Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

Magere vooruitzichten

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Of dat zou je toch denken. Helaas gaat dit vooralsnog niet op voor de bouwsector. De bouwbarometer van de Bouwunie blijft in het rood en biedt weinig hoop. Ondanks een stijging van vijf tienden in het vierde kwartaal van 2015 (tot 99,0), beoordelen de bouwkmo’s de conjunctuur nog steeds als ongunstig. Intussen is het al bijna vijf jaar geleden dat de positivo’s de bovenhand haalden en dat hun hoopvolle toekomstbeelden opwogen tegen de negatieve vooruitzichten.

De lichte stijging van de bouwbarometer is volgens de Bouwunie te wijten aan een iets positievere inschatting van het werkvolume en het orderboekje op korte termijn, met name van de ondernemers die actief zijn op de particuliere renovatiemarkt. 2016 dient zich aan als een goed jaar voor renovatie, maar een slecht jaar voor nieuwbouw en nuts- en overheidsopdrachten. Het werkvolume hangt met andere woorden sterk af van het marktsegment waarin men actief is. Veel bouwkmo’s kunnen niet met zekerheid zeggen of 2016 beter zal zijn dan 2015, en ook onze architecten verwachten niet meteen beterschap.

Bovendien is en blijft de tewerkstelling in de bouwsector een heikel punt. De algemene tewerkstelling zou volgens economische experts de komende maanden en jaren stijgen, maar dit lijkt helaas niet op te zullen gaan voor bouwbedrijven, die steeds moeilijker kunnen concurreren tegen goedkopere buitenlandse arbeidskrachten. Sociale dumping is en blijft een pertinent probleem: het zorgt voor een grote prijsdruk (voor slechts 45 % van de bedrijven zijn de huidige prijzen winstgevend) en bikkelharde onderlinge concurrentie. Op amper vier jaar tijd sneuvelden er in de Vlaamse bouw meer dan 12.000 jobs. “Het zoveelste bewijs dat een verlaging van de loonkost van 6 euro per gepresteerd werkuur een absolute noodzaak is en er nú moet komen. Als de loonkost niet daalt, zal het werk in de Vlaamse bouw meer en meer worden uitgevoerd door zelfstandige onderaannemers en buitenlandse (onder)aannemingsbedrijven”, waarschuwt de Bouwunie.

Is er dan helemaal niets positief te melden? Toch wel. Met een gemiddelde van 98,0 scoorde 2015 beter dan de drie voorgaande jaren. Minister Crevits werkt aan een opvolgprogramma voor Scholen van Morgen. Traag maar gestaag zetten we de stap naar een energiezuinig bouwpatrimonium via nieuwbouw en structurele renovatie. En de herbestemming van kerken zal voortaan een stuk soepeler verlopen dankzij een vereenvoudiging van de administratieve procedure. Het is dus niet al kommer en kwel. Al zal dit voor sommigen wellicht een magere troost zijn…

Ter besluit van dit voorwoord grijp ik toch nog even de gelegenheid aan om voormalig hoofdredacteur Koen Mortelmans te bedanken voor bewezen diensten. Acht jaar lang waakte hij over de uitmuntende kwaliteit van Bouwen aan Vlaanderen, fileerde hij de bouwactualiteit in zijn scherpe editorials en maakte hij zelf tientallen mooie projectreportages. Gelukkig blijft hij zijn pen ter beschikking stellen van dit magazine en zullen we ook in de toekomst nog ruimschoots van zijn schrijfsels kunnen genieten. Bedankt Koen, in naam van heel het BAVL-team!

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: