willemen-portavida-genk-004-8940-kopieren

De oorspronkelijke uitstraling van het gebouw is maximaal bewaard: grote raampartijen, lichte gevelplaten en een zuidgevel in metselwerk.

01:48
29-07-2019

Oud rusthuis omgetoverd tot multifunctioneel OCMW-gebouw

Op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis in Genk verrijst al sinds het begin van deze eeuw een moderne welzijnscampus. In het kader van dit ambitieuze Portavida-project, dat inzet op een unieke mix van zorgverlening, diensten en woon-, werk- en ontspanningsfaciliteiten, kreeg het voormalige woonzorgcentrum Heiderust een nieuw, hedendaags jasje aangemeten. Het gerenoveerde gebouw gaat voortaan door het leven als hoofdzetel van het OCMW en thuisbasis van enkele andere sociale dienstverleners.

Waardevolle synergieën en kennisuitwisseling tot stand brengen tussen verschillende organisaties die kwalitatieve hulp- en dienstverlening aanbieden: dat is de filosofie achter het befaamde Portavida-project. De multifunctionele welzijnscampus bevindt zich op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis, met het vroegere woonzorgcentrum Heiderust als een van de voornaamste ijkpunten. Heiderust dateerde van 1967 en bleef in gebruik tot 2012. Vanaf april 2017 onderging het aftandse volume een intensieve verjongingskuur, die begin dit jaar uitmondde in de plechtige opening van Sociaal Huis Portavida. Het gebouw fungeert nu onder meer als hoofdzetel van het OCMW, dat zijn diensten er gecentraliseerd heeft. Voorts namen ook De Strijkwinkel, dagactiviteitencentrum De Start en TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting) er hun intrek. Tot slot huisvest het opgefriste complex eveneens een bijkomende vestiging van het Fietspunt en handige faciliteiten zoals vergaderzalen, kleed- kamers, douches en andere polyvalente ruimtes.

willemen-portavida-genk-002-8912-kopieren

Bouwkundige optimalisaties

Om het voormalige woonzorgcentrum een nieuwe, hedendaagse invulling te kunnen geven, kregen zowel de gevels als het interieur een grondige facelift. Willemen Construct stripte het gebouw tot op de betonnen draagstructuur en kleedde het vervolgens opnieuw aan, waarbij het streefde naar een maximaal behoud van de oorspronkelijke uitstraling: grote raampartijen, lichte gevelplaten en een zuid-gevel in metselwerk. “Al hebben we de gevelsteen uiteindelijk wel vervangen door een afwerking met steenstrips”, zegt Wim Briels, projectdirecteur bij Willemen Construct. “De isolatie die in principe onder de gevelsteen kwam, hebben we geïntegreerd in de houtskeletstructuur waarmee we de nieuwe gevels hebben opgebouwd. Initieel was het de bedoeling dat we de houtskeletbouw-gevels zouden laten rusten op de ‘tanden’ die op elke verdieping uit het gebouw priemden, maar naderhand hebben we beslist om die tanden af te zagen en de houtskeletbouw van onder tot boven te stapelen. Dankzij deze bouwkundige optimalisaties konden we makkelijker voldoen aan de EPB-eisen en konden we de bouwkost verder drukken, zij het zonder de historische grandeur van het Heiderust-complex teniet te doen.”

willemen-portavida-genk-005-8966-kopieren

Binnenin is er geopteerd voor een droge afbouw.

 

Uitdagende renovatie

Binnenin is er geopteerd voor een droge afbouw met onder meer gipskartonwanden, verlaagde plafonds en tegelvloeren. De renovatie bracht echter wel de nodige uitdagingen met zich mee, geeft Wim Briels aan. “Hedendaagse technieken zoals een gebouwbeheersysteem, daglicht- en aanwezigheidsgestuurde ledverlichting en automatische screens integreren in een bestaand gebouw is hoe dan ook geen sinecure. Bovendien waren er tijdens de uitvoering nog wel wat aanpassingen nodig omdat het BIM-ontwerpmodel gebaseerd was op plannen die niet volledig up-to-date bleken te zijn. Voorts moesten we natuurlijk ook rekening houden met het gegeven dat het gebouw verschillende organisaties zou huisvesten, die allemaal hun eigen noden en bekommernissen hebben. Desondanks zijn de werken prima verlopen en hebben we het geheel eind januari kant-en-klaar kunnen opleveren. We zijn best trots dat we een mooi project als Sociaal Huis Portavida hebben mogen realiseren!”

Tekst: Tim Janssens   
Beeld: Eddy Vanoppen (Fotomakers) – Willemen Construct

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Participanten aan het woord

Aclagro – Sloop, ontmanteling en asbestverwijdering

Om woonzorgcentrum Heiderust te kunnen omvormen tot Sociaal Huis Portavida moest het bestaande gebouw tot op de betonnen basisconstructie gestript worden. Een kolfje naar de hand van Aclagro nv (Wondelgem), dat de aanwezige materialen en structuren selectief ontmantelde omdat er nog heel wat asbesthoudende fracties aanwezig waren. “We konden ons baseren op een prima asbestinventaris, maar tijdens de ontmantelingswerken zijn er nog enkele onvoorziene asbesthoudende elementen naar boven gekomen”, zegt projectleider Wim Grammens. “Gezien deze bijkomende asbestproblematiek verliep de start van de sloop- en ontmantelingswerken iets trager, maar dankzij de inzet van extra personeel en machines hebben we de vooropgestelde deadline toch vlot gehaald. Alles is prima en zonder incidenten verlopen, onder meer door de uitstekende wisselwerking met de hoofdaannemer en onze secure en veilige manier van werken. We zetten al geruime tijd in op selectieve ontmanteling – sinds lang voor de introductie van de Tracimat -wetgeving – en hebben daarom een streepje voor op heel wat concullega’s. Aclagro beschikt al sinds 2008 over de erkenning voor het verwijderen van alle asbesttoepassingen (zowel gebonden als ongebonden) en eigen, gekwalificeerd personeel. We zijn actief
in heel België, waarbij we opereren vanuit Gent (hoofdzetel) en Luik. Momenteel zijn we het Technicum-gebouw van de UGent aan het ontmantelen (inclusief asbestverwijdering). Een mooi project, net als Portavida!”

Bouwen aan Vlaanderen partners

Bouwinfo

Bouwheer
Stad Genk

Architect
CONIX RDBM Architects (Antwerpen) en Arteum Architects (Waver)

Hoofdaannemer
Willemen Construct – Zetel Hasselt

Spiegelend op de BoelwerfDenderwindeke, Windekind