Tagarchief: A33 Architecten

Leeuwerikenpark, Heverlee | Uniek inbreidingsproject creëert oase van groen

leeuwerikenpark-7898-kopieren
Lees het gehele artikel

Op een fors hellend terrein, geprangd tussen klassieke straatbebouwing, een rijzig appartementencomplex en de spoorlijn Leuven-Ottignies, verrees de voorbije drie jaar een fraai residentieel complex. Het Leeuwerikenpark bestaat uit drie entiteiten, met een langgerekt balkvolume als voornaamste blikvanger. Wat het project eens zo uniek maakt, is dat de bebouwing optimaal geïntegreerd is in een doorwaadbaar buurtpark met een gereconstrueerde beekvallei.

Wat vang je aan met een ingesloten site die een hoogteverschil van liefst 9,7 meter overbrugt? Een lastig vraagstuk, waar Residentie Leeuwerikenpark in Heverlee een meer dan geschikt antwoord op biedt. Het complex is opgedeeld in drie entiteiten: een centraal balkvolume (Blok A) met ondergrondse parking dat haast de volledige lengte van het binnengebied bestrijkt, een kleiner blok met twaalf wooneenheden (Blok B) en een ondergrondse parking naast de ingang in de Leeuwerikenstraat en twee halfopen woningen (Blok C) in de Groenstraat. Samen voorzien ze in een grote diversiteit aan woontypes: 68 wooneenheden met studio’s, ingegraven parkwoningen en twee- en drieslaapkamerappartementen in Blok A, vier studio’s en acht kleinere appartementen met terras in Blok B en twee ruime doorzonwoningen met privétuin in Blok C.

Heverlee Leeuwerikenpark

Het balkvolume is bekleed met neutraal ogende, witgrijze bakstenen die de massa van de constructie maximaal beperken en een verlichtend contrast met de omliggende bebouwing genereren.

 

Zachte, speelse dynamiek

De realisatie van Residentie Leeuwerikenpark vergde een uitermate inventief architecturaal concept. Ondanks het hoogteverschil op de site slaagde a33 architecten erin om het langgerekte balkvolume optimaal in te passen in de omgeving. “Het lineaire gebouw is niet zomaar één monolithisch geheel, maar bevat inspringingen, uitkragingen, niveauverschillen en een ruime doorsteek naar het binnengebied, zodat we een gelaagdheid konden creëren die inspeelt op het reliëf van het terrein”, vertelt Johan Cokelaere, senior associate bij a33 architecten. “Boven op een voet met twee bouwlagen, inclusief een teruggetrokken woonniveau achter de doorsteek (naar het beeld van een verdiepte voeg), rust een ‘zwevende’ vleugel met drie verdiepingen. Voorts hebben we specifieke parkwoningen met een eenzijdige lichtinval, grote
terrassen en een trapverbinding naar de beekvallei geïntegreerd in het talud. Aan de andere zijde van het gebouw bevindt zich nog een ingegraven open parking. Het balkvolume is bekleed met neutraal ogende, witgrijze bakstenen die de massa van de constructie maximaal beperken en een verlichtend contrast met de omliggende bebouwing genereren. De combinatie met donkergrijze ramen, inpandige terrassen in witte crepi en houtaccenten leidt tot een zachte, speelse dynamiek. Blokken B en C zijn dan weer hoofdzakelijk opgetrokken in rood-bruin-grijs genuanceerde bakstenen en dito tegelpannen.”

Heverlee Leeuwerikenpark

Aan de achterzijde van het balkvolume bevindt zich een ingegraven open parking.

 

Uitdagende realisatie

Het mag duidelijk zijn: Leeuwerikenpark is zeker geen alledaags project. Ruwbouwaannemer Vandebos moest dan ook alles uit de kast halen om het bijzondere ontwerp in de praktijk te brengen. “Aangezien Blok A zeer lang is, het terrein niet alleen aan het spoor grenst, maar ook nog eens sterk afhelt en de werf enkel bereikbaar was via een smalle toegangsweg vanaf de Leeuwerikenstraat, was het in logistiek en organisatorisch opzicht geen sinecure. We hebben extra berlinerwanden moeten plaatsen en bijkomende verstevigingen moeten aanbrengen om onze vrachtwagens ter plekke te krijgen”, zegt Krijn Henrotte, gedelegeerd bestuurder bij Vandebos. “De grote hoogteverschillen en de specifieke volumetrie brachten bovendien heel wat (stabiliteit)technische uitdagingen met zich mee. In het deels ingegraven gedeelte van het balkvolume moesten we op eenzelfde vloerniveau park-appartementen, een kelder, technische ruimtes en een open parking met trapeziumvormige kolommen voorzien. Niet evident, vooral ook omdat de
vereiste afwerkingsgraad behoorlijk hoog lag en het project dus een intensieve voorbereiding vergde. Pas vanaf het derde niveau konden we overschakelen op een klassiek bouwsysteem met dragende tussenwanden en invulmetselwerk. Bovendien opereerden we in een waterwinningsgebied en moesten we bijgevolg een deel van het gebouw op heipalen zetten. Best uitdagend allemaal, maar ondanks twee slechte winters hebben we alles naar behoren kunnen uitvoeren en mag het resultaat er absoluut wezen!”

Heverlee   Leeuwerikenpark

Blokken B en C zijn hoofdzakelijk opgetrokken in rood-bruin-grijs genuanceerde bakstenen en dito tegelpannen.

 

Groene beekvallei

Vermits Residentie Leeuwerikenpark zich profileert als een oase van groen, is er heel wat aandacht besteed aan de integratie in de omgeving. Cruciale uitgangspunten daarbij waren de befaamde Ferrariskaart en de wetenschap dat er langs de perceelsgrenzen ooit een beek liep (omringd door verschillende vijvers). “Deze ‘beekvallei’ is in ere hersteld op basis van plannen van Ontwerpbureau Pauwels, meer bepaald in de vorm van een doorwaadbaar lineair waterpark met bomen, struiken, typische valleibegroening, wandel-paden, bankjes, een wadi, een vlonderpad over het water en een groen talud dat een natuurlijke overgang naar de hoger liggende bebouwing en de spoorweg creëert”, aldus Johan Cokelaere. “In het talud zijn dus twee delen te onderscheiden. Langs de sporen wordt de groene berm doorgetrokken en teruggeplooid langs de beekvallei (tot bij de verbinding met de Groenstraat), inclusief in beton gemarkeerde reliëfsprongen waarin verzonken trappen geïntegreerd zijn. Voorbij de verbinding met de Groenstraat krijgt het talud dan weer eerder de vorm van een golvende grasberm, die verdwijnt onder een concentratie van bomen aan de rand van de site. In die golvingen is er – op enkele gemarkeerde plekken die aansluiten bij het centrale pad – plaats voor spel, verpozing en sociale interactie. Een ‘bovenparkje’ achter de doorsteek en de parkeerpoort, dat aansluit op het maaiveld van de buren, maakt het (groene) plaatje helemaal compleet!”  

Heverlee Leeuwerikenpark

In het groene binnengebied is er – op enkele gemarkeerde plekken die aansluiten bij het centrale pad – plaats voor spel, verpozing en sociale interactie.

 

Rozendreef, Aalst | Stijlvol wonen in sociale appartementen

dsc_0221-kopieren
Lees het gehele artikel

Heel wat sociale woningen in Vlaanderen zijn verouderd en bieden bijgevolg niet het energetische comfort dat vandaag vereist is. Ook het appartementencomplex aan de Rozendreef 167 in Aalst was in ditzelfde bedje ziek. Een intensieve make-over bracht echter soelaas én zelfs extra huisvesting.

Het sociale appartementencomplex, dat dateert uit 1981, had zijn beste tijd wel gehad. Omdat er ook chape met asbestlijm en enkele asbestplaten aanwezig waren, werd er besloten om de constructie tot op het betonnen skelet af te breken. “Enkel de vloerplaat met kolommen is behouden”, aldus Jurgen Voorspoels van PIT Antwerpen, dat de make-over via onderaannemers realiseerde. “Beide kopgevels zijn verbreed met een eigen fundering en aan de bestaande constructie met acht bouwlagen gekoppeld. Hierdoor stijgt de benutbare oppervlakte naar 5.280 m², wat ons toeliet om het aantal appartementen op te trekken van 48 naar 61 units én op het gelijkvloers ook nog een winkelruimte van circa 58 m² te voorzien.”

Eenvoudige, maar smaakvolle afwerking

Eiffage PIT

Een borstwering in wit staal garandeert de veiligheid en geeft het gebouw tegelijkertijd
een pittige uitstraling.

 

De nieuwe en oude gedeeltes zijn gelijkaardig ingevuld met binnenwanden in gyproc en buitenwanden in Ytong-metselwerk. De verdiepingsniveaus zijn afgewerkt met een combinatie van witte crepi en aluminium buitenschrijnwerk. Het gelijkvloers is bekleed met witte betonpanelen met een antigraffitilaag. De bewoners kunnen nu ook genieten van het zonnetje, want elk woonunit kreeg een vrij groot terras in wit architectonische beton. Een borstwering in wit staal garandeert de veiligheid en geeft het gebouw tegelijkertijd een pittige uitstraling.”

Dakvernieuwing met uitdagingen

Eiffage PIT

Aan de binnenzijde zijn de appartementen heringericht volgens de meest recente normen inzake isolatie en brandveiligheid

 

Aan de binnenzijde zijn de appartementen heringericht volgens de meest recente normen inzake isolatie en brandveiligheid. “Hoewel ze op een traditionele manier verwarmd worden (met gas), zal de energierekening aanzienlijk lager liggen”, vertelt Jurgen Voorspoels. “De bouwheer koos immers voor een collectieve hoogperformante condensatieketel, in combinatie met een individuele verdeling door middel van satellietsystemen. De technieken zijn ondergebracht in een technisch lokaal onder het dak.

Eiffage PIT

De nieuwe en oude gedeeltes zijn gelijkaardig ingevuld met binnenwanden in gyproc en buitenwanden in Ytong-metselwerk.

 

Dit laatste is trouwens ook volledig vernieuwd met EPDM en een laag van 14 cm PIR-isolatie. Wellicht was dit de grootste uitdaging in het project. Drie telecomoperatoren en drie radiozenders hebben er immers een zendmast die te allen tijde operationeel moesten blijven.”

Eindresultaat met reële meerwaarde

Eiffage PIT

De bewoners kunnen nu ook genieten van het zonnetje, want elk woonunit kreeg een vrij groot terras in wit architectonische beton.

 

Het project was een kolfje naar de hand van PIT Antwerpen (onderdeel van de Eiffage groep). De onderneming specialiseert zich immers in de renovatie van sociale woningbouwcomplexen en de modernisering van appartementen voor verschillende huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Technisch gezien beperkten de uitdagingen zich tot de normale gang van zaken in dergelijke projecten”, legt Jurgen Voorspoels uit. “De deadline was echter enorm strak omdat de bewoners tijdelijk elders moesten verblijven. Vandaar dat we de renovatie in twee fases hebben uitgevoerd. Eerst hebben we een derde van het gebouw gerenoveerd, met als resultaat dat er nadien al 23 appartementen klaar waren en dat de meeste oorspronkelijke bewoners opnieuw naar huis konden. Vervolgens zijn we met het grootste gedeelte gestart, dat normaal gezien dit voorjaar zal worden opgeleverd. Alle werken verlopen erg vlot. Het eindresultaat zal vast en zeker een meerwaarde betekenen voor de buurt. En uiteraard ook voor de bewoners, die een comfortabel stekje zullen hebben in een toekomstgericht gebouw met standing. Dankzij de strakke architectuur ziet het er immers niet langer uit als een sociaal wooncomplex, maar als een smaakvol pand waar het aangenaam vertoeven is.”