Wereld Veiligheidsdag
00:43
04-05-2017

Vrijdag 28 april: Wereld Veiligheidsdag “Het belang van risicobeheer door en voor alle betrokken partijen”

DCA maakt als bouwbedrijf van veiligheid een absolute prioriteit. In de eerste plaats om ongevallen te voorkomen. Maar zeker ook omdat een proactief preventiebeleid op de werf en de werkvloer bijdraagt tot een kwalitatieve werking. “We voeren met DCA héél bewust een proactief veiligheidsbeleid”, zegt Algemeen Directeur Michiel Schellekens. “We investeren daarom continu in de verhoging van het veiligheidsniveau op onze werven. Dit uit respect voor onze eigen medewerkers, maar ook in het belang van alle andere betrokken partijen.” 

DCA wil een voortrekkersrol vervullen in bouwsector op het gebied van veiligheid en werkt hiervoor samen met externe partijen. Dat gaat

digitalisering materiaalbeheer