Tagarchief: Akoestiek

Stijlvolle interieurafwerking met een akoestisch tintje

Holvoet-Gebroeders—BAV—Akoestiek-(7)
Lees het gehele artikel

Kantoren, scholen, appartementsblokken …: het zijn stuk voor stuk gebouwen waarin akoestiek de voorbije jaren sterk aan belang heeft gewonnen. Een kolfje naar de hand van Holvoet, dat al meer dan dertig jaar garant staat voor interieurafwerking op maat. “Door complexe details te optimaliseren en onze ruime expertise maximaal te benutten, kunnen we ook in akoestisch opzicht het verschil maken”, zegt gedelegeerd bestuurder Frederick Cornillie.

Totaalprojecten en technische deuren, hoogstaand binnenschrijnwerk en maatmeubilair op het vlak van afwerking: Holvoet is van veel markten thuis en kan terugvallen op een schat aan ervaring. Geen overbodige luxe gezien het toenemende belang van akoestiek, benadrukt Frederick Cornillie. “Vroeger werd er vooral ingezet op esthetiek, energetische performantie en brandcompartimentering, maar akoestiek is aan een forse inhaalbeweging bezig. In de segmenten waarin we actief zijn – de kantoormarkt, scholenbouw, residentiële ontwikkelingen … – wordt het een steeds belangrijker item. Vaak zijn het kleine details die de doorslag geven. Denk bijvoorbeeld aan opsluitingen van wanden boven verlaagde plafonds. Daar zitten meestal de ‘geluidslekken’ – onder meer vanwege de aanwezigheid van technieken en leidingen – dus het is cruciaal om er voldoende aandacht aan te besteden.” 

In scholen en appartementsgebouwen worden almaar vaker zware akoestische deuren geplaatst.

Sterk in akoestische detaillering

“Het is telkens weer een uitdaging om adequaat in te spelen op de eisen inzake akoestische reductie. Vandaar dat we in sommige projecten samenwerken met een akoestisch studiebureau”, geeft Frederick Cornillie aan. “In kantoren wordt er alsmaar vaker geopteerd voor akoestisch isolerende of ontdubbelde glaswanden, die visuele transparantie combineren met een toereikende dB-reductie. Ook concentratieruimtes met geluidsabsorberende materialen zijn ‘hot’, net als interieurelementen die zowel een esthetische als een akoestische meerwaarde bieden (baffels, akoestische wandbekledingen …). In scholen en appartementsgebouwen plaatsen we dikwijls zware akoestische deuren. Het is belangrijk dat ze zeer secuur geïnstalleerd worden en dat de detaillering uitgevoerd wordt volgens geldende attesten – kennis waar we sterk op inzetten. Aangezien akoestisch comfort niet altijd even makkelijk uit te drukken is in cijfers en waarden, kunnen we als ervaren interieurafwerker het verschil maken, zonder overkill te riskeren en de betaalbaarheid in het gedrang te brengen.”    

Tips en tricks voor een piekfijne kantoorakoestiek

pexels-cottonbro-8453801
Lees het gehele artikel

Het interieur van een kantoor mag nog zo tot de verbeelding spreken: als het niet goed zit met de akoestiek, heb je er niets aan. Gelukkig bestaan er voldoende efficiënte oplossingen om het akoestisch comfort in kantooromgevingen op te krikken. In het beste geval bieden ze zelfs ook een esthetische meerwaarde. Wij lijsten in dit artikel alvast enkele nuttige tips op.

Alles begint bij het ontwerp

Grote, open ruimtes staan niet meteen gelijk aan een minderwaardige akoestiek. Door een kantoorvloer op een slimme manier in te delen, kan je het akoestische basisniveau al flink verbeteren. Denk aan een mix van open en intiemere ruimtes, die bij voorkeur van elkaar gescheiden worden door elementen die het geluid niet al te sterk weerkaatsen of bij voorkeur zelfs absorberen.

‘Cosy corners’, ‘office pods’, ‘privacy boots’ enzovoort kunnen er via hun geluidsabsorberende materialisatie mee voor zorgen dat het rumoer op de werkvloer tot een minimum beperkt blijft.

Geluidsabsorberende vloer- en wandbekleding

Een ‘no-brainer’ op het vlak van akoestiek: een vloer- en wandbekleding die geluid absorbeert en een storende nagalm tegengaat. Denk aan tapijt, stofelementen, gordijnen, houtaccenten of zelfs groenwanden met mos. Bovendien geven deze akoestische afwerkingen het interieur extra cachet. 

Uitgekiend meubilair

Ook het meubilair kan een belangrijke bijdrage leveren aan het akoestisch comfort in een kantooromgeving. Zeker ‘soft seating’-elementen komen daarbij uitstekend van pas. Hun stoffen bekleding doet van nature dienst als geluidsbuffer.
Zo kunnen zetels met hoge ruggen op zichzelf haast een stiltehoek vormen. 

Hokjesdenken loont

Een opvallende trend op het vlak van kantoorinrichting: ‘cosy corners’, ‘office pods’, ‘privacy boots’ … Lees: kleine afgesloten ruimtes of zitelementen waarin medewerkers zich kunnen terugtrekken om de stilte op te zoeken of naar hartenlust geluid te produceren zonder hun collega’s te storen. En die er via hun geluidsabsorberende materialisatie mee voor zorgen dat het rumoer op de werkvloer tot een minimum beperkt blijft. 

De stoffen bekleding van ‘soft seating’-elementen doet van nature dienst als geluidsbuffer.

Akoestische panelen en schermen

Tot zover de ‘passieve maatregelen’, want je kan geluidsoverlast natuurlijk ook (pro)actief tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan akoestische wand- of plafondpanelen, plafondeilanden – al dan niet met geïntegreerde verlichting – of akoestische baffles. Ook glazen wanden en balustrades kunnen hun steentje bijdragen.

Isolerende scheidingswanden

Tot slot kan je de akoestiek in kantoren eveneens bevorderen via extra isolatie. Niet zozeer door de buitenschil te isoleren (wat uiteraard ook helpt), maar eerder de scheidingswanden tussen verschillende ruimtes. Niets zo storend als lawaai uit naburige ruimtes dat door muren gaat. Zeker in vergaderzalen of zogeheten ‘stilteruimtes’ is extra binnenwandisolatie dus geen overbodige luxe. Er bestaan overigens ook meer dan voldoende geluidsisolerende glazen wanden, die ervoor zorgen dat het visuele contact met de rest van de werkvloer intact blijft.    

Poorten met toegevoegde waarde

PO-MEER-0127
Lees het gehele artikel

Ook op het vlak van akoestiek en brandveiligheid was er heel wat expertise vereist om de doelstellingen te behalen. Daarom deed de bouwheer een beroep op Winlock uit Lokeren, Belgisch marktleider in de productie van industriële brandwerende poorten en deuren voor gebouwen in alle mogelijke sectoren.  

Katoen Natie, bol.com, IKEA en Barry Callebaut: het zijn maar enkele bekende namen uit het uitgebreide klantenbestand van Winlock. “Hiermee tonen we meteen onze veelzijdigheid”, vertelt CEO Sylvia Roels. “Van kantoren en wooncomplexen over industrie en distributie tot defensie en farmacie: onze poorten zijn overal terug te vinden. Omdat elke sector andere eisen stelt en elke klant specifieke noden heeft, worden alle producten op maat gemaakt. Dat is ook onze grootste troef, naast het feit dat we een totaalpakket aanbieden. We produceren de deuren in ons atelier in Lokeren en het is ook ons eigen team dat de plaatsing voorziet. En natuurlijk kunnen klanten eveneens op een betrouwbare naservice rekenen.”

Bijzondere verwezenlijking

In De Meermin werd Winlock in een eerste fase ingeschakeld voor de productie en plaatsing van drie akoestische sectionaalpoorten. “Deze waren noodzakelijk om te vermijden dat eventuele geluiden zich zouden verspreiden over de verschillende functies”, verduidelijkt Sylvia Roels. “Aan de sasverbinding naar buiten toe kozen we voor een type dat 47 dB tegenhoudt. Aan de sporthal werd een sectionaalpoort van 36 dB geïnstalleerd. En ook buiten werd een uitvoering van 36 dB geplaatst. De breedte varieert tussen 2,4 en 3,4 meter, de hoogte tussen 2,8 en 3,5 meter. In een tweede fase installeerden we drie schuifpoorten met een brandweerstand van 1 uur. Deze zijn ongeveer 5 meter breed en hebben een hoogte van 2,8 en 3,7 meter. Met De Meermin kunnen we dus opnieuw een mooi project aan onze referentielijst toevoegen. Vooral het unieke karakter van dit gebouw maakt het een bijzondere verwezenlijking, alsook het feit dat het om een project in onze thuisregio gaat.”    

Goede akoestiek? Hou rekening met de aansluitende constucties!

Coverbeeld kopiëren
Lees het gehele artikel

Akoestiek is immers complexe materie, met veel factoren die in rekening moeten worden gebracht. Met LaDura Premium en Siniat dB voorziet Siniat twee gipsplaten die als kamer- en woningscheidende wand gebruikt kunnen worden en die een optimaal akoestisch comfort mogelijk maken. 

Meer nog dan andere segmenten van het bouwgebeuren is akoestiek onder-hevig aan heel wat belangrijke impactfactoren. De architect, bouwheer of installateur doen er dan ook goed aan om al in een vroeg stadium rekening te houden met deze aspecten. Davy Vennekens, First Line Manager bij Siniat, illustreert dit met een voorbeeld: “Je kan kiezen voor de akoestisch meest performante wand, maar je doet alle inspanningen teniet als er nadien een standaard houten deur met een veel lagere akoestische performantie in wordt geplaatst. Hetzelfde geldt wanneer het plafond dat over de wand heen loopt niet geïsoleerd is. We houden dus niet alleen rekening met de wand op zich, maar ook met onder meer de vloer- en plafondopbouw, de deuren en de flankerende wanden.” In akoestiek telt bovendien elke decibel. “Een oor werkt niet lineair, maar logaritmisch. Een verschil van 3 dB komt dus overeen met een halvering of verdubbeling van het geluid”, legt Vennekens uit. 

Om de akoestische performantie van een scheidingswand te verhogen, kijkt Siniat naar de manier waarop een gipskartonwand is opgebouwd.

Trillingen stoppen

Om de akoestische performantie van een scheidingswand te verhogen, kijkt Siniat naar de manier waarop een gipskartonwand is opgebouwd. Vennekens: “Luchtgeluid is een opeenvolging van drukverschillen rond de atmosferische druk, wat trillingen in de scheidingswand veroorzaakt. De mate waarin we voorkomen dat deze trillingen zich voortplanten naar de andere zijde van de wand bepaalt de akoestische demping.”

Zo speelt het gewicht van de beplating een belangrijke rol. “Een zware plaat is beter dan een lichtere, maar ook de stijfheid dient in acht te worden genomen – denk maar aan het enorme lawaai als je met je vlakke hand op een stalen plaat klopt. Dat heeft te maken met de stijfheid van staal. Siniat heeft zijn akoestisch performante platen geoptimaliseerd om hier zo goed mogelijk aan te beantwoorden”, aldus Vennekens.

Daarnaast is het van groot belang dat de lichte scheidingswand gedeeltelijk opgevuld wordt met isolatie. “Belangrijk aandachtspunt: niet eender welk isolatiemateriaal”, merkt Vennekens op. “Als je een stijf isolatiemateriaal gebruikt, zal het eindresultaat soms zelfs nog slechter zijn. Je moet kiezen voor een soepel isolatiemateriaal zoals rotswol of glaswol. Ook spouwvulling heeft een impact, maar minder dan je zou verwachten. De eerste centimeter is de belangrijkste. Siniat gebruikt als vuistregel dat 80 procent spouwvulling het optimale resultaat biedt. Tot slot dragen houten stijlen de trillingen veel makkelijker over dan metalen profielen. Een akoestisch performante wand dient dan ook steeds opgebouwd te worden met behulp van CW-profielen.”

“Een oor werkt niet lineair, maar logaritmisch. Een verschil van 3 dB komt dus overeen met een halvering of verdubbeling van het geluid”, legt Davy Vennekens uit.

Akoestisch performante gipsplaten

Siniat heeft al deze wetenschappelijke en praktische kennis geïntegreerd in twee akoestisch performante gipsplaten. Enerzijds is er LaDura Premium, een plaat die al lang deel uitmaakt van het Siniat-assortiment. “Dit is een alles-in-éénplaat: ze heeft een zeer goede vochtweerstand, een verhoogde uittrekwaarde voor hollewandpluggen en een verhoogde brandweerstand.” 

Om tegemoet te komen aan klanten die wel een akoestisch performant materiaal zoeken, maar beperkte bijkomende eisen stellen aan de plaat, is er nu ook de Siniat dB-gipsplaat. Vennekens: “Deze heeft dezelfde akoestische weerstand als LaDura Premium en is ook stootvast, maar beschikt niet over de andere eigenschappen.” 

Een grote troef van de Siniat-systemen is dat ze onafhankelijk van een speciaal profiel kunnen worden toegepast. “Wij hebben de beplating zo geoptimaliseerd dat het gebruik van een speciaal, akoestisch profiel niet nodig is om een hoge akoestische performantie te halen, vermits het gebruik van standaard CW-profielen volstaat”, besluit Vennekens.    

Comfortabel telewerken met kraakheldere akoestiek

team-4-office-fc-9-kopieren
Lees het gehele artikel

Thuiswerk in ideale omstandigheden

Tijdens de coronacrisis sloegen we massaal aan het telewerken. Inclusief telefonisch overleg en tal van videomeetings. Niet zelden bleek een gebrekkige akoestiek op de nieuwe werkplek een spelbreker te zijn. Met zijn oplossingen om nagalm te reduceren maakt Icoustic hier komaf mee. Zowel op kantoor als in het thuisbureau.

Het Fade-systeem maakte van deze ruimte onder het dak een ideaal kantoor.

 

Icoustic beschikt over verschillende specifieke oplossingen om de akoestiek van werk- en leefomgevingen te verbeteren. “Een belangrijk aandachtspunt voor de productiviteit en de efficiëntie”, benadrukt Theo De Moor. “Een luidruchtige omgeving veroorzaakt stress en maakt de werknemer sneller vermoeid. Met milieuvriendelijke, veilige en veelzijdige materialen creëren we voor elke omgeving een oplossing op maat.”

Met respect voor social distancing

De akoestische oplossingen van Icoustic worden geplaatst door eigen teams. De medewerkers kunnen perfect aan de slag met respect voor de geldende hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen. Theo De Moor: “Meestal bestaat een plaatsingsteam uit twee personen. In de bestelwagen is voldoende afstand mogelijk. Is er een derde man nodig, dan verplaatst het team zich met twee wagens. Ze nemen hun mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsspray mee. Al onze plaatsers hebben bovendien hun eigen gereedschap. Er wordt dus geen materiaal doorgegeven.”

ThemoCon FC, een fijne cellulosespuitpleister, werd hier naadloos aangebracht in één laag.

 

Tijdens de precaire maanden stimuleerde Icoustic ook de eigen mede-werkers om te telewerken. Ongeveer de helft van het personeel werkte thuis. De andere helft hield permanentie op kantoor. “We hebben zelf grote, open kantoorruimtes. Het was dus geen probleem om ons te organiseren met respect voor de social distancing. Terwijl we voor onze klanten even bereikbaar bleven en de opvolging van projecten gewaarborgd was. We waren uiteraard wat afhankelijk van de andere activiteiten binnen de projectplanning, maar alles verliep vrij vlot. We staan helemaal klaar om (tele)werkplekken te helpen optimaliseren.”    

Zelfdragende en isolerende dakelementen garanderen uitmuntende akoestiek

gg_jetimport-16-kopieren
Lees het gehele artikel

Je hoeft niet naar een festival te gaan of in een lawaaierige fabriek te werken om blootgesteld te worden aan geluid. Ook op kantoor, op restaurant of op school worden we constant geconfronteerd met achtergrondgeluid. Geroezemoes. We gaan dan ook steeds vaker op zoek naar stilte. De roep naar een interieur met een aangenaam akoestisch comfort klinkt alsmaar luider. Gelukkig kunnen ECOON-dakelementen soelaas bieden.

Akoestiek is een apart gegeven. Goede akoestiek merk je namelijk niet op. Het is pas als er problemen zijn dat het een gespreksonderwerp wordt. Het kan een ruimte maken of kraken. Als je met hoofdpijn buitenkomt uit een restaurant, kan dat ervoor zorgen dat je de volgende keer liever ergens anders gaat eten.

Duur, moeilijk en lelijk

Akoestiek staat helaas nog al te vaak op het lijstje ‘nice to have’. Want een gebouw moet tegenwoordig eerst en vooral goed geïsoleerd, brandveilig, functioneel, luchtdicht en liefst van al ook mooi zijn. Akoestiek lijkt dan een onnodige extra uitgave. Conclusie: akoestiek is duur. Bovendien bestaan
er heel weinig normen voor. Dat betekent dat een architect of bouwheer geen richtlijn heeft om mee aan de slag te gaan bij het ontwerp van een gebouw, al wordt hij dus wel geacht om een aangename akoestiek te voorzien.
Conclusie: akoestiek is moeilijk.

Het gevolg is dat de akoestiek vaak niet in rekening gebracht wordt bij het oorspronkelijke ontwerp van een ruimte, waardoor er in latere instantie nog een oplossing moet worden uitgewerkt met allerlei ‘extra’ materialen, wat het allemaal nog moeilijker maakt en de esthetiek van het gebouw meestal ook niet ten goede komt. Conclusie: akoestiek is lelijk.

Betaalbaar, mooi en makkelijk

Akoestiek kan lelijk, moeilijk en duur zijn, tenminste als je er pas achteraf aan denkt. Je kan de akoestiek van ruimtes namelijk perfect incalculeren in het ontwerp van je gebouw. Meer zelfs: je kan de akoestische vereisten mee integreren in het dak, en dan zorgt het grote dakoppervlak voor een perfecte geluidsabsorptie. Zo ontwikkelde UNILIN Insulation het akoestische gamma van ECOON. Dankzij de gaatjesstructuur in de afwerkingszijde en de achterliggende zachte rotswol wordt het geluid in de ruimte onmiddellijk geabsorbeerd. Hierdoor behaalt UNILIN Insulation alfawaarden tot 0,85.

All-in-one

De ECOON-dakelementen zijn zelfdragend en isolerend. Ze bestaan uit een keperstructuur met PIR-isolatie, een dampscherm en een direct afgewerkte zichtzijde. De dakelementen zijn speciaal gemaakt voor hellende daken met een onderconstructie van nok, gordingen en muurplaat. De all-in-oneaard
van deze producten bespaart aannemers heel wat werk en tijd op de werf. Het volstaat immers om de ECOON-dakelementen te hijsen en op de onderconstructie te plaatsen.

Enkele dakelementen zijn de laatste jaren zo ontwikkeld dat ze aan de hoogste brand- en akoestische eisen voldoen om elk project naar een hoger niveau te tillen. Het geïntegreerd karakter, de innovatie op het vlak van plaatmateriaal en het aanbod aan esthetische zichtzijdes zorgen ervoor dat UNILIN Insulation akoestiek in één handomdraai betaalbaar, mooi en makkelijk maakt.   

Vilten plafondsysteem HeartFelt® combineert top akoestiek met Joe branding

Lees het gehele artikel

Het modulaire vilten plafondsysteem  HeartFelt® van Hunter Douglas Architectural werd sinds de introductie in 2017 succesvol toegepast in zeer uiteenlopende projecten. DPG Media, de moederholding van onder meer de commerciële tv-zenders VTM en Q2, koos voor de nieuwe studio van radiozender Joe ook voor HeartFelt®. Met haar unieke geluidsabsorberende performantie beantwoordt het vilten plafondsysteem immers aan de bijzonder hoge akoestische eisen voor een radiostudio. HeartFelt® werd geïnstalleerd in 4 verschillende ruimtes over een totale oppervlakte van 126 m². Het plafond sluit perfect aan bij de algemene look & feel van de nieuwe radiostudio die speelsheid en openheid uitstraalt.

Na 10 jaar was de Joe radiostudio aan vernieuwing toe. Uitgerust met state of the art technologie is de nieuwe studio klaar voor toekomstige uitdagingen op vlak van digitalisering. Om de huiselijke en vrolijke sfeer te versterken zocht DPG Media een plafondsysteem dat afwijkt van de typische plafonds voor kantoren met een eerder koele en steriele uitstraling.

Warme sfeer en state of the art akoestiek

‘Voorheen was een radiostudio een gesloten ruimte met akoestische wanden waarin de DJ’s afgezonderd in een donkere ruimte hun werk deden. In de hedendaagse radiostudio’s draait alles rond beleving en samenwerking. De inrichting van de nieuwe Joe studio is daar op aangepast met open ruimtes, veel licht en veel glas. Het lamellen effect van de vilten panelen in grijstinten versterken het speelse en luchtige karakter van onze nieuwe studio.’, aldus Stijn Van den Acker, Facilities manager DPG Media.

Het vilten plafondsysteem creëert niet alleen een warme en huiselijke sfeer. Met een bovengemiddelde performantie op gebied van geluidsabsorptie beantwoordt HeartFelt® ook aan de hoge akoestische eisen voor een radiostudio. Een extra troef is de ruimte tussen de vilten lamellen die toelaat om luchtventilatiebuizen onzichtbaar boven het plafond te verwerken.

‘HeartFelt®  leek ons meteen de meest geschikte oplossing voor de radiostudio van Joe. Dit plafondsysteem combineert esthetische en functionele kwaliteiten en onderscheidt zich van de bestaande lineaire plafondsystemen die meestal van metaal – vaak aluminium zijn. Het nadeel van metalen plafonds is dat ze sterk licht én geluid reflecteren. Vilt biedt hier een organische oplossing voor: het “breekt” licht op zo’n manier dat er een mooie, natuurlijke kleur ontstaat. Tegelijkertijd is vilt van nature een geluidsabsorberend materiaal. Dat maakt het veel eenvoudiger om een goede gebouwakoestiek te realiseren.’ , aldus Linda De Ridder, sales engineer bij Hunter Douglas.

Perfecte akoestiek hand in hand met groene gedachte

Lees het gehele artikel

Een perfect uitgebalanceerde akoestiek is cruciaal voor de creatie van een aangenaam woon- of werkklimaat. Wie bewust bouwt of renoveert, wil graag een oplossing die ecologisch, uiterst performant, gemakkelijk te plaatsen en ook nog eens betaalbaar is. De Acoustix Pan-terre-panelen combineren al deze voorwaarden. 100% gerecycleerd én recycleerbaar vormen ze een Cradle to Cradle-oplossing die bovendien een schitterend akoestisch resultaat oplevert!

Acoustix Pan-terre

Sinds 1980 profileert Acoustix Pan-terre uit Herstal zich als een expert inzake ecologische oplossingen om geluidsdicht te isoleren en storende nagalm uit ruimtes te weren. “Elk project heeft zijn akoestische specificiteiten”, vertelt directeur Samuel Vanbutsele “Om een optimaal resultaat te bekomen, maken we er onze missie van bouwheren, architecten en aannemers met raad en daad bij te staan. We zoeken de juiste oplossing en zorgen voor een kwalitatieve uitvoering door gekwalificeerde vaklui.”

Acoustix Pan-terre

De Acoustix Pan-Terre panelen bieden een hoge akoestische performantie tot 73 dB en beschermen zowel tegen impact- als luchtlawaai.

 

Gemaakt uit afval

Duurzaamheid wordt bij Acoustix Pan-terre hoog in het vaandel gedragen. Als onderdeel van de Groupe Terre staat de onderneming voor een sociaal en participatief beleid. Aandeelhouders komen er niet aan te pas: elke werknemer wordt uitgenodigd om het strategisch beleid actief mee te bepalen. Daarnaast draagt de onderneming ecologie hoog in het vaandel. “Helaas zijn er in onze sector weinig echt groene akoestische oplossingen beschikbaar”, vervolgt Samuel Vanbutsele. “Dus hebben we onze eigen toepassing ontwikkeld, die we ook zelf produceren in onze fabriek in Luik. Het gaat om panelen die isolatie en geluidswering combineren. Op zich niets speciaals, ware het niet dat ze uit afval worden gemaakt dat in België wordt opgehaald!”

Acoustix Pan-terre

De panelen gaan samen met verschillende soorten afwerkingsplaten: gips, samengeperste gips, gipsvezel en OSB/3-zero.

 

Creatief met akoestiek

fc-spin-pizza-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Tegenwoordig zijn open offices eerder regel dan uitzondering. Dergelijke werkplekken zouden de samenwerking, creativiteit en transparantie bevorderen. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak tegen te vallen, voornamelijk om akoestische redenen. Wie met Icoustic in zee gaat, kan echter op beide oren slapen. Deze acoustic design contractor zorgt immers voor een uitgekiende geluidsdemping in de vorm van akoestische spuitpleisters. Een oplossing die gebouwen zowel een functionele als esthetische meerwaarde geven!

Akoestiek

Wanneer alle medewerkers zich in één en dezelfde ruimte bevinden, zal hun concentratie en werklust vallen of staan met de akoestiek.

Wanneer alle medewerkers zich in één en dezelfde ruimte bevinden, zal hun concentratie en werklust vallen of staan met de akoestiek. “Het is geen gemakkelijk gegeven”, vertelt Theo De Moor, zaakvoerder van Icoustic. “Telefoneren, skypen, vergaderen en overleg plegen: het hoort er allemaal bij. Toch moeten mensen zich op hun eigen werk kunnen focussen. Als er bij de bouw en inrichting van de open offices geen rekening is gehouden met nagalm, is dat om problemen vragen.”

Esthetisch, akoestisch en brandvertragend

Akoestiek

Bij de spuitpleisters van Icoustic gaan een optimale akoestiek en een aantrekkelijk uitzicht hand in hand.

 

Hét handelsmerk van Icoustic is een totaalpakket van advies, begeleiding en aanneming op het vlak van akoestiek en professionele geluidsabsorptie. “Een goed startpunt is het volledige plafond uitrusten met kwalitatieve geluidsabsorberende systemen, iets wat vroeger weleens achterwege werd gelaten vanwege esthetische redenen”, vertelt Theo De Moor. “Gelukkig zijn er vandaag al verschillende oplossingen op de markt die voor een mooi resultaat zorgen. Meer nog: wij hebben zelf een systeem ontwikkeld waarbij optimale akoestiek en een aantrekkelijk uitzicht hand in hand gaan: de akoestische spuitpleisters die eenvoudig en naadloos op de plafonds kunnen worden gespoten. Het gaat om emulsies van cellulosevezels en lijm die ook nog eens brandvertragend zijn en condensatie helpen te voorkomen. Het mooie is bovendien dat ze op alle soorten ondergronden kunnen worden aangebracht. Van ultrastrak en glad tot een meer industriële ‘look’, en dat in diverse kleuren: alles is mogelijk. Wij zorgen met eigen vakmensen voor de uitvoering.”