01:29
01-12-2016

Vochtige woningen in Europa kosten 82 miljard euro per jaar

Een nieuwe studie van het Duitse onderzoeksinstituut “Fraunhofer IBP” toonde aan dat de vochtigheidsgraad in de woning van 84 miljoen Europeanen te hoog is, met heel wat aandoeningen van de luchtwegen zoals astma of chronisch obstructief longlijden (COPD) tot gevolg. De ziekenhuisopnames en de medische behandelingen van die aandoeningen, maar ook het productiviteitsverlies doen het kostenplaatje voor de maatschappij oplopen op tot 82 miljard euro per jaar!

kringwinkelrenovactive

Meer dan 84 miljoen Europeanen wonen in een vochtige omgeving, en hebben daardoor 40% meer kans om aandoeningen van de luchtwegen of langdurige allergieën op te lopen. “Het is echt verontrustend om vast

sortimo gedoreWatersnelweg