01:31
21-01-2018

Nieuwe federatie zet potentieel van groen in de bouw in de verf

Groendaken en groengevels zijn sterk in opmars. Het informeren van cruciale stakeholders zoals opdrachtgevers en architecten is dan ook van groot belang, onder meer om eenduidigheid in de bestekken te garanderen. Om alles goed en wel te stroomlijnen, richtte de Confederatie Bouw een nieuwe vereniging op: de Belgische Federatie Gevel- en dakgroen.

Op internationale congressen kwamen verschillende Belgische bedrijven in contact met federaties uit andere landen. Daar zagen ze welke resultaten je kan boeken als je de krachten bundelt. Zo waren de Duitse richtlijnen een leidraad voor de technische voorlichting die een tiental jaar geleden werd gepubliceerd door het WTCB. Stilaan rijst evenwel de vraag naar vernieuwing. De nieuwe federatie kan daarbij de rol van aanspreekpunt vervullen. Vanuit de Confederatie Bouw streeft de nieuwe vereniging dan ook naar een hechte samenwerking met het WTCB op basis van overleg en ervaringen. Vandaag loopt er bij het WTCB bovendien al een project over groengevels, waarbij installateurs en specialisten betrokken zijn.

Type groendaken
Een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe federatie is de keuze van het type groendak. Zo bestaat er onder meer een drielaags dak met waterbuffer dat beter is voor de plantengroei, maar dat meer onderhoud nodig heeft. Een tweelaags dak zonder buffer is dan weer onderhoudsarm, maar de planten hebben vaak die typische grauw-rode kleur. Dat kan een esthetische schaduwzijde hebben. Dergelijke benaderingen moeten getest en vergeleken worden om te achterhalen welk type wanneer bij voorkeur kan worden toegepast.

Gesprekspartner van de overheid
De vereniging telt nu een twaalftal leden. Zes andere bedrijven hebben hun belangstelling voor lidmaatschap al laten blijken. Een goed resultaat voor een nog jonge federatie, zeker omdat een aantal leidende spelers al meedoen of willen meedoen. De overheid is zich bewust van het potentieel van groendaken en -gevels. Ze legt steeds vaker ecologische verplichtingen op. Een groendak maakt de omgeving aangenamer en is bovendien prima te combineren met zonnepanelen. Uit testen blijkt dat ze op een groendak 15 tot 20 % meer rendement hebben op warme dagen. Bovendien sparen groendaken de riolering bij zware regenval. De nieuwe vereniging wil de overheden beter informeren, een beter beleid promoten en fungeren als aanspreekpunt. Vroeger gaven veel steden en gemeenten premies aan particulieren die groendaken plaatsten. Dat enthousiasme is bij sommige gemeenten intussen wat getemperd. Dat moet opnieuw op de rails gezet worden. Steden als Gent, Antwerpen en Brussel zetten er nog steeds op in, maar elders liggen nog heel wat mogelijkheden.

Project Groen in de Bouw
Ook de Vlaamse Confederatie Bouw zet haar schouders onder deze nieuwe federatie. Daarnaast zet VCB in het kader van het project groen in de bouw een kenniscentrum op poten dat de toepassing van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw stimuleert.

 

Tekst en beeld | VCB

 

Meer informatie: www.groenindebouw.be

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan Vlaanderen partners