01:11
03-10-2017

Workshop: Actieve platte daken voor meer levenskwaliteit en open ruimte

“Voor meer levenskwaliteit hebben we nood aan open ruimte. Het terugdringen van het ruimtebeslag is hiervoor een eerste, noodzakelijke voorwaarde.
Verdichting en kernversterking betekent niet dat we minder moeten gaan bouwen of kleiner wonen, maar wél dat we op zoek gaan naar nieuwe modellen, die winsten opleveren voor iedereen.”

Dixit de Vlaams Bouwmeester in het Meerjarenprogramma 2017-2020.

Buitengebied of kernversterking?
De Vlaamse Confederatie Bouw heeft zonet de eerste resultaten vrijgegeven van een brede enquête. Vlamingen jonger dan 50 en hoogopgeleiden verkiezen buitengebied boven de stad om te wonen en te leven. Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw brengt uitleg en verduidelijkt de visie van de bouwsector.

Nieuwe

Bouwen aan Vlaanderen partners

Parkloods NoordTimstor