerpen van dakmaterialen die maximaal te hergebruiken of hoogwaardig te recycleren zijn. Bovendien wil de sector de CO2-uitstoot in de brede keten in kaart brengen en tot een minimum beperken tot 0 kg CO2-equivalent-uitstoot per m² nieuwe dakbedekking tegen 2050. 

“Het is inderdaad het moment om te DOEN, en als Vlaamse Overheid willen we hierin een voortrekkersrol spelen, waarbij ik dan ook graag verwijs naar ons nieuwste circulaire kantoorgebouw Belpaire waar we deze doelstellingen al in de praktijk hebben trachten te realiseren”, aldus Frank Geets, administrateur-generaal van het Agentschap Facilitair Bedrijf. 

Platte daken nog te vaak onderbenut

Platte daken zijn al langer in opmars in Vlaanderen. Zij bieden heel wat potentieel om de klimaatuitdaging aan te pakken. Bovendien komt dit het ruimtelijk rendement ten goede: meer functies combineren op één dak. De voordelen van een groendak zijn nagenoeg bekend. Naast meer biodiversiteit, minder hittestress, betere luchtkwaliteit, zorgen ze voor een aangenaam klimaat in huis, dempen ze omgevingsgeluid … Ook waterretentiedaken zijn in trek. Die kunnen veel water bufferen om de scherptes van pieken te verminderen en het water meer gespreid in de bodem af te geven. Dat is goed voor ons grondwater. Maar klimaatdaken hebben nog meer troeven. Denk aan de productie van hernieuwbare energie met onder andere pv-panelen, maar evengoed gaat het om extra leefruimte die bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid zoals een terras, sportfaciliteiten of de aanleg van een moestuin.

“Als aannemers in dakwerken staan wij meer dan ooit mee aan de bron van een sterke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die we ons als maatschappij gesteld hebben. Een bijdrage waarbij wij ons vakmanschap en onze innovatieve oplossingen maximaal willen ontplooien om samen met alle stakeholders een duurzame leefomgeving op lange termijn te creëren”, zegt Yves Biesmans, Voorzitter Embuild Bevad, de beroepsvereniging van aannemers in plat dak verdichtingen, en voorzitter van Het Technisch comité dichtingswerken bij Buildwise. 

Kortom: met het Klimaatdak engageren de ondertekenaars zich om de kwaliteit en de duurzaamheid van platte daken aanzienlijk te verhogen door in te zetten op meer circulariteit, minder CO2-emissie, en door verschillende functies te bundelen. Maar voor de sector geen duurzaamheid zonder bouwtechnische kwaliteit. De multifunctionaliteit valt uiteen in vier speerpunten of kleuren:  

  • Groene daken creëren ruimte voor natuur.  
  • Blauwe daken bufferen regenwater.  
  • Gele daken staan voor duurzame energieproductie. 
  • Rode daken creëren extra leefruimte 

“In een verstedelijkt gebied als Vlaanderen kunnen we met klimaatdaken een groot verschil maken.  De potentiële duurzaamheidswinsten zijn aanzienlijk en divers. Met het nieuwe protocol gaan de bouwsector, opdrachtgevers, overheden en stakeholders nu zelf aan de slag. Het gaat om een roadmap voor elk bouwproject dat met een klimaatdak bijdraagt tot cruciale uitdagingen rond klimaat, energie, circulariteit, biodiversiteit, waterhuishouding, leefmilieu enz.”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Meer weten? www.klimaatdak.be

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details