Magazines / Nr 05 2017

Nr 05 2017

Bouwsector zkt. ingenieurs

Begin oktober lanceerde de Vlaamse Confederatie Bouw haar visierapport ‘Mens en technologie’. Dat het lijvige dossier net die naam kreeg, is allerminst toeval. De VCB wil het imago van de bouw immers opkrikken door te wijzen op het innovatieve en vooruitstrevende karakter van de sector.

Is dit nodig? Ja, want het moet gezegd: de bouw wordt nog altijd meer geassocieerd met vuilbekkende metselaars dan met hoogopgeleide ingenieurs die digitale tools hanteren of gesofisticeerde toestellen bedienen. “Nochtans zit er in de bouw meer innovatie dan in vele andere sectoren”, benadrukt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. “Denk aan het groeiend gebruik van robots of 3D-printing, een discipline die volop in ontwikkeling is en die de toekomst van de sector en de maatschappij in het algemeen grondig zal veranderen. Daarnaast zijn veel bedrijven op zoek naar vaardige dronepiloten die kwalitatieve beelden van bouwwerven kunnen maken.”

Helaas lijken weinig ambitieuze werkzoekenden dit te beseffen, waardoor de sector vooral kampt met een steeds nijpender tekort aan ingenieurs. In het visierapport van de VCB staat zelfs zwart op wit te lezen dat een op drie vacatures in het bedrijfsleven bestemd is voor een job als ingenieur in de bouw. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de magere instroom vanuit het onderwijs. Hoogopgeleide of technisch geschoolde jongeren denken elders een interessantere functie te kunnen versieren, waardoor heel wat interessante profielen ‘verloren gaan’. Ter illustratie: vorig jaar ruilden slechts duizend jongeren een zitje op de schoolbanken voor een betrekking in de bouwsector.

Vooral hoger opgeleide, gespecialiseerde werknemers zijn veel te dun gezaaid in de bouw. Er staan niet minder dan drieduizend vacatures open voor personen met een bachelor- of masterdiploma – in het bijzonder burgerlijk bouwkundige of industrieel ingenieurs, die kunnen fungeren als calculatoren, werf- en projectleiders. Daarnaast zijn er ook nog eens 2500 vacatures voor gespecialiseerde technische beroepen, die door de opkomst van nieuwe bouwtechnieken en de steeds strengere eisen op het vlak van isolatie en energie-efficiëntie meer dan ooit nodig zijn. Ter vergelijking: het aantal vacatures voor metselaars bedraagt ‘slechts’ 1200.

Het is vijf voor twaalf, want de toekomst ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Door de nakende vergrijzing in de bouwsector zullen de komende tien jaar liefst 21.000 bouwprofessionals met pensioen gaan. In combinatie met de verdere digitalisering en de exponentieel groeiende behoefte aan ICT-experts kan dat op termijn leiden tot een alarmerende situatie. De VCB tracht het tij alvast te keren via een nieuwe blog die het technologische karakter van de bouwsector in de verf zet (www.stembouw.be). Of het daarmee ook effectief de personen met het juiste profiel zal kunnen verleiden, valt af te wachten…

Optimisten zullen stellen dat er voor technisch beslagen jongeren meer dan ooit toekomst is in de bouw. En dat ze een unieke kans krijgen om mee aan de wieg van een nieuwe (digitale) bouwpraktijk te staan. Pessimisten zullen beweren dat technologische snufjes zoals 3D-printing vooralsnog voorbehouden zijn voor de happy few. En dat het ‘sexy’ imago dat de VCB wil uitdragen niet strookt met de dagelijkse realiteit. Tot welk kamp behoort u?

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: