Tagarchief: Agfa-Gevaert

Kathodische bescherming garandeert betonnen fabrieksgebouw tientallen jaren extra levensduur

IMG_20201030_152701
Lees het gehele artikel

Het bedrijfsgebouw van Agfa-Gevaert in Westerlo staat sinds kort – bij wijze van spreken – onder stroom. Dit om het te vrijwaren van betonrot. Wetenschappelijk wordt dit ‘kathodische bescherming’ genoemd, waarbij het wapeningsstaal onder elektrische spanning wordt gezet om te verhinderen dat het beton barst onder invloed van corrosie. Omdat klassiek betonherstel niet meer mogelijk bleek, werd er geopteerd voor deze techniek. Hierdoor moest de betonconstructie niet worden afgebroken en is het gebouw opnieuw futureproof voor de komende decennia.

Titanium gaasanode geïnstalleerd op het betonoppervlak als anode voor het kathodisch beschermingssysteem.

Kathodische bescherming was geen onbekend terrein voor hoofdaannemer Vogel Belgium. Het paste dit beproefde concept eerder ook al toe in de Annie Cordy-tunnel (Leopold II-tunnel) in Brussel en de Boerentoren in Antwerpen. Het project in Westerlo verliep in een bijzonder nauwe en deskundige samenwerking met de technische specialisten van Agfa-Gevaert en studiebureau SANACON, dat instond voor de controle op het ontwerp en de uitvoering van de kathodische bescherming. In het najaar van 2020 installeerden ze in een bedrijfsgebouw op de site van Agfa-Gevaert een systeem met opgedrukte stroom, bij wijze van duurzame oplossing voor het herstel van een betonnen vloerplaat van circa 350 m². Na een uitgebreid vooronderzoek naar de oorzaak en de omvang van de vastgestelde betonschade, dat SANACON uitvoerde in 2019, werd kathodische bescherming naar voor geschoven als enige praktisch haalbare techniek voor de realisatie van een duurzame betonherstelling. 

Lokaal betonherstel vóór het aanbrengen van de kathodische bescherming.

Voorbeeldproject met optimaal eindresultaat

Het kathodische beschermingssysteem wordt meermaals per jaar gemonitord en opgevolgd om de bescherming van de wapening in de betonconstructie te garanderen en toekomstig onderhoud tot een minimum te beperken. “Dit project kan gezien worden als een voorbeeld van hoe een betonherstelproject moet worden aangepakt”, zegt Bjorn Van Belleghem, expert op het vlak van kathodische bescherming bij SANACON. “De eerste stap is de uitvoering van een uitgebreid vooronderzoek naar de oorzaak en de omvang van de schade om de meest geschikte en duurzame herstelmethode te selecteren. Vervolgens past een aannemer met specifieke kennis en ervaring de voorgeschreven hersteltechniek toe – in dit geval dus kathodische bescherming. En tot slot zorgt een onafhankelijk studiebureau voor de gefaseerde controle en opvolging van de werken. De goede verstandhouding en nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer en studiebureau heeft geleid tot een optimaal eindresultaat, en dat binnen de vooropgestelde termijn.”

Sturingskast van het kathodisch beschermingssysteem.

Conform alle eisen

Ook bij Vogel Belgium heerst grote tevredenheid. “Werken in een omgeving waar het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken en na te komen, is volledig volgens onze principes. Open communiceren en de opdracht afwerken binnen de samen vastgelegde termijnen: dat past helemaal binnen onze filosofie. Dankzij een goede planning en strikte timing realiseerden we ook in Westerlo een referentieproject”, stelt directeur Koen Driessens. “Het bewijst dat een kathodisch beschermingssysteem met opgedrukte stroom tot in detail correct ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld kan worden, waarbij voldaan wordt aan alle eisen die omschreven zijn in de Europese norm EN ISO 12696. Het eindresultaat is een bewezen bescherming van de wapening in de betonnen vloerplaat, die te allen tijde aangetoond wordt door middel van periodieke monitoring. Bovendien is het systeem geïnstalleerd in een ATEX-zone, waardoor in het ontwerp van de katho-dische beschermingsinstallatie rekening moest worden gehouden met een bijkomende eis inzake de beperking van de maximaal toegelaten stroom in de stroomvoerende bekabeling om te voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften, die werden opgelegd door Agfa-Gevaert.”

Morteloverlaging van de titanium anode en chemisch resistente vloerafwerking.

Hecht team

Bij Afga-Gevaert blikt Manager Real Estate Johan Verheyen als volgt terug op deze bijzondere realisatie: “De haalbaarheid van het herstel van de constructie was voor ons een cruciaal doel, gezien het belang van de productie-installaties in het gebouw en het prohibitieve karakter van een ‘verplaatsing’ naar een alternatieve locatie. De uitvoering van de werken moest gepland worden tussen strikte mijlpalen. De toegankelijkheid van de onderzijde van de betonconstructie werd sterk bemoeilijkt door de aanwezigheid van opgehangen piping voor allerlei media. Ten slotte diende een veilige opstart van de kathodische beschermingsinstallatie in een ATEX-omgeving te worden gewaarborgd door een indienstnameverslag van een onafhankelijk keuringsorganisme. We hebben al deze uitdagingen als een hecht team overwonnen. Alle betrokken partijen hebben getoond dat ze ‘the extra mile’ wilden lopen om dit project tot een goed einde te brengen.”