Platform voor de bouw
Meer creativiteit en ambitie dankzij holistische duurzaamheidsmethodiek
OXY, in samenwerking met Snøhetta, Binst architects en ADE voor Whitewood en Immobel: dit ambitieuze project creëert onder meer multifunctionaliteit, biodiversiteit en een nieuwe publieke ruimte in een omgeving die voordien sterk verhard en zeer besloten was. (Beeld: Snøhetta, Binst Architects)

Meer creativiteit en ambitie dankzij holistische duurzaamheidsmethodiek

De architecten van DDS+ zijn zich sterk bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de stad en de stedelijke ruimte. Vandaar dat ze een methodiek ontwikkelden om antwoorden op maat te bieden op de vele vragen en steile ambities inzake duurzaam bouwen, met respect voor het DNA van het bureau. Maak kennis met Maruxa Touceda, Lilia Poptcheva en architect-partner François Couvreur, die de R&D-cel van DDS+ in goede banen leiden in samenwerking met al hun collega’s, maar ook met hun klanten. 

Bij alles wat DDS+ ontwerpt en bouwt, staan de mens en het milieu centraal. In het licht van de hedendaagse uitdagingen (stedenbouwkundig, energetisch ….) is het architectenbureau er meer dan ooit van overtuigd dat zogenaamd duurzaam bouwen een holistische aanpak vergt die verder gaat dan de keuze van materialen of speciale technieken. Er moest ook een manier gevonden worden om de duurzaamheidsambities, die gedeeld werden met de opdrachtgever, de plaats te geven die ze verdienen, en dat gedurende de volledige doorlooptijd van een project. 

In het kader van het Networks NØR-project onderging een kantoorgebouw in de Brusselse Noordwijk een grondige renovatie, waarbij de buitenschil integraal werd vernieuwd en de interne organisatie en circulatie werden gewijzigd. Sindsdien heeft het complex een resoluut hedendaags imago. (Beeld: Marie-Noëlle Dailly)

Informatie uitwisselen en coconstructie

Binnen het bureau is het de R&D-cel die deze ambities in de praktijk brengt. Zij doet dit op basis van drie pijlers: monitoring en ondersteuning van elk project, verzameling en uitwisseling van informatie en de ontwikkeling van praktische instrumenten. Met Maruxa Touceda aan het hoofd evolueert de samenstelling van de afdeling organisch naargelang de verschillende behoeften van de teams en projecten: “De rol van onze R&D-cel bestaat erin de reflectie op gang te brengen en de processen te systematiseren. Dit om te begrijpen waarom en hoe we bepaalde dingen doen. Aan het begin van het project leggen we, in onze rol van adviseur, samen met de klant de ambities vast. Vervolgens volgen we alle betrokken partijen op, waaronder de vele gespecialiseerde adviseurs, en stemmen we de violen. Wij bieden ondersteuning gedurende het hele project en begeleiden de bureaus die belast zijn met labelaanvragen en andere administratieve dossiers.”

“Als architecten zijn wij verantwoordelijk voor wat wij samen met de opdrachtgever creëren en voor de impact die de realisaties in kwestie zullen hebben op het milieu in de ruimste zin van het woord”, vullen Lilia Poptcheva en François Couvreur aan. “Onze klanten zijn zich ervan bewust dat we op een kruispunt staan tussen oude reflexen en nieuwe mogelijkheden. We evolueren naar meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen, soberheid en circulariteit in de manier waarop architectuur wordt opgevat en beoefend. Het is onze taak om onze klanten hiervan bewust te maken en in deze optiek samen met hen aan ‘coconstructie’ te doen.”

Met hulp van de R&D-cel wordt het hele bureau betrokken bij een bewustwording zonder dwang. Er gaat geen interessante informatie verloren, of die nu intern of extern is. Verschillende interne communicatiekanalen voeden het denkproces van het hele team. Lilia Poptcheva: “Dit alles stelt ons ook in staat om onszelf in vraag te stellen, onze kritische zin aan te scherpen en niet in de val van greenwashing te trappen. Wij willen onze normen en waarden in stand houden en bieden oplossingen op maat die de specifieke kenmerken van elk project respecteren.”  

Het NovaCity-project (BeExemplary 2019, i.s.m. BOGDAN & VAN BROECK) verenigt woonfuncties en productieactiviteiten. Het introduceert een nieuwe manier van leven in de stad. (Beeld: Pixelab)

Rozetdiagram voor duurzaam bouwen

Een van de instrumenten die de R&D-cel ontwikkelde, is het rozetdiagram: een zeer visuele tool die lijkt op een windroos en die de ambities van het project in de verschillende domeinen van duurzame ontwikkeling inzichtelijk maakt. Aangezien elk project anders is, variëren de gemaakte keuzes. Maruxa Touceda: “Als je naar de rozetten van verschillende projecten kijkt, zie je ook een evolutie van de aanpak in de tijd: we gingen van een focus op architectuur en stedenbouw naar energieprestatieaspecten en vervolgens naar andere milieuaspecten (waaronder mobiliteit, biodiversiteit, de impact van de materiaalkeuze …), maar ook naar maatschappelijke en circulaire aspecten (behoud van het bestaande, hergebruik …).”

Door een project gedurende zijn hele ontwikkeling te begeleiden, maakt dit instrument het mogelijk om na te gaan hoe de ambities evolueren naargelang de voorschriften, maar ook en vooral om op koers te blijven en onderweg niet in te boeten aan ambities. Als waardevol communicatiemiddel helpt het iedereen om deel te nemen aan het debat en een beeld te vormen van wat er op het spel staat, met de bedoeling om duurzaamheid in zijn geheel te omarmen en verder te gaan dan de regelgeving.

Eén ding is zeker: bij DDS+ begint duurzaam bouwen bij de eerste haalbaarheidsstudies en dringt het door in elke fase van elk project. In een snel evoluerende context met steeds meer belangrijke parameters biedt het bureau zijn medewerkers en klanten methodes en instrumenten om de huidige en toekomstige uitdagingen creatief aan te gaan.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details