Platform voor de bouw
Akoestiek

Prefab betonconcepten en akoestische isolatie tussen woningen

Voorblad-TV2811

Tekst | FEBE, WTCB

Beeld | FEBE, WTCB

18 november 2022 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

In maart 2022 publiceerde het WTCB de langverwachte Technische Voorlichtingsnota (TV 281) ‘Akoestische isolatie tussen woningen’. Op basis van de prestatie-eisen uit de herziene akoestische norm voor woongebouwen worden hierin een aantal bouwconcepten beoordeeld op hun akoestische prestaties. Dankzij overzichtelijke checklists voor verschillende bouwconcepten kan de ontwerper snel de nodige informatie terugvinden om aan de prestatie-eisen te voldoen. 

Normatief kader

​De eisen van de herziene norm NBN S 01-400-1 zijn van toepassing op afgewerkte gebouwen. Toch dienen ze ook als uitgangspunt gebruikt te worden bij het ontwerp van nieuwe gebouwen. De norm definieert drie prestatieniveaus:

 • Klasse C biedt een minimale akoestische bescherming aan de gebruikers bij een normale geluidsbelasting.
 • Klasse B streeft naar een hoger akoestisch comfortniveau dan het basisprestatieniveau van klasse C.
 • Klasse A biedt een zeer hoge akoestische bescherming aan de gebruikers. Zo kunnen ook ietwat hogere geluidsniveaus gegenereerd worden (muziekinstallaties, tv’s, muziekinstrumenten enzovoort).

Klasse C is het minimale prestatieniveau dat vooropgesteld wordt in de norm. Voor rijwoningen geldt klasse B als minimaal vereiste prestatieniveau. De prestatie-eisen uit klasse A of B zijn enkel van toepassing wanneer de opdrachtgever of koper van het bouwproject deze eisen opgelegd heeft.

De eisen zijn als volgt vastgelegd:

Bouwconcepten

De bouwconcepten in de TV 281 vormen een alternatief voor de ingewikkelde berekeningen volgens NBN EN ISO 12354-reeks. De resulterende akoestische prestaties van elk bouwconcept werden berekend aan de hand van deze rekennormen, aangevuld met rekenmodellen die door het WTCB ontwikkeld werden. De betrouwbaarheid werd gecontroleerd via een groot aantal praktijk- en labometingen.

Bij de bouwconcepten wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Doorlopende en onderbroken vloerplaten ter hoogte van de woning-scheidende wanden
 • Enkelvoudige en ontdubbelde woningscheidende wanden.

Bij de toepassing van enkelvoudige wanden worden in de meeste bouw-concepten voorzetwanden voorzien uit minerale isolatieplaten (60 mm dik), gipsplaten (2 x 12,5 mm dik, op stijlenwerk) of gipsblokken (100 mm dik).

Belangrijk is dat de kopse binnenwand en de gevelwand bij de meeste bouwconcepten onderbroken moet worden. Enkel bij toepassing van (prefab)beton kan de onderbreking in sommige gevallen weggelaten worden.

De bouwconcepten worden via tabellen met prestatie-eisen beschreven. De akoestische prestatie wordt sterk beïnvloed door de oppervlaktemassa (‘massa’) van de vloerplaat, uitgedrukt in kg/m². Deze bestaat uit de som van de massa van de draagvloer met zijn eventuele druklaag en de massa van de uitvullaag onder de elastische tussenlaag.

Volgende tabel geeft mogelijke vloersamenstellingen om het vereiste gewicht te halen:

In appartementsgebouwen en kolomwoningen is klasse A moeilijk realiseerbaar. Voor appartementsgebouwen lukt dit enkel met doorlopende vloerplaten en enkelvoudige woningscheidende wanden uit gietbeton/prefabbeton (190 mm dik) of volle kalkzandsteenblokken (240 mm dik), plus voorzetwanden. De vereiste vloerplaatmassa is dan wel 700 kg/m². Voor klasse A in kolomwoningen is de keuze qua bouwconcepten iets ruimer. De vloerplaten moeten in dat geval een massa van 600 kg/m² of 700 kg/m² hebben. Voor rijwoningen zijn de bouwconcepten met de onderbroken vloerplaten de beste oplossing. Met een vloerplaatmassa van 300 kg/m is zelfs klasse A haalbaar.   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Nicolas Piert

Projectmanager

Uw organisatie promoten via het Bouwen aan Vlaanderen netwerk? Ik help u graag verder.

0%

  Stuur ons een bericht

  Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

  Details