Platform voor de bouw
Wet verzekeringsplicht – Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

Wet verzekeringsplicht – Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

Wet verzekeringsplicht – Nog steeds geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken. Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.

Architecten zijn gebonden aan een verzekeringsplicht om hun beroep te kunnen uitoefenen. De Orde heeft er altijd voor gezorgd dat deze verplichting werd nageleefd. In het belang van de leden, maar ook in het belang van de aanbestedende diensten.

De wet van 31 mei 2017 heeft ertoe geleid dat verzekeringsondernemingen hun beleid ten aanzien van architecten hebben gewijzigd en er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden om redenen die nooit duidelijk werden toegelicht. Als gevolg hiervan kwamen architecten in een situatie terecht waarbij ze nog moeilijk een verzekering konden afsluiten.

In de wet is voorzien dat een architect bij wie door minstens drie maatschappijen een verzekeringsdekking wordt geweigerd, zich kan wenden tot het tariferingsbureau (Art. 10). Het tariferingsbureau heeft als taak de premie en de voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt.

Het tariferingsbureau is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 31 mei 2017. Daarin staat ook bepaalt dat het tariferingsbureau tegen 1 december 2017 moet zijn opgericht en dat het daartoe het voorwerp moet uitmaken van een Koninklijk Besluit. Er werd echter nooit een Koninklijk Besluit uitgevaardigd door de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme. Met als gevolg dat het tariferingsbureau nooit werd opgericht.

Het ontbreken van het Koninklijk Besluit verhindert veel architecten om hun beroep uit te oefenen, aangezien zij geen verzekering kunnen afsluiten en ook niet over de mogelijkheid beschikken hun situatie voor te leggen aan het tariferingsbureau. Voor architecten brengt dit financiële onzekerheid met zich mee.

Ondanks de goede contacten die er met de minister zijn geweest, is er nog steeds geen Koninklijk Besluit. De Orde van Architecten heeft daarom een advocaat de opdracht gegeven een ingebrekestelling te sturen naar minister Denis Ducarme.

De Orde van Architecten komt op voor het belang van al haar leden en vraagt daarom om een snelle inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en een snelle oprichting van het tariferingsbureau.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details