Tagarchief: AI-gezichtsherkenning

“AI-gezichtsherkenning is de toegangscontrole van de toekomst”

Lifeline-Speedlane-Swing_anyvision_smart-campus_flat(ENT_ID=169
Lees het gehele artikel

Denk bijvoorbeeld aan AI-software die deuren opent of gesloten houdt op basis van gezichtsherkenning, een specialisatie waarin Boon Edam zich de voorbije jaren uitvoerig verdiept heeft. “Gezichtsherkenning kan worden toegepast in quasi alle beveiligingsniveaus van toegangscontrole.”

Of we het nu willen of niet: technologie is en blijft invloed uitoefenen op vrijwel elk deel van ons leven, inclusief onze werkplek. “Dat is natuurlijk niet nieuw, maar het niveau waarop het nu wordt geïntegreerd, is ongezien”, weet Boon Edam. “De dagen van 9-5-werkplekken, waar een werknemer een vast bureau of kantoor heeft, zijn voorbij. Mensen hebben nood aan een flexibelere werkomgeving. Sinds de coronacrisis zijn ook afgeschermde werkplekken populairder dan ooit, aangezien de bezettingsgraad in
kantoorgebouwen gelimiteerd moe(s)t worden. Om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en gezondheidsrisico’s te vermijden, opteren bedrijven en gebouweigenaars massaal voor de installatie van naadloze beveiligings- en toegangscontrolesystemen, onder meer op basis van AI-gezichtsherkenningstechnologie.” 

Er is geen wettelijk bezwaar om gezichtsherkenning toe te passen in toegangscontrole.

Vloeiende en veilige circulatie

Bij gezichtsherkenning filtert een algoritme een gezicht uit een foto of videobeeld. In enkele milliseconden worden de punten in het menselijke gelaat vastgelegd en omgezet in een unieke code. De gezichtsherkenningssoftware vergelijkt deze code vervolgens met de gegevens in een database. Wanneer er sprake is van een overeenkomst, kan bepaald worden wie op het beeld staat en of er al dan niet toegang moet worden verleend. “Een van de grootste voordelen van toegangscontrole op basis van gezichts-
herkenning is dat wachttijden uit den boze zijn”, benadrukt Boon Edam. “De software registreert het gezicht van een naderende persoon voor-aleer hij of zij bij de toegangspoort is. Als deze persoon effectief toegang krijgt, zal het systeem groen licht geven wanneer hij of zij zich vlak voor of in de poort bevindt. Dit garandeert een vloeiende circulatie en vermijdt meteen ook dat een andere persoon mee door de geopende poort kan lopen. Eveneens belangrijk om weten, is dat de geregistreerde biometrische gegevens volledig AVG- en GDPR-proof verwerkt worden en louter gebruikt worden voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Er is dus geen wettelijk bezwaar om gezichtsherkenning toe te passen in toegangscontrole. We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat het in de toekomst steeds meer gebruikt zal worden!”