Platform voor de bouw
Nieuws

Niet zomaar een sondeerbedrijf

Tekst | Stephanie Demasure

Beeld | Revyson

27 oktober 2021 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Met een brede waaier aan technieken helpt Revyson bouwwerven voorbereiden. Het bedrijf controleert de toestand en draagkracht van de bodem en creëert zo een veilige werkomgeving voor de bouwvakkers en een veilige thuis of werkplek voor de toekomstige gebruikers van het gebouw. Gestoeld op expertise in de sector combineert Revyson tal van technologieën. En dat aanbod breidt de komende jaren verder uit.

De sondeerrups baant zich vlot een weg op ruime werkterreinen.

Elke site vergt een eigen aanpak. Enkel door een veelheid aan machines en technieken te combineren, heb je een oplossing voor elk terrein. Dat weten ze bij Revyson. Als sondeerbedrijf voert het, naast sonderingen uiteraard, ook kwaliteitscontroles uit. De jonge onderneming, opgericht in 2018, bouwt verder op jarenlange expertise in de sector. Vanuit ervaring in funderings- en
beschoeiingstechnieken herbekijkt ze de reeds beschikbare gegevens en voert ze de juiste aanvullende proeven uit om geotechnische projecten op een kostenefficiënte manier tot een veilig en goed einde te brengen. Met een duidelijk zicht op de uitdagingen bij het bouwklaar maken van gronden en een goede kennis van de beschikbare technieken is Revyson een ideale partner voor studiebureaus, architecten, projectontwikkelaars, aannemers … Kortom: voor élke bouwpartij.

Slagsonderingen garanderen een veilige en indicatieve eerste controle van het terrein.

Zoveel meer dan sonderingen

Sonderingen vormen uiteraard een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van Revyson. Terwijl de 20T-sondeerrups zich vlot een weg baant op ruime werkterreinen, is er een manuele versie voor slagsonderingen voorhanden. Het manuele toestel voert veilig een indicatieve eerste sondering uit op terreinen waar de draagkracht onzekerder is of waar weinig plaats is voor grote machinerie, bijvoorbeeld omdat er nog een gebouw op het perceel staat. Het lichte toestel laat bovendien geen sporen na. Wellicht voegt Revyson in de nabije toekomst nog een sondeerrups van 10T of 15T toe aan zijn machinepark.

En daar stopt het niet, want de sondeerfirma heeft nog heel wat andere technieken in huis voor kwaliteitscontroles. Ze voert sonarproeven uit om de diepte en integriteit van paalfunderingen te controleren, doet trillingsmetingen in de buurt van trillingsgevoelige constructies om schade-risico’s in te schatten of spantesten op de ankers van de keerwanden van een bouwput en dan zijn er nog de plaatproeven die ideaal zijn om de draagkracht van de onder- en bovenkoffer bij wegenis of een werkterrein te controleren. Zo kan je steekproeven doen om te verifiëren dat de draagkracht toereikend is vooraleer zware machines het wegdek of werkterrein betreden. Afhankelijk van het terrein en de opbouwdikte zijn er drie verschillende plaatgroottes om mee te werken.

Plaatproeven brengen de draagkracht van het terrein in kaart.

Nog meer mogelijkheden in de toekomst

Bovenstaande technieken en machines maken al heel wat mogelijk. Toch kijkt Revyson ambitieus naar de toekomst en wil het bedrijf de waaier aan diensten verder uitbreiden. Daarmee bouwt het zowel aan horizontale als verticale integratie. Ludovic Huysentruyt van Revyson doet de toekomstplannen uit de doeken: “We willen inzetten op geofysica. Radartechnieken maken het namelijk mogelijk om de densiteit van de ondergrond in kaart te brengen. Omdat we hier echt in geloven, werken we ook mee aan de werkgroep ‘Aanleg van werkterreinen’, waar ze sleutelen aan reglementering voor de aanleg van werkterreinen. Verder bekijken we de mogelijkheid om grondboringen aan te bieden. Bij bemalingsstudies laten die ons bij-voorbeeld toe om een betere inschatting van de doorlatendheid in rekening te brengen. En ook rioleringsinspectie zit in de pijplijn. Het in kaart brengen van het rioleringssysteem achter een voorziene keerwand kan schade vermijden tijdens de uitvoering. Bij het boren van de palen of de grondankers wordt zo een doorboring van de riolering vermeden (met betonverlies tot gevolg). Een absolute meerwaarde voor onze klanten. Daar gaan we voor!”    

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Pascal Op de Beeck

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Bouwen aan Vlaanderen? Neem contact met mij op.

0%

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details