Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

De BIM-revolutie

Heel wat adolescenten die een architectuur- of ingenieursopleiding overwegen hebben een ietwat naïef ideaalbeeld van het ontwerpproces. Brainstormen op filosofisch-conceptueel niveau, met een whisky in de hand en zicht op een indrukwekkende skyline. Vervolgens met de losse pols een eerste ruwe schets maken, die de weken nadien via naarstig tekenwerk uitgroeit tot een gedetailleerd plan. En tot slot de werkzaamheden op de werf overschouwen, waar de sprankelende creatie die ontsproot aan jouw creatieve brein effectief werkelijkheid wordt.
De realiteit ziet er doorgaans heel wat minder idyllisch uit. Ontwerpers moeten zich bovenal meesters van het compromis tonen wanneer ze alle verschillende eisen (wensen van de bouwheer, stedenbouwkundige voorschriften, vooropgesteld budget, EPB, brandveiligheid, toegankelijkheid …) trachten te verenigen. De resterende ruimte voor een geniale architecturale touch is meestal erg beperkt. Daarnaast is er de administratieve mallemolen, die jaar na jaar aangroeit en voor veel inventieve oplossingen een cruciaal struikelblok vormt. Ontwerpen komt dus niet enkel neer op tekenen, maar ook (en vooral) op rekenen, aanpassen, problemen oplossen en procedures naleven. Tot daar de onbeperkte artistieke vrijheid…

Toegegeven, bovenstaande paragraaf getuigt van een erg pessimistische kijk op de hedendaagse praktijk. Er is voldoende reden om het plaatje rooskleuriger in te zien. Wie de regelgeving voldoende beheerst, creëert zelf ruimte voor originele oplossingen. Digitale toepassingen maken de administratieve taken stilaan verteerbaar. En tal van technologische ontwikkelingen maken dat het ontwerpproces geleidelijk aan geïnjecteerd wordt met opwindende nieuwigheden.

Een voorbeeld van deze laatste evolutie is ongetwijfeld de opmars van de BIM-methodiek. Building Information Modeling heeft zich nog maar pas opgeworpen als dé nieuwe ontwerpmodus, maar wordt door prille ervaringsdeskundigen nu al onmisbaar genoemd. De basisprincipes van BIM klinken veel bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers en installateurs als muziek in de oren. Alle partijen werken in real time aan één gezamenlijk 3D-model, waardoor eventuele aanpassingen en planwijzigingen meteen zichtbaar worden voor de andere partijen en dus niet langer afzonderlijk moeten worden doorgegeven. Zo komen mogelijke clashes meteen boven water en worden de meeste problemen verholpen voor ze de kans krijgen om zich voor te doen op de werf. Aan het eind van de rit resulteert dit in een geoptimaliseerd concept, een vlotte uitvoering en een significante reductie van de faalkosten.

Betekent dit dat alles meteen perfect loopt? Uiteraard niet. Zoals u verderop in dit nummer kan lezen, hadden we een interessante babbel met de voornaamste partijen die betrokken zijn bij de realisatie van AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat te boek staat als het eerste grote BIM-project in België. Het initiatief om het nieuwe ziekenhuis qua architectuur, stabiliteit, afwerking en technieken volledig in BIM uit te werken kwam van de bouwheer zelf, maar was een sprong in het diepe omdat de methodiek bij de start van het project in 2008 nog een volstrekt nieuw gegeven was. Ondanks het feit dat het aanvankelijk één grote ontdekkingstocht was en dat het modelleren en cours de route nog sterk geëvolueerd is, zit het project perfect op schema en plukt iedereen de vruchten van de meerwaarde die BIM hen biedt. “Wetende dat de BIM-software bij de start van het project in 2008 nog in zijn kinderschoenen stond, mogen we gerust stellen dat alle betrokken partijen uiterst knap werk geleverd hebben”, stelt Sam Van den Wijngaert van Sweco Belgium. “Er is pionierswerk verricht in dit project”, benadrukt Emiel Derkinderen van ENGIE Axima. En Marc De Decker van ruwbouwaannemer MBG is er honderd procent zeker van: “BIM is de toekomst, dat mag duidelijk zijn.”

Veel leesplezier

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: