Scheldezicht Antwerpen

Een visualisatie van het fraaie eindresultaat.

02:15
19-03-2019

Scheldezicht, Antwerpen | Stads- en Scheldezicht achter speelse gevel

De meest recente realisatie in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid – achter het zogeheten ‘nieuwe gerechtsgebouw’ – is een woontoren met 153 appartementen: Scheldezicht. Die naam dankt hij aan zijn locatie langs de Scheldekaaien, met zicht op de rivier. Eind dit jaar nemen de eerste bewoners er hun intrek.

Een deel van de werken verliep parallel met de realisatie van de gebouwen Zuiderzicht en Scheldekaai, die wel dezelfde strakke contouren hebben, maar heel verschillend zijn qua vorm en afmetingen. Daarnaast verschilt de oriëntatie, zodat elk gebouw een ietwat andere woonsfeer biedt. Ze delen wel hun ondergrondse parking (tot niveau -3)

Tekst: Koen Mortelmans
Beeld: Interbuild
Participanten aan het woord

Vliegen – Sanitair, brandblus-leidingen en regenwaterafvoer

Voor Vliegen uit Bree is Nieuw Zuid vertrouwd terrein. Vooraleer het aan de slag ging in woontoren 9b werkte het ook al mee aan de realisatie van blokken 2, 3, 6, 9a en 13. “En we hopen hier in de toekomst eveneens van de partij te mogen zijn in andere projecten”, zegt gedelegeerd bestuurder Raf Vliegen.

Dat hoofdaannemer Interbuild Vliegen inschakelt voor deze grote projecten is geen toeval. “Voor grote hoofdaannemers is Building
Information Modelling intussen een vertrouwd gegeven, maar voor heel wat afwerkingsbedrijven is dat nog niet het geval”, vertelt
Vliegen. ” Wij zijn echter al vroeg mee op die kar gesprongen. We maken daarbij gebruik van het tekenprogramma Revit. Daarmee
kan je de resultaten van wat je tekent meteen vertalen naar een 3D-omgeving en eventuele conflicten reeds in de ontwerpfase oplossen.”

Het vergde aanzienlijke inspanningen en een zware investering om mee te pionieren in BIM. “Maar op termijn zullen alle afwerkings-bedrijven die nog willen meedingen naar opdrachten in grote en complexe gebouwen verplicht zijn om met BIM te werken”,
voorspelt Vliegen. “Vergelijk het met een trein. Je betaalt meer voor een ticket in eerste klasse, maar de eersteklassewagon hangt
wel helemaal vooraan.”

In Scheldezicht plaatste Vliegen dompelpompen van Duijvelaar voor de vertraagde afvoer van regenwater. “En we hebben de standleidingen uitgerust met Sovent-fittings van Geberit. Daarmee konden we hun capaciteit aanzienlijk verhogen en de diameter
beperken tot 110 mm.”


Gebroeders Maes – Chape en isolatiewerken

Een goede isolatie is onontbeerlijk in een appartementencomplex. En dan hebben we het niet alleen over de wanden, maar ook
(en misschien zelfs vooral) over de vloeren. Vandaar dat er bij de realisatie van blok 9b op de Nieuw Zuid-site akoestische en thermische vloerisolatie geplaatst is, in combinatie met cementgebonden chape. Hoofdaannemer Interbuild koos ervoor om deze opdracht toe te kennen aan Gebroeders Maes uit Beveren-Waas. Dit familie-bedrijf, dat tot de holding Megimar behoort, heeft dan ook al 45 jaar ervaring in deze materie, en dit zowel in de particuliere als in de industriële en de utiliteitsbouw. “Het was een kolfje naar onze hand”, vertelt medezaakvoerder Marina Maes-Verbraeken. “Wekelijks werkten we gemiddeld 800 m² af, ondanks de vele bouwlagen van dit complex. Om de hoogte te kunnen overbruggen, hebben we onze machines van extra krachtige pompen voorzien. De rest was puur vakmanschap, wat we met onze 25 werknemers zeker in huis hebben.”

Bouwen aan Vlaanderen partners

Renson Linarte