Magazines / Nr 05 2018

Nr 05 2018

Nabije toekomstmuziek

BIM, 3D-printing, drones, robots, 3D-scans …: het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën die de bouwpraktijk danig (zullen) veranderen. Sommige architecten en aannemers maken er intussen dankbaar gebruik van, maar voor heel wat andere actoren is het nog steeds toekomstmuziek of zelfs pure sciencefiction. Dat dergelijke nieuwigheden doorgaans gepaard gaan met enorme investeringen – niet alleen voor het verwerven van de nodige soft- en hardware, maar ook voor de opleiding van het personeel en de implementatie van de bijhorende werkwijze – maakt een snelle algemene introductie natuurlijk niet evident. En uiteraard is ook het hardnekkige conservatisme in de sector allerminst bevorderlijk voor de digitale transitie.

Een onderzoek van de Confederatie Bouw bracht aan het licht dat ‘revolutionaire technologieën’ zoals BIM, 3D-printing en -scanning, drones en robotisering veel minder sterk ingeburgerd zijn dan de massale berichtgeving erover doet vermoeden. Van de 272 bevraagde Belgische bouwondernemingen bleek amper 4 procent gebruik te maken van BIM, 3 procent van 3D-printing, 3 procent van robots, 1 procent van 3D-scanning en 1 procent van drones. Kortom: anno 2018 lijkt slechts een zeer kleine minderheid klaar voor ‘de toekomst’.

Hoewel de cijfers boekdelen spreken en de achterstand ten opzichte van andere landen significant is – in Nederland werkt een vijfde van de bouwbedrijven met BIM – laat de Confederatie Bouw de moed niet zakken. “Het komt er nu vooral op aan om de sector volledig te overtuigen van de gunstige invloed van deze nieuwe technologieën op de productiviteit en de loonkost. En eens dat gebeurd is, kan het snel gaan”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Hoewel het misschien nog niet meteen blijkt uit de cijfers, zijn we ervan overtuigd dat het digitaliseringsproces in de bouwsector definitief is ingezet en dat het de komende jaren steeds sterker zal doorwegen.”

Dat de neusjes van de zalm ontbreken, wil gelukkig niet zeggen dat er geen enkele vorm van interesse is voor digitale nieuwigheden die de bouwpraktijk ten goede kunnen komen. “Integendeel: er zijn nog maar weinig bouwbedrijven die hun administratie beheren zonder handige tools zoals boekhoudprogramma’s, rekenbladen en CRM”, weet De Mûelenaere. “Maar voorlopig blijft het daar grotendeels bij. Acht op de tien aannemers is niet van plan om de komende vijf jaar te investeren in innovatieve technologieën, en 41 procent ziet er zelfs helemaal het nut niet van in. Disruptieve toepassingen zoals 3D-printing en scanning, drones, robotisering en BIM zullen in de nabije toekomst echter niet meer weg te denken zijn, dus we moeten opletten dat er geen concurrentiehandicap ontstaat ten opzichte van buitenlandse spelers. Digitale transitie zorgt immers voor automatisering, een hogere productiviteit en dus ook een niet te verwaarlozen verlaging van de loonkosten.”
Conclusie: de bouwsector moet waakzaam zijn en de Confederatie Bouw beseft dat het weerbarstige bouwactoren goed moet begeleiden bij de (onvermijdelijke) transitie naar nieuwe technologieën. Ook het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid, klinkt het bij de VCB: “Bouwscholen moeten het nieuwe imago van de sector mee helpen uitdragen. Door jongeren duidelijk te maken dat de bouw een moderne sector met heel wat technologische mogelijkheden is, kunnen we de digitale (r)evolutie niet alleen top-down, maar ook bottom-up stimuleren.”

Veel leesplezier

Noot van de redactie: Louwers Mediagroep presenteert binnenkort Construire la Wallonie in Wallonië.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot info@louwersmediagroep.be
of uw contactpersoon van het Bouwen aan Vlaanderen-team.

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: