01:44
08-11-2018

Vlaamse Confederatie Bouw pakt uit met ‘Werflink’

Bouwbedrijven zetten schouders onder online matchmaker richting circulaire bouweconomie

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft in samenwerking met het bouwbedrijf BESIX en Vlaanderen Circulair onlangs het online deelplatform Werflink gelanceerd. Bouwbedrijven in heel België kunnen ongebruikt bouwmaterieel, materiaaloverschotten en vrachtruimte voortaan optimaal op elkaar afstemmen via www.werflink.be. Het is de bedoeling om de beschikbare middelen slim in te zetten op lokaal niveau dankzij dit ‘matching platform’. Dit om verspilling tegen te gaan, overschotten niet verloren te laten gaan, kosten te besparen aangezien er geen nieuw materiaal hoeft te worden aangekocht, enzovoort.    

Het basisidee van dit initiatief is om vraag en aanbod van bedrijven en werven uit eenzelfde regio op elkaar af te stemmen en zo onnodig transport te vermijden. Bouwbedrijven met overtollige materialen op hun werven, machines die tijdelijk stilstaan of beschikbare vrachtruimte kunnen op die manier gelinkt worden aan aannemers die ernaar op zoek zijn. Beide hoeven enkel en alleen een account aan te maken om hun aanbod of vraag kenbaar te maken. Vervolgens kunnen de bouwbedrijven advertenties plaatsen of erop reageren, om de transactie ten slotte veilig en snel onderling af te handelen.

De voordelen van het systeem zijn drieledig:

• Financieel: kostenbesparing door tijdelijk huren of lenen van materieel in plaats van nieuwkoop en realisatie van extra omzet door materieel en diensten tijdelijk te verhuren of te verkopen aan collega-bouwbedrijven.

• Duurzaam: efficiënt gebruik van bestaande producten en materialen leidt tot minder nieuwkoop, minder nieuwe productie en daarmee minder verspilling  van grondstoffen en energie.

• Sociaal: gezamenlijk gebruik van materieel, faciliteiten en diensten op lokaal niveau stimuleert een cultuur van lokale samenwerking en verbinding.

“Omdat we niet over één nacht ijs gaan en streven naar een degelijk instrument dat door de hele sector wordt gedragen, starten we met een pilootproject dat zal duren tot en met juni 2019”, klinkt het bij de VCB. “Die termijn maakt het onder meer mogelijk om in een doorgedreven testfase nabijgelegen werven en beschikbare middelen te koppelen en te monitoren. Intussen hebben een tachtigtal geïnteresseerde bedrijven uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië zich aangemeld. Het gaat zowel om grotere bouwbedrijven als om kleinere aannemers afkomstig uit uiteenlopende bouwspecialisaties zoals de isolatiesector, sanitair, algemene aannemers, enzovoort. Naarmate de deelnemende bedrijven ervaring opdoen met dit gloednieuwe concept, zal het aantal deelnemende aannemers en bouwbedrijven een hogere vlucht kunnen nemen. Bovendien zullen ook bedrijven uit Noord-Frankrijk kunnen deelnemen aan het initiatief.”

“Werflink is opnieuw een stap voorwaarts, waarmee we het circulaire karakter van de bouwsector in ons land naar een hoger niveau kunnen tillen”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van VCB. “Naast het hergebruik van afvalstromen, waarop we al lange tijd inzetten, beschikken we als sector nu over een instrument om de beschikbare materialen en het aanwezige materieel nog efficiënter in te zetten. Het gaat immers om een initiatief dat op Belgisch niveau wordt opgezet, maar met een focus op een intensere wisselwerking tussen werkzaamheden op lokaal niveau. Met besparingen op het vlak van productie en transport als resultaat.”

Meer info en registratie via www.werflink.be. Leden van de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen gratis gebruikmaken van Werflink. Andere bedrijven betalen een bijdrage.

Tekst VCB    |    Beeld Kairos

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Bouwen aan Vlaanderen partners

Bouwpunt Deketelaere