01:33
07-02-2018

“Uitstekende hygiëne vermijdt vandalisme in openbaar sanitair”

Vandalisme is het al dan niet moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten in openbare ruimtes. Het kan gaan om kwajongensstreken zoals het omgooien van vuilnisbakken of het in brand steken van afval en papier, maar ook om enstigere gevallen zoals het beschadigen van spiegels, het bekladden van muren of ingooien van ruiten, het loswrikken en afrukken van toestellen … Door vandalismebestendige producten te ontwikkelen die de hygiëne sterk bevorderen, draagt DELABIE meer dan zijn steentje bij in de strijd tegen de vernieling van openbaar sanitair.  

Hoewel het doorgaans niet om zware misdrijven gaat, kost vandalisme de maatschappij en de

Lees meer over: delabie , sanitair , Thema's & Specials