Edith Wouters
01:18
11-10-2018

De Pen | Peggy Totté, projectleider collectief bouwen en wonen, Architectuurwijzer

Verdichting als nieuw knelpunt

Sinds de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in 1997, streven we naar kwalitatieve verdichting van wonen in onze steden en dorpskernen. Mijn voorgangers in deze rubriek hebben deze strategie al meermaals aangehaald. We proberen oude patronen – verkavelingen,  linten en verspreide bebouwing – te doorbreken en voluit voor klassieke én nieuwe woonvormen in de kernen te gaan. Twintig jaar na het RSV hebben de bouwbedrijven en projectontwikkelaars deze opportuniteit goed begrepen, net zoals de grote en kleine grondeigenaars. De verdichtingsstrategie blijkt ook een interessante investering te zijn, en laat dat nu net het

Lees meer over: Column , De pen , RSV , Verdichtingsstrategie
Smart furnitureVilvoorde Depot Vlaamse overheid