Stabroek, Villa Ter Molen
03:26
01-02-2019

Villa Ter Molen | Stabroek

Woonzorgcentrum verenigt oude en eigentijdse architectuur

Zorgverlener Vulpia opende met ‘Villa ter Molen’ het tweede woonzorgcentrum op het grondgebied van Stabroek. Het gebouw onderscheidt zich van klassieke woonzorgcentra dankzij de opvallende combinatie van nieuwbouw en een bestaand, traditioneel volume.

Stabroek, Villa Ter MolenDe wooneenheden ogen stijlvol en modern.

Tot 2017 was ‘Aalmoezenier Cuypers’ het enige woonzorgcentrum in Stabroek. Dat was onvoldoende om de berekende behoefte van 168 bedden in de Antwerpse poldergemeente op te vangen. Vulpia stelde zich kandidaat om die leemte op te vullen. De villa van de lokale brouwersfamilie Vandermolen in het centrum van de gemeente bleek de meest geschikte locatie.

Bouwen aan Vlaanderen partners

Villa AmorosaWiegelied