Vlaamse Confederatie Bouw
01:28
17-04-2019

OVAM en bouwsector stellen asbestcharter voor dakaannemers voor

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat er in 2019 nog steeds meer dan 86 miljoen m2 asbest-cementen dak- en gevelbekleding op Vlaamse gebouwen ligt, waarvan circa 30,5 miljoen m2 op daken en tegen gevels van huizen en appartementen. Op het eerste asbestcongres, dat eind 2018 plaatsvond, stelden de Vlaamse Confederatie Bouw en OVAM dan ook het asbestcharter voor dakaannemers voor. Het asbestcharter moet een asbestveilige manier van werken bij de aangesloten dakaannemers garanderen. Dakaannemers die zich bij het charter aansluiten, kunnen zich als asbestveilige bouwpartner profileren bij hun klanten-opdrachtgevers.

Het asbestcharter voor dakaannemers is een gezamenlijk initiatief van OVAM en de bouwsector. Het charter kadert in de uitrol van het Actieplan Asbestafbouw, dat tot doel heeft om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Het is een duidelijk, proactief sectorsignaal om een asbestveilige afbouw van het Vlaamse asbestpassief te garanderen, zowel voor de opdrachtgevers als de werknemers.

Een dakaannemer die zich bij het asbestcharter voor dakaannemers aansluit, verbindt er zich toe in regel te zijn met de geldende milieu- en werkgeversverplichtingen en conform de code van goede praktijk over veilig werken met asbestdaken en -gevels te handelen. De OVAM werkte deze code van goede praktijk uit in samenwerking met de Vlaamse dakaannemers. De bouwfederaties bieden hun leden ook een praktische leidraad aan die gebaseerd is op de code.

Dankzij deze code en leidraad weten dakaannemers precies welke voorzorgmaatregelen ze op de bouwplaats moeten nemen om de verspreiding van asbestvezels tegen te gaan. Het charter borgt de kwaliteit van de aangesloten dakaannemer en biedt vooral ook het richtkader voor een gelijk speelveld. Het biedt de klant-opdrachtgever transparantie qua kosten en veiligheidsmaatregelen bij dakrenovatiewerken. Een commissie zal waken over de naleving van het charter. Klanten-opdrachtgevers zullen steeds een actuele lijst van aangesloten dakaannemers kunnen raadplegen.

Asbestcementleien en -golfplaten werden nog tot 1998 geproduceerd en verkocht. Ook in de daaropvolgende jaren werd de geproduceerde stock nog toegepast op gebouwen. Recente studies tonen aan dat deze asbestcement dak- en gevelbekleding al vanaf een levensduur van twintig jaar verweert en brozer wordt. Zo kunnen ze lokaal een risico vormen en vergt het steeds meer maatregelen van dakwerkers om ze veilig te ontmantelen.

Vanwege de toegenomen risico’s en aansprakelijkheidsdiscussies waagden dakaannemers zich steeds minder aan de verwijdering van asbestdaken en -gevels. Ze zochten een duidelijk kader en garanties voor een juiste aanpak. Het charter als kwaliteitskader en de onderliggende code en leidraad als werkmethodiek bieden hun dit kader. Als laatste belangrijk incentive biedt het charter aangesloten dakaannemers ook een unieke verzekering voor de dekking van asbestrisico’s.

Op deze manier creëert dit gezamenlijke initiatief van de OVAM en de bouwsector een win-win-
situatie voor de dakaannemers, de opdrachtgevers en ons leefmilieu.

Tekst: VCB
Beeld: VCB

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Bouwsector , OVAM , VCB

Bouwen aan Vlaanderen partners

ScanbieVeurne, De Maalderij