Platform voor de bouw
Werkgevers bouwsector: gezondheid werknemers is eerste prioriteit

Werkgevers bouwsector: gezondheid werknemers is eerste prioriteit

Na drie weken overleg hebben de sociale partners van de bouwsector nog geen akkoord bereikt over de sectorspecifieke aanpak van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren de situatie en distantiëren zich van de uitlatingen van de vakbondsorganisaties.

Er kan nog steeds gewerkt worden in de bouw, op voorwaarde dat de veilige afstand van 1.5 meter gewaarborgd blijft, zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen. Voor dringende werkzaamheden en tussenkomsten is de bouw in het ministerieel besluit van 23 maart opgenomen als essentiële sector en gelden andere voorwaarden. Hier moet de social distancing zo goed als mogelijk gerespecteerd worden. De werkgevers en de vakbonden hebben nog geen consensus bereikt over de toepassing van de veiligheidsvoorwaarden, zowel voor de essentiële als de niet-essentiële taken.

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie: “Intussen zijn de coronamaatregelen al meer dan drie weken van kracht en is de nood naar duidelijke afspraken hoog. In onze buurlanden Nederland en Frankrijk speelt de bouw een voortrekkersrol om de economische activiteiten te hervatten, maar in België is dat met onze vakbonden op dit moment klaarblijkelijk niet mogelijk.”

De bouw heeft nood aan duidelijke, sectoreigen maatregelen en afspraken om iedereen op de werven te beschermen. De sector beschikt over een eigen veiligheidsfonds dat volledig in staat is om duidelijk antwoorden te bieden. De vakbonden houden dit nu al drie weken tegen.

Verder vragen de vakbonden om een exhaustieve lijst van dringende werkzaamheden en tussenkomsten, maar gezien de grootte en verscheidenheid in de sector is dat onbegonnen werk.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “De vakorganisaties willen een volledige stopzetting van alle niet-essentiële bouwactiviteiten en een zware beperking van de wettelijke mogelijkheid om dringende activiteiten uit te voeren. Om hiertoe te komen, stellen ze in strijd met het beleid van de federale regering  maatregelen voor die het werken in de bouw quasi onmogelijk maken of uiterst bemoeilijken. Zo pleiten ze voor social distancing van 2 meter in plaats van 1.5 meter, syndicale interventies in alle bedrijven en het zwaar inperken van de werkgeversbevoegdheden.”

De werkgevers betreuren de houding van de vakbonden ten zeerste. Op een moment dat een geleidelijk exitplan wordt uitgewerkt en men oproept om op een veilige manier stapsgewijs de werkzaamheden te hervatten, is deze handelwijze onbegrijpelijk. De bouw wordt volgens Bouwunie en Confederatie Bouw gegijzeld, en dat tijdens een van de grootste crisissen aller tijden die inhakt op ons sociaal weefsel, onze sociale zekerheid en onze economie. Het is niet zo dat de werkgevers uitgaan van ‘business as usual’. We zijn er ons van bewust dat de bouwsector niet in één keer kan worden opgestart, noch dat dit wenselijk is.

Meer nog, om de veiligheid en gezondheid van de bouwvakarbeiders te garanderen en het besmettingsgevaar tijdens de wettelijk toegelaten activiteiten tot een minimum te herleiden, hebben de werkgevers intussen zelf een veiligheidsfiche en checklist opgesteld en ter beschikking gesteld van alle bouwbedrijven. Die is volledig gestoeld op de maatregelen die zijn opgelegd door het crisiscentrum en de wetenschappers. Voor de werkgevers blijft de gezondheid van alle bouwactoren de eerste prioriteit!

Bouwunie en Confederatie Bouw roepen de voorzitter van het paritair comité op om als sociaal bemiddelaar de sociale partners tot rede te brengen en  terug rond de tafel te zitten. Samen moeten we  tot werkbare en haalbare maatregelen te komen. De beide organisaties blijven pleiten voor een constructief sociaal overleg .

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details