Platform voor de bouw
Zorg

Markant inbreidingsproject geeft binnenstad extra ademruimte

Bouwen aan Vlaanderen
Het ene volume gaat uit van een typische baksteenarchitectuur, terwijl het tweede gebouw – op het beglaasde gelijkvloers na – integraal bekleed is met koperen shingles.

Tekst | Tekst Tim Janssens | Beeld Marc Sourbron

11 januari 2021 Leestijd 15 minuten

Deel dit artikel

Twee gescheiden volumes met een markante volumetrie en een dito dak- en gevelafwerking – enerzijds karakteristieke baksteenarchitectuur, anderzijds koperen shingles –  vormen samen het Ursulinenhof. Dankzij de gezellige doorsteek naar de achterliggende Schrijnwerkersstraat krijgt het ooit zo besloten Groenplein een open en luchtig karakter. 

Het Ursulinenhof sluit perfect aan op het Groenplein en voegt nieuwe publieke ruimte toe in de vorm van een doorsteek naar de Schrijnwerkersstraat.

Wie de voorbije weken, maanden en jaren regelmatig in de hoofdstad van Limburg vertoefde, kan het beamen: Hasselt bruist deze dagen van de bouw-activiteit. Quartier Bleu verlegde de grenzen van de historische kern, die op haar beurt weer wat extra cachet kreeg dankzij de realisatie van het Ursulinenhof, een fraai residentieel complex dat na de verhuis van het VTI en de sloop van de bestaande schoolgebouwen alle ruimte kreeg om zich te ontplooien. “Het gaat om twee afzonderlijke entiteiten: een omvangrijk hoofdvolume dat een semi-publieke binnentuin omarmt en een losstaand nevenvolume dat op zichzelf lijkt te staan, maar dat door zijn gelijkaardige volumetrie juist deel uitmaakt van het geheel”, vertelt Stefaan Evers, architect-vennoot bij a2o-architecten.    

“De architectuur mocht een eigen accent leggen. Vandaar de keuze voor zadeldaken met een twist en een uniforme dak- en gevelbekleding”, aldus Stefaan Evers.

Publieke ruimte als drager

Gezien de bijzondere materialisatie springt het Ursulinenhof meteen in het oog, maar dat was zeker geen doel op zich, benadrukt Stefaan Evers. “Ruimtelijke integratie en vormelijke inbedding waren de primaire uitgangspunten. Het project kadert perfect in onze visie op fijnmazige verstedelijking, waarbij we uitgaan van cruciale verbindingsassen tussen de publieke ruimtes, die nog al te vaak ontbreken in steden als Hasselt. Het Ursulinenhof biedt hier een mooi antwoord op: enerzijds omdat het perfect aansluit op het Groenplein, anderzijds omdat het nieuwe publieke ruimte toevoegt in de vorm van een doorsteek naar de Schrijnwerkersstraat. Omdat de site zo groot is, hebben we gezocht naar een manier om de gebouwen optimaal in te passen in het stedelijk weefsel, al mocht de architectuur tegelijk een eigen accent leggen. Vandaar de keuze voor zadeldaken met een twist en een uniforme dak- en gevelbekleding. Het ene volume gaat uit van een typische baksteenarchitectuur, terwijl het tweede gebouw – op het beglaasde gelijkvloers na – integraal bekleed is met koperen shingles. Dat valt natuurlijk op, maar op zich zijn het gabarit, de volumetrie en de nauwe band met de omgeving belangrijker dan de markante afwerking. Kortom: het Ursulinenhof is veel meer dan het architecturale samenspel tussen twee verwante gebouwen, want de publieke ruimte is de eigenlijke ‘drager’ van het project. Zelfs als sommige mensen de esthetiek niet zouden kunnen smaken, vormt het nog altijd een meerwaarde voor de stad!”    

Complexe logistieke puzzel

Ook Aannemingen Janssen is enthousiast over de bijzondere blikvanger die aan de koker van a2o-architecten ontsproten is. Al was het beslist geen kinderspel om het Ursulinenhof te realiseren, geeft algemeen directeur Frank Daems aan: “In bouwkundig opzicht was er sprake van enkele niet-alledaagse aspecten, zoals de koperen dak- en gevelconstructie van het nevenvolume. We hebben intensief overlegd met de bouwheer, de brandweer en de fabrikant om ze op een brandveilige manier te kunnen realiseren. Bovendien bevond de werf zich op een krappe locatie in de binnenstad, waardoor we de logistieke ‘flows’ moesten organiseren in samenspraak met de politie. Er mocht immers slechts een beperkt aantal vrachtwagens aanwezig zijn in de binnenstad, terwijl de rest buiten het centrum moest wachten op groen licht. Dat was een even grote uitdaging als het eigenlijke bouwproces. We hebben dan ook zeer gefaseerd gewerkt en hebben zelfs delen van de werf moeten benutten als tijdelijke stockageplaatsen.”    

“We hebben intensief overlegd met de bouwheer, de brandweer en de fabrikant om de koperen dak- en gevelconstructie op een brandveilige manier te kunnen realiseren”, zegt Frank Daems.

Uitgebreid coronaprotocol

En dan was er uiteraard nog de uitbraak van het coronavirus … “Op piekmomenten waren er meer dan honderd mensen aanwezig op de werf, dus aanvankelijk zat er niets anders op dan het werk tijdelijk neer te leggen. Gelukkig konden we onze activiteiten relatief snel hervatten, al was het natuurlijk helemaal anders dan voorheen. Los van de standaardmaatregelen op het vlak van social distancing en hygiëne (zoals bijkomende sanitaire punten) stelden we een uitgebreid ‘coronaprotocol’ op, dat we niet alleen voorlegden aan de bouwheer, maar ook aan alle betrokken onderaannemers en leveranciers. Voorts werkten we met dagelijkse planningen, waarbij telkens een beperkt aantal personen toegang had tot een bepaalde traphal. Het was immers zaak om de verschillende partijen maximaal uit elkaars vaarwater te houden. Kortom: de coronacrisis gaf de bouw van het Ursulinenhof nog een extra dimensie, boven op het prachtige ontwerp, de gevarieerde afwerking, de technische uitdagingen en het logistiek-organisatorische puzzelwerk.”    

Het omvangrijke hoofdvolume omarmt een semipublieke binnentuin.

EGD – Dakdichting

EGD (Lummen) was bij de realisatie van het Ursulinenhof verantwoordelijk voor de plaatsing van de bitumineuze dakdichting. “Het ging om een totaaloppervlakte van 1200 m², verspreid over heel wat verschillende dakvlakken en terrassen. Dit laatste maakte dat het puzzelen was om onze werkzaamheden optimaal af te stemmen op de activiteiten van de andere (onder)aannemers op de werf”, legt bestuurder Joël Eyckens uit. “Bovendien moest de isolatie in helling komen te liggen, dus dat maakte het wat complexer dan een standaarddak met een vlakke opbouw. Dat de werf zich in het centrum van Hasselt bevond, maakte het evenmin evident. De combinatie van al deze factoren zorgde ervoor dat de globale moeilijkheidsgraad hoger lag dan in de meeste andere projecten die we doorgaans uitvoeren, maar gezien onze ruime expertise – EGD heeft meer dan zeventig jaar ervaring met dakdichting! – was dat zeker niet onoverkomelijk. Uiteindelijk is alles goed en wel op zijn pootjes terechtgekomen en mag het resultaat gezien worden. Het Ursulinenhof is dan ook een referentie die zeker niet misstaat op ons palmares!”


Smeets Laswerken – Glazen borstweringen, stalen trappen, trapleuningen en rvs-spankabels

Het Ursulinenhof is een lust voor het oog. Ook Smeets Laswerken (Hechtel-Eksel) droeg zijn steentje bij door de glazen borstweringen, stalen trappen, trapleuningen en rvs-spankabels te vervaardigen. “De architectuur is zeer beeldbepalend, dus het was aan ons om het
specifieke design mee te nemen in ons eigen ontwerp, alles goed uit te balanceren qua vormgeving en stabiliteit en de klus binnen de vooropgestelde termijn te klaren. Aangezien we in maart te maken kregen met de eerste ‘lockdown’, was dat geen sinecure, maar uiteindelijk is alles in zijn plooi gevallen”, zegt zaakvoerder Wouter Smeets. “De combinatie van ons eigen glasklemprofiel en de koperen gevelafwerking is zeer geslaagd. Een gebouw met uitstraling in het centrum van Hasselt mag je niet elke dag realiseren, dus we zijn blij dat we aan zo’n prestigeproject hebben kunnen meewerken. Het was overigens niet onze eerste toprealisatie in Hasselt, want ook op Quartier Bleu hebben we onze stempel gedrukt. En momenteel zijn we elders in de stad aan de slag op de werven van De Bonnefant en Residentie Refuga.”


Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels – Maatvoering

Bij de realisatie van het Ursulinenhof in Hasselt assisteerde Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels (Temse) de aannemer bij het uitzetten van de gebouwen. “Gaande van piketten voor de grond- en graafwerken over het uitzetten van de hoofdassen voor het plaatsen van ankers en kolommen tot het uitzetten van referentiehoogtes“, zegt bestuurder Steven Buytaert. “Maatvoering geven, zodat gebouwen correct kunnen worden opgetrokken: dat is onze specialiteit. Zoals voor elk project hebben we een landmeter en een meetassistent afgevaardigd, die de werf van begin tot eind hebben opgevolgd. De opmetingen op het terrein zijn door de landmeter zelf verwerkt. Hoewel dit voor ons geen uitzonderlijk project was, was het uitzetwerk toch iets moeilijker dan anders, vermits het om verschillende gebouwen en fases ging. We moesten regelmatig nieuwe referentiepunten bepalen om ons meet- en uitzetwerk te kunnen uitvoeren. Het Ursulinenhof is een realisatie die gezien haar ligging de nodige uitstraling heeft, dus we mogen fier zijn dat we deze opdracht tot een goed einde hebben gebracht!”


Beneens Alucon – Aluminium buitenschrijnwerk

Aluminium ramen, deuren, gevelsystemen, zonwerende screens, verluchtingsroosters, plaatwerk en voor sommige gebouwdelen zelfs de wind- en waterdichting tussen het buitenschrijnwerk en de ruwbouw: Beneens Alucon (Olen) focuste zich bij de realisatie van
het Ursulinenhof-project op alles wat te maken had met buitenschrijnwerk. Een bijzondere, omvangrijke en uitdagende klus,
benadrukt projectleider Fonny Helsen: “Ik heb vrij veel ervaring met grote projecten, maar het Ursulinenhof is toch uniek in zijn soort. We plaatsten een ruime variatie aan Reynaers-systemen: MasterLine-profielen (ramen), CP 155 Minergie-profielen (schuif-ramen), CW50-profielen (glasgevelconstructie) en brandwerend schrijnwerk, inclusief alle beglazing – een combinatie van glaspartijen met U-waardes van 1,0 en 0,6. De zonwerende screens en de Invisivent-verluchting zijn dan weer van de hand van Renson. Het Ursulinenhof had heel wat architecturale bijzonderheden in petto: ramen met een driehoekige vorm en een aluminium dagkantkader, gevels met glashoeken, deuren die bekleed zijn met bamboehout … Het buitenschrijnwerk van het koperen gebouw is afgewerkt met een structuurlak (8022ST), maar dat van het hoofdvolume is brons geanodiseerd, wat gezien de langere levertermijn een bijkomende complicatie vormde. Bovendien zijn de meeste ramen geplaatst vooraleer de gevelafwerking was aangebracht. Zeker in het geval van het koperen gebouw was dat geen sinecure. Desondanks legden de architect en de bouwheer de lat erg hoog. a2o-architecten is behoorlijk esthetisch ingesteld, terwijl Vestio hamerde op een naadloze afwerking zonder vervelende ‘overstapjes’. En dan hebben we het nog niet eens over de logistieke moeilijkheden gehad door de binnenstedelijke ligging … Kortom: het was een met tal van uitdagingen. We zijn dan ook zeer blij met het piekfijne resultaat!” 


TECHNISCHE FICHE

Bouwheer THV Groenplein (Hasselt)

Architect a2o-architecten (Hasselt)

Hoofdaannemer(s) Aannemingen Janssen (Geel)


Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Pascal Op de Beeck

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Bouwen aan Vlaanderen? Neem contact met mij op.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details