Theresianenklooster

Aan de straatkant zijn een nieuw volume met negen appartementen en een rijwoning gebouwd. Deze laatste vormt de overgang tussen de kapel en de bestaande bebouwing.

01:52
27-02-2019

Theresianenklooster | Aalst – Idyllisch wonen in en rond een klooster

Wonen in een klooster? Het kan sinds kort in Aalst, want het vroegere Theresianenklooster is omgevormd tot een meergezinswoning. Tegelijkertijd werden er in de kloostertuin drie nieuwbouwvolumes gerealiseerd en maakte de minder kwalitatieve bebouwing aan de straatzijde plaats voor een hedendaagse invulling.

Theresianenklooster

De gevel van het vernieuwde kloostercomplex bestaat uit rode recuperatiesteen en verwijst zo naar het initiële uiterlijk.

 

De site van het Theresianenklooster is al eeuwenlang een oase van rust het drukke Aalsterse stadscentrum. Helaas had de tand des tijds ferm toegeslagen. “Het was absoluut noodzakelijk om actie te ondernemen, opdat de waardevolle site zou blijven bestaan”, vertelt Sofie Eggermont van Abscis Architecten. “Zabra Real Estate kreeg de nodige vergunningen om er een volledig nieuwe stadswijk van te maken. Er waren wel enkele voorwaarden: respect voor het culturele erfgoed, een beperkte bouwhoogte en behoud van het groene karakter. Dankzij een uitgekiend ontwerp slaagden we erin om 45 woonentiteiten te verenigen in een concept dat een esthetische brug slaat tussen oud en nieuw, tussen bruisend karakter en rustgevende omgeving, tussen wonen in het stadscentrum en wonen in het groen.”

Theresianenklooster

Herwaardering van straatbeeld
In het klooster zelf zijn veertien appartementen ondergebracht. Het aanpalende voorhuis is beschermd en zoveel mogelijk in het geheel geïntegreerd. De kapel is ingenomen door een lokale vzw, die er een publiek toegankelijke stilteplek van gemaakt heeft. Aan de straatkant zijn een nieuw volume met negen appartementen en een rijwoning gebouwd. Deze laatste vormt de overgang tussen de kapel en de bestaande bebouwing. “We kozen voor een grijze massieve gevelsteen met een spel van kroonlijsten dat is overgenomen van de aanpalende woningen”, vertelt Sofie Eggermont. “Op die manier kreeg het verhakkelde straatbeeld een harmonische herwaardering. Het inkomgeheel van de kloostertuin creëert bovendien licht en ruimte in de nauwe straat.”

Theresianenklooster

De nieuwe gebouwen treden in dialoog met het kloostervolume, zij het zonder de relatie met de oude ommuring en het aanwezige groen te verliezen.

 

Link met verleden
Ook bij de reconversie van het kloostercomplex tot woongelegenheid is rekening gehouden met het bestaande karakter van de site. “De gevel bestaat uit rode recuperatiesteen en verwijst zo naar het initiële uiterlijk”, legt Sofie Eggermont uit. “De combinatie van deze karaktervolle gevelsteen en de strakke verticale openingen wordt geaccentueerd via een doorlopende betonnen dorpel. De terugspringende raamopeningen beschaduwen de raamvlakken en geven de gevels een zekere ingetogenheid, waarmee we meteen ook een mooie link met het verleden hebben gelegd.”

In dialoog met klooster
Voor de inplanting van de drie nieuwe woonblokken met twintig entiteiten streefde Abscis Architecten naar een logisch en geïntegreerd concept. “De nieuwe volumes zijn parallel met de (soms schuine) tuinmuren geplaatst en rond de twee bestaande majestueuze bomen geschakeld”, aldus Sofie Eggermont. “Op die manier treden ze in dialoog met het kloostervolume, zij het zonder de relatie met de oude ommuring en het aanwezige groen te verliezen. Deze inplanting maakt het eveneens mogelijk om interessante tussenruimtes te creëren. De drie woonblokken zijn opgetrokken in grijs metselwerk. Het dynamische spel van de raamopeningen wordt hier en daar geaccentueerd met alu gold. De volumes kenmerken zich door inpandige terrassen en een hellende dakvorm, waardoor de bovenverdiepingen unieke appartementen met uitzonderlijke ruimtes herbergen. Tot slot is de site uitgerust met een ondergrondse parking voor 59 wagens, die de gebouwen met elkaar verbindt.”   

Tekst: Els Jonckheere
Beeld: Abscis Architecten
Participanten aan het woord

Vaco – Hekwerk, toegangspoort en kantelpoorten

Bij een statige site als die van het Theresianenklooster in Aalst hoort natuurlijk ook statig hekwerk. Uiteindelijk zijn de drie hekwerken ware pronkstukken geworden. Dit is de verdienste van Vaco uit Dendermonde, dat tegelijkertijd ook de toegangspoort en kantelpoorten van de ondergrondse garage plaatste. “Met deze opdracht hebben we dus kunnen bewijzen dat we sterk zijn in standaard- én speciale uitvoeringen van hekwerk en poorten”, aldus commercieel verantwoordelijke Franks Geers.

Vaco legt zich al sinds 1998 toe op het plaatsen van poorten en hekwerk. Hierbij gaat het geen uitdaging uit de weg en omarmt het met plezier speciale opdrachten, zoals het bekleden van poorten met hout of aluminium. “In ons eigen atelier maken we ook hekwerk in alle vormen en maten, en dit onder de merknaam Secuga”, vertelt Frank Geers. “Hierbij streven we de hoogste kwaliteit na, zowel qua materiaalgebruik als qua afwerking. Intussen hebben we heel wat ervaring opgebouwd, wat in dit project zeker geen overbodige luxe was. De bouwheer vroeg ons immers drie speciale draaihekken uit staal te produceren, die nadien door een andere firma bekleed zijn met Themo Ayous-balken 45*90. Daarnaast hebben we de aluminium toegangspoort naar de ondergrondse garage geleverd en geplaatst en hebben we 26 garageboxen uitgerust met een kantelpoort.”


Landmeetkunde & Expertiseburo Teugels –Landmeetkunde en topografie

Een minutieuze inplanting was essentieel voor het welslagen van dit ambitieuze reconversieproject. Vandaar dat er een beroep werd gedaan op de kennis en kunde van Landmeetkunde & Expertiseburo Teugels uit Temse. “We hebben de aannemer geassisteerd bij het uitzetten van de gebouwen, van de piketten voor de uitgraving van het grondwerk over de hoofdassen voor het plaatsen van de ankers en kolommen tot de referentiehoogtes”, vertelt bestuurder Steven Buytaert. “Het was geen uitzonderlijk project voor ons, want dergelijke metingen zijn al 45 jaar onze specialiteit. Met dertien meetploegen voeren we landmeetkundige en topografische opdrachten in heel België uit: het opmeten van percelen, uitzetten van gebouwen en sporen. Daarnaast kunnen klanten ook bij ons  terecht voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen voor en na de werken en expertises. De omvang van deze site en het feit dat het om meerdere gebouwen ging, maakte deze realisatie wel anders dan de meeste werven. In combinatie met de uitstraling van de site is dit project dan ook een mooi visitekaartje voor ons.”

Bouwen aan Vlaanderen partners

Bouwinfo

Bouwheer
Zabra Real Estate (Drongen)

Architect
Abscis Architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)
Cordeel (Temse)

Lameire Bedrijfspresentatie