Magazines / Nr 06 2017

Nr 06 2017

Vermengde belangen en stinkende putjes

Het plaatje klopte. Het nieuwe casino van Middelkerke zou het meest performante landmark aan de Belgische kust worden. Een 20 meter hoge glazen boog, die verwijst naar een golf of een duin. Daaronder: een overdekt plein, ideaal voor de organisatie van evenementen of marktjes. Binnenin: niet alleen een grote speelzaal, maar ook vergaderruimtes, kantoren, polyvalente zalen, een restaurant en een skybar. Alles is aanwezig. Een win-winsituatie.

Vooral dit laatste credo smaakt deze dagen een beetje zuur. Een waas van verdachtmaking omringt de plannen voor het iconische complex. Gesjoemel, vriendjespolitiek, schimmige deals … Eind juni vielen speurders van het parket van Brugge binnen in het gemeentehuis van Middelkerke en privéwoningen van enkele beleidspersonen en ambtenaren, in het kader van een onderzoek naar eventuele belangenvermenging en fraude bij de aanbesteding van het nieuwe casino. “Pure pesterijen om de nakende gemeenteraadsverkiezingen te beïnvloeden”, aldus het verbouwereerde gemeentebestuur.

De toewijzing van het project aan het consortium rond de populaire goksite Napoleon Games lijkt nochtans geen toeval. Om hun lucratieve diensten te mogen aanbieden in België, moeten online kansspelplatformen een fysiek casino bezitten. Napoleon Games heeft zijn schaapjes al op het droge in Knokke, maar door ook het casino van Middelkerke weg te kapen, zette het zowel zijn concurrent-mededinger Golden Palace als voormalig concessiehouder Ladbrokes een stevige hak.

Oppositielid Jean-Marie Dedecker, die eind 2016 al een klacht indiende wegens vermeende corruptie en belangenvermenging bij de gunningsprocedure, nam zoals gewoonlijk geen blad voor de mond: “Het hele dossier stinkt als een beerput. De bevolking van Middelkerke wordt opgelicht voor nagenoeg 46 miljoen euro (de meeropbrengst als het project was toegewezen aan de hoogste bieder, red.). Het is toch compleet abnormaal dat men de concessie van het casino aan de laagst biedende geeft, terwijl de hoogst biedende negen keer meer biedt. Er is onder meer sprake van twee schepenen die de uitbating hebben doorgespeeld aan leden van hun familie en zakenpartners. Het gerecht heeft zuivere bewijzen in handen.”

Ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is formeel: “Trek de stekker eruit en begin opnieuw!” Van Broeck verleende zijn medewerking aan een reportage van het VRT-programma Pano, die inzoomde op belangenvermenging in grote bouwprojecten aan de Belgische kust. Hij vindt het vreemd dat zijn team niet betrokken werd bij de aanbesteding en de gunning van het project. “Dat is nochtans onze corebusiness, maar met ons erbij is het uiteraard veel moeilijker sjoemelen. Er zetelden simpelweg te weinig onafhankelijken in de jury.” Architectuurkenner Filip Canfyn verwoordde het in zijn wekelijkse column op Architectura.be als volgt: “Dit casino is de inzet van een ranzige discussie, van een ouderwets complot op de kap van architectuur en stedenbouw, ten voordele van platte commerce.”

Bij het gemeentebestuur van Middelkerke is men zich echter van geen kwaad bewust. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele ontkent ten stelligste dat de toekenning van de opdracht partijdig is gebeurd: “Alles is volgens het boekje gegaan. Er was net een verandering van Bouwmeester en wij hadden maar een korte periode om het project toe te wijzen. We distantiëren ons van alle verdachtmakingen.” Ook Knokke en Koksijde, waar zich in het verleden gelijkaardige praktijken zouden hebben voorgedaan, wassen hun handen in onschuld.

Kortom: een netelige kwestie met verschillende gezichten. De bouw van de zinnenprikkelende glazen boog is alvast even on hold gezet, in afwachting van verder nieuws, juridische bewijslast of meerdere uit de kast vallende lijken. Dat er ooit een nieuw casino van Middelkerke komt, ter vervanging van het voormalige bolwerk in Normandische stijl, lijkt zeker. Maar de oorspronkelijke streefdatum halen (2019) zal moeilijk zijn. Het wordt een hete kerst aan de kust…

Veel leesplezier

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: