Scheldezicht Antwerpen

Een visualisatie van het fraaie eindresultaat.

02:15
19-03-2019

Scheldezicht, Antwerpen | Stads- en Scheldezicht achter speelse gevel

De meest recente realisatie in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid – achter het zogeheten ‘nieuwe gerechtsgebouw’ – is een woontoren met 153 appartementen: Scheldezicht. Die naam dankt hij aan zijn locatie langs de Scheldekaaien, met zicht op de rivier. Eind dit jaar nemen de eerste bewoners er hun intrek.

Een deel van de werken verliep parallel met de realisatie van de gebouwen Zuiderzicht en Scheldekaai, die wel dezelfde strakke contouren hebben, maar heel verschillend zijn qua vorm en afmetingen. Daarnaast verschilt de oriëntatie, zodat elk gebouw een ietwat andere woonsfeer biedt. Ze delen wel hun ondergrondse (tot niveau -3) voor wagens en fietsen.

Architectuurwedstrijd

Scheldezicht Antwerpen

Op de kopgevels zullen beglaasde wintertuinen ontstaan, die dienst kunnen doen als afsluitbare groene buitenleefruimtes.

 

Aan de bouw van deze toren ‘9b’ ging een architectuurwedstrijd vooraf. Daaruit kwam de combinatie van het Deense architectenkantoor C.F. Møller en het Brusselse Brut als winnaar tevoorschijn. In hun voorstel herdefinieerden ze de woontoren als een verticale woonwijk – in hun eigen woorden als een ‘gestapelde sociale gemeenschap’.

Een van hun basisideeën is dat het gebouw langs buiten toont wat het vanbinnen doet. De sociale aspecten waren bepalend voor het design. “Woontorens hebben vaak te kampen met een gebrek aan sociaal contact”, stelt Brut. “Hoewel mensen elkaar veelvuldig kruisen in de lift of in de inkomhal, is er weinig sprake van echte interactie. Wij willen deze paradox uitdagen.”

Het ontwerp voorziet in een grote variatie aan woontypologieën, van kleine appartementen voor jongeren en ‘lofts’ voor jonge tweeverdieners tot grote familiewoningen, aangepaste wooneenheden voor ouderen en duplexflats. Hierdoor kan Scheldezicht veel verschillende bewoners aantrekken. De woon- en (op de begane grond) winkel- en kantooroppervlakte van het 24 verdiepingen hoge gebouw bedraagt 15.000 m². Die ruimte wordt aangevuld met circa 5.000 m² balkonterrassen, wintertuinen en dakterrassen.

Sluier

Scheldezicht Antwerpen

Het opvallendste visuele kenmerk van de nieuwe toren is het vlakkenpatroon: een structuur in architectonisch prefabbeton die als een sluier rond de toren gedrapeerd is.

 

Het opvallendste visuele kenmerk van de nieuwe toren is het vlakkenpatroon: een structuur in architectonisch prefabbeton die als een sluier rond de toren gedrapeerd is. Deze niet-dragende structuur illustreert ook de verdeling en de groepering van de verschillende woontypologieën. Binnen elk vlak van de sluier zijn de appartementen gegroepeerd rond collectieve ruimtes, die aansluiten op de terrasruimtes. Zo komen er op de kopgevels beglaasde wintertuinen tot stand, die dienst kunnen doen als afsluitbare groene buitenleefruimtes. Een gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel de bewoners als de kantoorgebruikers sluit aan op de daktuin boven op de laagbouwvleugel, terwijl een groene torenkamer hen spectaculaire uitzichten over Antwerpen en de Schelde moet bieden.

Delicate klus

Scheldezicht Antwerpen

Scheldezicht wordt een van de absolute pronkstukken van Nieuw Zuid.

 

“Verheyen leverde het witte beton, De Jong het bruine”, vertelt projectleider Christoph Van Dijck (Interbuild). “De witte kolommen zien er massief uit, maar zijn eigenlijk hol. Ze bevatten een inoxkoker met deuvelverbindingen waartegen betonnen platen van 4 cm gegoten zijn. Stalen balken die in de vloerplaten gestort zijn dragen de hoekkolommen. De andere gevelkolommen hebben we opgehangen aan de witte terrassen. Zo konden we ze slanker maken.”

De langste kolom heeft een lengte van 12 meter. “Hij overspant vier verdiepingen, maar heeft geen dragende functie. Hij is dus puur vanuit esthetisch oogpunt geïntegreerd. Het plaatsen ervan was echter een delicate aangelegenheid. De hijskraan moest hem optillen in verticale positie en moest hem in die stand rechtstreeks op zijn definitieve locatie heffen. Als we hem in een traditionele horizontale positie zouden opheffen, zouden de lange elementen immers kunnen doorbuigen.”

Hoe hoger, hoe verfijnder

Op de begane grond zal zich alvast een Delhaize vestigingen. “Het publiek dat geïnteresseerd is in de appartementen bestaat zowel uit investeerders-verhuurders als mensen die er zelf hun intrek willen nemen. De omvang van de woongelegenheden varieert van 50 tot 200 m². Het valt wel op dat er meer gekozen wordt voor speciale afwerkingen van bijvoorbeeld vloeren, binnenschrijnwerk, keuken en badkamer naargelang een appartement zich op een hogere verdieping bevindt.”  

Tekst: Koen Mortelmans
Beeld: Interbuild
Participanten aan het woord

Vliegen – Sanitair, brandblus-leidingen en regenwaterafvoer

Voor Vliegen uit Bree is Nieuw Zuid vertrouwd terrein. Vooraleer het aan de slag ging in woontoren 9b werkte het ook al mee aan de realisatie van blokken 2, 3, 6, 9a en 13. “En we hopen hier in de toekomst eveneens van de partij te mogen zijn in andere projecten”, zegt gedelegeerd bestuurder Raf Vliegen.

Dat hoofdaannemer Interbuild Vliegen inschakelt voor deze grote projecten is geen toeval. “Voor grote hoofdaannemers is Building
Information Modelling intussen een vertrouwd gegeven, maar voor heel wat afwerkingsbedrijven is dat nog niet het geval”, vertelt
Vliegen. ” Wij zijn echter al vroeg mee op die kar gesprongen. We maken daarbij gebruik van het tekenprogramma Revit. Daarmee
kan je de resultaten van wat je tekent meteen vertalen naar een 3D-omgeving en eventuele conflicten reeds in de ontwerpfase oplossen.”

Het vergde aanzienlijke inspanningen en een zware investering om mee te pionieren in BIM. “Maar op termijn zullen alle afwerkings-bedrijven die nog willen meedingen naar opdrachten in grote en complexe gebouwen verplicht zijn om met BIM te werken”,
voorspelt Vliegen. “Vergelijk het met een trein. Je betaalt meer voor een ticket in eerste klasse, maar de eersteklassewagon hangt
wel helemaal vooraan.”

In Scheldezicht plaatste Vliegen dompelpompen van Duijvelaar voor de vertraagde afvoer van regenwater. “En we hebben de standleidingen uitgerust met Sovent-fittings van Geberit. Daarmee konden we hun capaciteit aanzienlijk verhogen en de diameter
beperken tot 110 mm.”


Gebroeders Maes – Chape en isolatiewerken

Een goede isolatie is onontbeerlijk in een appartementencomplex. En dan hebben we het niet alleen over de wanden, maar ook
(en misschien zelfs vooral) over de vloeren. Vandaar dat er bij de realisatie van blok 9b op de Nieuw Zuid-site akoestische en thermische vloerisolatie geplaatst is, in combinatie met cementgebonden chape. Hoofdaannemer Interbuild koos ervoor om deze opdracht toe te kennen aan Gebroeders Maes uit Beveren-Waas. Dit familie-bedrijf, dat tot de holding Megimar behoort, heeft dan ook al 45 jaar ervaring in deze materie, en dit zowel in de particuliere als in de industriële en de utiliteitsbouw. “Het was een kolfje naar onze hand”, vertelt medezaakvoerder Marina Maes-Verbraeken. “Wekelijks werkten we gemiddeld 800 m² af, ondanks de vele bouwlagen van dit complex. Om de hoogte te kunnen overbruggen, hebben we onze machines van extra krachtige pompen voorzien. De rest was puur vakmanschap, wat we met onze 25 werknemers zeker in huis hebben.”

Bouwen aan Vlaanderen partners

Bouwinfo

Bouwheer
Triple Living (Antwerpen)

Architect
C.F. Møller (Aarhus, Denemarken) en Brut (Brussel)

Hoofdaannemer
Interbuild (Antwerpen)

Renson Linarte