Magazines / Nr 01 2019

Nr 01 2019

Groene golf

2019 is amper twee maanden ver en het woord van het jaar is al bekend. Het klimaat is alomtegenwoordig: jongeren komen massaal op straat, breedgedragen initiatieven als ‘Sign for my future’ zien het levenslicht, wetenschappers blijven uitpakken met ontnuchterende cijfers en feiten, politici trachten het geweer spoorslags van schouder te veranderen en het thema der thema’s te integreren in hun verkiezingsretoriek … En ook de bouwsector tracht uiteraard zijn steentje bij te dragen. Want inderdaad: de bouwsector is een cruciale speler in het klimaatdebat.

Laten we eerst en vooral wel wezen: er was al een tijdje sprake van een (onderhuidse) groene golf in de bouw. De duurzame gedachte is er niet van gisteren op vandaag gekomen. Heel wat opdrachtgevers, architecten, aannemers, ingenieurs en andere actoren waren al bezig met de zogeheten ecological shift voor onze hoofdstad overspoeld werd door de wekelijkse klimaatmarsen. CO2-uitstoot, milieu-impact en energieverliezen zijn (eindelijk) taboe, labels als Cradle to Cradle en BREEAM winnen verder aan belang, LCA’s en EPD’s zijn stilaan gesneden koek, circulair bouwen staat op de rand van de grote doorbraak (getuige daarvan de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw) … Alleen vergt zo’n omwenteling natuurlijk tijd. En die tijd – niet alleen om een duurzame mindset te ontwikkelen, maar volgens de meest pessimistische stemmen ook en vooral om onze planeet te redden – wordt alsmaar schaarser.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beseft evenzeer dat het vijf voor twaalf is en maakt zich vooral zorgen om ons verouderde woningpatrimonium. “80 procent van onze woningen dateert van voor 1985 en is dus niet energie-efficiënt uitgerust. In totaal gaat het om liefst 5,5 miljoen woningen, die goed zijn voor 40 % van alle broeikasgasuitstoot. Het probleem is dat de verwachte economische groei het komende decennium eerder laag zal zijn en dat de koopkracht dus ook maar beperkt zal toenemen. Er zal met andere woorden creatief moeten worden omgesprongen met de beschikbare middelen om de broodnodige energietransitie te verwezenlijken”, klinkt het.

Vandaar dat de VCB vier concrete maatregelen naar voren schuift die de groene golf een duwtje in de rug kunnen geven. Allereerst stelt ze voor om het bedrijfswagenvoordeel voor werknemers uit te breiden naar een mobiliteits- of bouwbudget. “Met zo’n bouwbudget, dat fiscaal even voordelig moet zijn als het gunstregime voor bedrijfswagens (dat de overheid jaarlijks 4,7 miljard euro kost), kunnen de begunstigden een energiezuinige woning bouwen of een bestaande woning energetisch renoveren. Op die manier kunnen we ook de vernieuwing van ons woningpatrimonium een extra impuls geven, want die gaat momenteel lang niet snel genoeg om de beoogde 2050-doelstellingen te halen (0,6 procent per jaar, terwijl het eigenlijk 2,5 procent moet zijn)”, aldus de VCB.

“Daaraan gekoppeld pleiten we voor een veralgemening van het lagere btw-tarief van 6 % op sloop en heropbouw, dat momenteel enkel in 32 stedelijke gebieden geldt en dat voor heel België van toepassing zou moeten zijn. Dat zou veel effectiever zijn dan de forfaitaire slooppremie van 7.500 euro, die financieel gezien niet opweegt tegen een algemene btw-verlaging”, oppert de VCB. “En ook de banksector kan een belangrijke rol spelen in het energie-efficiënt maken van onze woningen en gebouwen. Bijvoorbeeld door een ecovriendelijke hypotheekformule uit te werken en de energie-efficiëntie van vastgoed in rekening brengen bij het bepalen van de rentevoet.”

Kunnen de maatregelen die de VCB voorstelt zoden aan de dijk brengen? Zal de groene golf het resterende conservatisme in de bouwsector binnenkort definitief wegspoelen? Of wordt het eerder zo’n golf die vanop een afstand zeer imposant lijkt, maar die al een stuk minder indrukwekkend oogt wanneer hij uiteindelijk op het strand rolt? De toekomst zal het uitwijzen …

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: