Tagarchief: Alheembouw

Nieuwbouwschool als uithangbord

Lees het gehele artikel

De Sint-Lodewijkschool in Beitem barstte al een tijdje uit haar voegen. Er was te weinig plaats voor de 250 leerlingen: een deel van hen volgde les in containerklassen. De renovatie van het verouderde gebouw was geen optie meer, dus kreeg de school een volledige nieuwbouw die vakkundig gerealiseerd werd in bouwteam. 

Het lichtrijke atrium creëert de nodige ruimte.

Bouwbedrijf Alheembouw kan terugvallen op meer dan tien jaar ervaring in campus- en scholenbouw. “De bouwheer benaderde ons om in bouwteam een nieuwe school te realiseren in Beitem”, vertelt projectleider Simon Devos. “Samen met Architecten Groep III hebben we het plan uitgewerkt en de huursubsidie en bouwvergunning bekomen.” Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw treedt in dialoog met de omgeving. Zowel met het nieuwe groene plein en de Meensesteenweg als met de speelplaats. Het gebouw is volledig afgewerkt met een grijze genuanceerde baksteen. Dit gevelmetselwerk is volgens een verspringend raster verwerkt om schaal en fragmentering aan het volume te geven. De school wordt geflankeerd door een ontwijde kerk die binnenkort een herbestemming krijgt.

De gloednieuwe Sint-Lodewijksschool beschikt eveneens over een aangename speelplaats.

Alle voorzieningen in twee bouwlagen

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee bouwlagen, met op de benedenverdieping vijf kleuterklassen, een leraarskamer, het administratief gedeelte en een polyvalente ruimte. Op de bovenverdieping kwamen acht klassen voor het lager onderwijs en een ruime turnzaal. Een lichtrijk atrium creëert openheid. Het gebouw is afgewerkt met twee groendaken, er zijn zonnepanelen op het dak geplaatst en de energie wordt voorzien door een warmtepomp. 80.000 liter regenwater wordt gerecupereerd, met een buffer van nog eens 100.000 liter.

De sporthal op de eerste verdieping vereiste technisch inzicht.

De sportzaal op de eerste verdieping vroeg wel wat technische expertise, onder andere op het vlak van akoestiek. Simon Devos: “Daar hebben we gewerkt met PETAC®-panelen, een opkomende speler met een ecologisch karakter. Ook het Hunter Douglas-plafond is geen alledaagse keuze, maar voldoet aan de akoestische eisen en geeft een esthetische toets.” Om het verschil in gewenste hoogtes tussen de klassen en de sportzaal op te vangen, werd een lessenaarsdak op het volume geplaatst, evenwijdig met de Meensesteenweg en met zijn hoogste punt aan het groene plein. Deze kopse gevel vormt een modern tegengewicht voor de kerk in de buurt.    

De grijze genuanceerde baksteen geeft de gevel structuur.

Sterke communicatie maakt het verschil

Gedurende de werken kon de Sint-Lodewijkschool continu openblijven dankzij een doordachte grondruil met de stad Roeselare. De nieuwbouw werd gerealiseerd op het perceel van de oude pastorij en de vrijgekomen grond van de oude school ging naar de stad. Alheembouw blikt terug op een geslaagde samenwerking met de rest van het bouwteam. “We zaten gedurende het hele bouwproces samen aan tafel en hanteerden korte communicatielijnen”, legt Simon Devos uit. “De schooldirecteur had evenveel te zeggen als de architect en we waren goed op elkaar ingespeeld. We konden alles vragen en voort-durend overleggen. Zo was er tijdens de bouwfase ruimte om bepaalde zaken aan te passen. We merken dat deze manier van werken geapprecieerd wordt en mooie resultaten oplevert.”

De prima samenwerking resulteerde in een gebouw om trots op te zijn.

“Door al in een vroeg stadium in overleg te gaan, zit er relatief weinig tijd tussen idee en uitvoering”, vervolgt Simon Devos. “Dat is een meerwaarde voor alle partijen. Na iets meer dan een jaar was het nieuwe gebouw klaar.” De nieuwe Sint-Lodewijksschool werd kant-en-klaar opgeleverd op 18 november 2021. De daaropvolgende maandag konden alle leerlingen en leerkrachten hun nieuwe klaslokalen ontdekken. Opnieuw een mooi totaalproject op het palmares van Alheembouw.    

TECHNISCHE FICHE
  • Bouwheer Arkorum (Roeselare)
  • Architect Groep III Architecten (Brugge)
  • Hoofdaannemer(s) Alheembouw (Oostnieuwkerke)

Van bottelarij naar open en brede school

B2Ai—EVB—2020-12-16—Beeld-09—Overzichtsbeeld(ENT_ID=258
Lees het gehele artikel

In haar DBFM-programma wil de Vlaamse regering een veertigtal scholenbouwprojecten realiseren door middel van publiek-private samenwerking. Als voorkeursbieder voor het eerste project selecteerde ze B2Ai en ABC 02 – een coöperatie van Alheembouw en BAM Consortium. De Egied van Broeckhovenschool in Sint-Jans-Molenbeek moet een bindteken worden tussen de 860 leerlingen in de zogenaamde domeinschool en de buurtbewoners. 

De Egied van Broeckhovenschool wordt een nieuwe Nederlandstalige school die in de multi-culturele wijk rond het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek een vernieuwd secundair onderwijs zal aanbieden, toegespitst op de domeinen STEM en Maatschappij en Welzijn. De nieuwe infrastructuur biedt plaats aan ruime lokalen en buitenruimtes die kunnen ingezet worden voor breed gebruik. Het project wil de schakel zijn tussen het leerlandschap en de nabije omgeving en maatschappij. De school komt in de gebouwen van de voor-malige brouwerij Vandenheuvel, waarmee ze zich letterlijk in het bestaand stedelijk weefsel nestelt.

De grote hal op de bovenste verdieping, onder het karakteristieke gebogen dak, is voorbehouden voor de derde graad en is ontworpen als een open leerlandschap.

Duurzaam en innovatief project met respect voor erfgoed

Het ontwerp besteedt veel aandacht aan de culturele waarde van het industrieel erfgoed en kiest voor een maximaal behoud van de gebouwen en hun robuuste betonstructuur. De reconversie van de voormalige bottelarij tot een innovatieve leeromgeving betekent immers ook dat er slim wordt nagedacht over hergebruik van materialen en energie, wat aansluit bij het duurzame en
innovatieve karakter van het pedagogische project.

Breed gebruik van sportinfrastructuur en gestapelde buitenruimtes

Het grondplan laat een breed gebruik van verschillende lokalen toe voor de mensen uit de buurt, tijdens of na de schooluren. De sporthal is opgevat als een halfondergronds volume, genereert interactie met de omgeving, wekt de nieuwsgierigheid van de voorbijgangers en nodigt uit. Boven op de sporthal komt een buitenspeelplaats, waar de aansluitende boogconstructie de identiteit van het volume extra bijzonder maakt. De buitenruimtes liggen verspreid over verschillende niveaus en zijn goed met elkaar verbonden. Ze laten variatie in gebruik toe, van verblijfsruimte tot speelplaats en sportzone.

De buitenruimtes laten variatie in gebruik toe, van verblijfsruimte tot speelplaats en sportzone.

Slim plan

Een slimme organisatie van het programma op functioneel vlak zorgt voor de ruimtelijke vertaling van de vooropgestelde graadgebonden clustering van lokalen. De eerste graad komt in een volledig nieuwe vleugel. Een weloverwogen uitsnijding in het bestaande gebouw laat daglicht toe in de volumes met grote bouwdiepte, waardoor op de eerste verdieping de lokalen van de tweede graad kunnen worden ingericht. De grote hal op de bovenste verdieping, onder het karakteristieke gebogen dak, is voorbehouden voor de derde graad. Hier stapt men af van de typische klassikale planindeling. Er is een ruimte ontworpen die zich aandient als een open leerlandschap met een variatie van zones voor zowel individueel als groepswerk.

Robuustheid en stedelijke korrel

De school werkt het bouwblok af. Het gebouw schikt zich, biedt geborgenheid en nodigt uit. De karakteristieke straatgevels van de bestaande gebouwen – in art-decostijl met industrieel karakter – worden bewaard en in ere hersteld. De nieuwe volumes zijn opgetrokken uit een steenachtig, robuust en duurzaam materiaal: eenzelfde grijsgroene gevelsteen met okerkleurig schrijnwerk en wandtegels. Elk volume bewaart met een gelaagde detaillering zijn eigen karakter en eigenheid. Dit versterkt het idee dat het bouwblok is opgebouwd uit verschillende delen en verwijst daarmee naar het gebouwgeheel van de voormalige brouwerij
op de site, zoals op oude foto’s en tekeningen te zien is. De korrel zelf voegt een menselijke schaal toe aan het stedelijk bouwblok.   

TECHNISCHE FICHE
  • Inrichtende macht vzw Ignatius Scholen in Beweging (Brussel)
  • Architect B2Ai architects (Brussel, Gent, Roeselare) i.s.m. Stefaan Thiers (Kapellen, landschapsarchitectuur)
  • Technische studies VK Architects & Engineers (Brussel, Gent, Roeselare, Charleroi)
  • Consortium ABC 02 bv: Alheembouw (Roeselare) en BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. (Bunnik, Nederland)

Modern hoogbouwmagazijn als kloppend logistiek hart

Lees het gehele artikel

Als Alheembouw het over zijn technische expertise heeft, zijn dat geen loze woorden. Een zestigtal ingenieurs-projectleiders leggen namelijk elke dag hun brede technische kennis aan de dag om doordachte bouwprojecten te realiseren. Voor TVH R7, een gloednieuw hoogbouwmagazijn van ruim 30 meter hoog, ontwierp het ingenieursteam onder meer de staalstructuur.

Het ingenieursteam van Alheembouw ontwierp de staalstructuur.

“Dit was geen standaardproject en daar houden we van”, zegt Egon Braem, verantwoordelijke voor de industriepijler bij Alheembouw. “Net omdat we in die projecten onze meerwaarde kunnen tonen. Vanuit onze ervaring en kennis finetunen we ontwerpen. Kort gezegd: door gerichte en doordachte ingrepen betaalt de klant aan het einde van de rit minder, zonder dat wij op onze marges moeten inboeten. Om een optimaal resultaat te bekomen, gaan we vanaf de start een goede samenwerking aan met de architect en de bouwheer.”

“Vanaf onze eerste samenwerking hadden we een goede klik met TVH. We zijn trots dat we met hen mogen meegroeien”, zegt Egon Braem.

Voor het nieuwe hoogbouwmagazijn van TVH was dat niet anders. De bouwheer en aannemer wisten trouwens precies wat ze van elkaar mochten verwachten. Alheembouw was in het verleden al meermaals aan de slag voor TVH. “Heel recent nog leverden we de nieuwe hoofdkantoren op”, benadrukt Egon Braem, “Vanaf onze eerste samenwerking hadden we een goede klik. We werken vlot samen, in een prima verstandhouding. We zijn trots dat we op die manier mogen meegroeien met TVH.”

“Het was een intensieve en uitdagende klus”, benadrukt Egon Braem.

Ontwerpwedstrijd als basis

Eerdere positieve ervaringen deden TVH echter niet op automatische piloot kiezen voor Alheembouw. De totaalaannemer verdiende zijn strepen zelf. Architect Bruno D’Hondt schreef een ontwerpwedstrijd uit voor het hoogbouwmagazijn. Onder meer de staalstructuur en de koppeling tussen het nieuwe gebouw R7 en het bestaande, kleinere magazijn R5 wisten te overtuigen. Egon Braem: “We realiseerden de afgelopen jaren al een 35-tal hoogbouw-magazijnen. Dat leverde heel wat best practices op, waar ook TVH mee de vruchten van plukt. Voor andere klanten nemen we vaak het totaalproject in handen, tot en met de automatisatie. TVH is in die zin een uitzondering: zij hebben zelf zo veel expertise en skills in huis en kozen zelf andere nevenaannemers uit hun klantenportfolio. Onze focus lag hier dus op de ruwbouw.”     

Gebouwd op 640 funderingspalen

De uitvoering van de nieuwbouw begon bij het maken van de vloerplaat. De hoogbouw zit een drietal meter in de grond, via een soort kelderverdieping. Om die perfect waterdicht te maken, ging er veel aandacht naar het bemalen en draineren van de bouwput. Vervolgens voerde Alheembouw de betonwerken vakkundig uit. Ook in de kelder. “Het was een intensieve en uitdagende klus”, weet Egon Braem. “Het gebouw steunt op 640 funderingsplaten. Voor de vloerplaat gebruikten we 3.000 m³ beton. En om zetting van de aanpalende TVH R5 tegen te gaan bij het bemalen, draaiden we een secanswand tussen dat bestaande gebouw en de R7. Met die proactieve aanpak maken we een verschil.”

Heldere communicatie, efficiëntie en optimalisatie – de waarden die Alheembouw naleeft – garan-deerden niet alleen dat de deadline gehaald werd. Ze vervroegden de oplevering zelfs nog een stukje. In niet-evidente tijden bovendien. Midden november 2020 startten de bouwwerken. Eind augustus 2021 was het hoogbouwmagazijn, met een nokhoogte van 30,2 meter, wind- en waterdicht. “Onze klant had de ruimte heel hard nodig. Voor ons is het een natuurlijke reflex om er dan extra hard voor te gaan en de vooropgestelde timings te respecteren of, zoals hier, nog scherper te stellen.”    

Franki Foundations – Funderingstechnieken

Met zijn totaalaanbod op het vlak van diepfunderingen is Franki Foundations de marktleider in diepfunderingstechnieken in België. Voor de funderingen onder de vloerplaten van hoogbouwmagazijn TVH R7 voerde Franki Foundations de nodige analyse van het grondonderzoek uit. Op basis van dat grondonderzoek en de opgegeven lasten ging het bedrijf aan de slag. “Wij streven steeds naar het technisch-economisch optimum”, zegt Piet Kindt, Head of Projects bij Franki Foundations. “Een van onze sterkte punten is dat we blijven zoeken naar de optimale oplossing. Door ons brede aanbod hebben we steeds de gepaste technieken en materialen in huis, gecombineerd met onze rekentechnische kennis.” 

Bij TVH R7 werd gekozen voor grondverdringende schroefpalen. “Die werden op zo’n manier afgewerkt dat we de correcte zettingsreductie realiseerden. Het hoogbouwmagazijn rust op 640 funderingspalen, die in een optimaal raster onder de vloerplaten geplaatst zijn. Grote uitdagingen waren het aanpalende magazijn en de bestaande riolering. Die zone werd uitgevoerd met neutrale gronddrukpalen, zonder enige invloed op het naburige gebouw en de bestaande riolering”, benadrukt Piet Kindt. “Zo bleven de leidingen intact en ontstond er geen schade aan het gebouw.” Ook hiervoor vond Franki Foundations een plannings-technisch en economisch geslaagde oplossing. 

Tot slot was – zoals steeds – de timing van fundamenteel belang. “In overleg met Alheembouw werkten we een minutieuze planning en fasering uit. Zo speelden we kort op de bal en slaagden we erin de strakke timing aan te houden. Het uitgangspunt voor een geslaagde samenwerking.”

Toonaangevende frietfabriek van 65.000 vierkante meter

aviko-10-21-7900
Lees het gehele artikel

De modernste frietfabriek van Europa staat in Poperinge, op een aan elkaar gekoppeld terrein van 9 hectare. Het Nederlandse bedrijf Aviko bouwde er een complex waar jaarlijks 175.000 ton frietjes geproduceerd worden. Goed voor 120 nieuwe jobs en voor een indrukwekkend bouwproject.

Aviko is een Europese producent van verse diepgevroren aardappelproducten. Een greenfield werd op amper twee jaar tijd omgetoverd tot een nieuwe en duurzame fabriekssite. Aannemer Alheembouw uit Staden stond in voor het wind- en waterdicht maken van de gebouwen en voor de afwerkingen zoals sandwichpanelen, schilderwerken, plafonds, plinten … “De gebouwen bestrijken een oppervlakte van om en bij de 65.000 vierkante meter. Het was meteen een van de grootste Alheembouw-werven in 2021”, zegt Piet Vandenberghe, directeur industrie bij Alheembouw. “De fabriek omvat een ontvangst- en sorteercentrum, een productiehal, een vrieshuis met expeditie, verpakkingszones en een waterzuiveringsinstallatie. Er is ook een kantoorgebouw voorzien. De grote uitdaging bestond erin om al deze gebouwen aan elkaar te koppelen op een beperkte ruimte en op een perceel dat doorkruist werd door drie wegen. We bouwden tot haast tegen de perceelgrenzen.”

De gebouwen bestrijken een oppervlakte van circa 65.000 vierkante meter.

Aardappelen over de straat

Het te bebouwen terrein bestond uit drie verschillende lappen grond, die van elkaar gescheiden werden door straten. Hierdoor moest er met piperacks gewerkt worden. Zo staat de waterzuiveringsinstallatie op een ander perceel en lopen de leidingen via een brug met een geluidsmuur over de weg. Hetzelfde scenario zien we bij het ontvangst- en sorteercentrum. De aardappelen komen toe in de fabriek, worden gesorteerd en gewassen en vervolgens over de weg getransporteerd naar het tweede perceel, waar de productiehal en verpakkingsafdeling staan. 

“Na de verpakking gaan de producten naar het 40 meter hoge vrieshuis”, licht Piet Vandenberghe toe. “Het gaat niet om een prefabgebouw zoals de andere constructies. Het vrieshuis bestaat als het ware uit op elkaar gestapelde rekken, met daarrond sandwichpanelen die instaan voor de isolatie en dampdichtheid. Tegelijk moest het vrieshuis naadloos aansluiten op de andere gebouwen. Een goede planning, coördinatie en samenwerking waren cruciaal.” 

De fabriek omvat een ontvangst- en sorteercentrum, een productiehal, een vrieshuis met expeditie, verpakkingszones en een waterzuiveringsinstallatie.

Complexe waterzuivering

De waterzuiveringsinstallatie verdient ook even onze aandacht. Die is eigen werk van Alheembouw en werd ter plaatse gestort met op verschillende plekken een PE-lining in het beton. Die liner beschermt het beton tegen het agressieve milieu in de waterzuivering. “Doorgaans wordt er ook met ronde tanks gewerkt, maar hier ging het om rechthoekige exemplaren ”, zegt Piet Vandenberghe. “Prefab lijkt misschien logisch, maar is absoluut uit den boze omdat je met
koppelingen werkt die de waterdichtheid niet kunnen garanderen.”

“Alheembouw beschikt over de nodige ervaring in de industriebouw. We werkten al vaak voor de diepvries- en frietindustrie. Een goede voorbereiding en een sterk bouwteam met veel knowhow zijn de basis om projecten met een dergelijke omvang goed te laten verlopen. De bouw startte in 2019 en het complex zal in het voorjaar van 2022 volledig operationeel zijn. Het gaf best voldoening om dit greenfield om te bouwen tot een hoogstaande industriële site, helemaal in lijn met onze expertise”, besluit Piet Vandenberghe.    

Zottegem demonstreert onderwijs van de toekomst

IMG_1391_0001
Lees het gehele artikel

De kleuter- en basisschool van het Koninklijk Atheneum Zottegem startten in het voorjaar met een vernieuwende onderwijsmethode. Traditionele klassen worden vervangen door instructielokalen, flexibele open leerruimtes en stille werkzones. Bedoeling is de kinderen te stimuleren om voortdurend te leren, hun eigen weg te volgen en ervaringen op te doen. Een nieuwbouw met een spectaculaire inrichting biedt alvast het perfecte kader om deze ambities te verwezenlijken.

De blikvanger is een spectaculair atrium met theater en grote glijbaan.

De laatste twee jaar leek de campus van het KAZ aan de Meerlaan meer op een bouwwerf dan een educatieve site. Een compleet nieuwe school en sporthal bouwen op een terrein dat al uit zijn voegen barst: het was voor alle partijen een uitdaging. De inspanningen werden echter beloond, want het eindresultaat is ronduit impressionant te noemen en weerspiegelt perfect de visie van Scholengroep 20 op het onderwijs van morgen. Dat deze kleuter- en basisschool als een toonbeeld kan worden beschouwd, is vooral te danken aan de inventiviteit van het consortium dat het project in ‘Design & Build’-formule kreeg toegewezen. “Samen met B2Ai, designstudio Rosan Bosch, VK Architects & Engineers en landschapsontwerper Denis Dujardin hebben we echt een vernieuwend schoolgebouw afgeleverd”, vertelt Pieter-Jan Vanlerberghe, projectleider van Alheembouw, het klasse 8-aannemings-bedrijf dat het concept naar de praktijk vertaalde. “Het is een van de eerste scholen die volgens deze pedagogische visie is gebouwd en waarbij ontwerp, pedagogie en organisatie volledig op elkaar zijn afgestemd.”    

Breken met wetmatigheden

Het nieuwe gebouw kreeg een Z-vorm en biedt plaats aan meer dan 320 kleuters en leerlingen. De blikvanger is een spectaculair atrium met theater en grote glijbaan. Verder werden op het gelijkvloers een didactische keuken, een sportzaal en enkele werkruimtes/bureaus ondergebracht. Een volledige vleugel is voorbehouden aan de kleuters, die ook hun eigen speelplaats hebben. Met een junglegym, een nestruimte en veel speelhoekjes is het een paradijs voor de allerkleinsten geworden. “De eerste en tweede verdieping zijn grotendeels open ruimtes met enkele instructielokalen en fluisterzones als werkplekken”, verduidelijkt Pieter-Jan Vanlerberghe. “Daarnaast is er sprake van parlementen voor discussies en samenwerking, creazones waar de kinderen creatief bezig zijn, discovery-klassen om te experimenteren, een heuse ‘green room’ om video’s op te nemen … De inrichting breekt met alle wetmatigheden die we met scholen associëren. Vandaar dat de uitdaging voor ons niet zozeer in het bouwtechnische schuilde, maar wel in de interieurafwerking. En dan spreken we vooral over het maatwerkmeubilair, met ontwerpen die soms zelfs de grenzen van het mogelijke opzochten.” 

Gebouw onder de loep

Het gebouw heeft een benutbare oppervlakte van 4.400 m² en is opgetrokken in een structuur van prefabbeton. Op het gelijkvloers werd gewerkt met holle geïsoleerde betonwanden met een plankenstructuur en op de verdiepingen met metselwerk, dat werd afgewerkt met Thermowood-vurenhout met unicusprofilering. De daken zijn afgewerkt met roofing en voor de helft ingericht als groendak. Er werd geopteerd voor zowel harde als soepele vloerbekleding: de circulatieruimtes kregen keramische vloertegels, terwijl er in de lesruimtes linoleum werd toegepast. En qua plafonds is er geopteerd voor akoestische tegels.    

Naturoof – Groendaken

Leren in een groen kader is altijd aangenaam. Daarom combineert het KAZ een ecologische omgevingsaanleg met groendaken op het nieuwe schoolgebouw en de sporthal. Bijkomend voordeel is dat deze oplossing de dakdichting extra beschermt, voor een verhoogde opslag van water op het dak zorgt en het gebouw visueel aantrekkelijker maakt. Om het beoogde resultaat op lange termijn te garanderen, schakelde de hoofdaannemer Naturoof uit De Pinte/Roeselare/Aalst in. Deze specialist op het vlak van groendaken en daktuinen onderscheidt zich immers via een praktische aanpak met doordachte ontwerpen, die worden gerealiseerd door een eigen team van hoogopgeleide mensen met de nodige attesten. “We willen onze klanten een oplossing bieden waarvan ze jarenlang de vruchten plukken”, vertellen zaakvoerders Matthias Leperre en Simon Casier. “Daarom investeren we ook flink in onze nazorg: een medewerker houdt zich voltijds bezig met het inplannen van de onderhoudswerken, die we eveneens met eigen mensen uitvoeren.” Voor het KAZ ontwikkelde Naturoof groendaken met een verhoogde biodiversiteit dankzij de toepassing van een dikker substraatpakket dan normaal. Dit werd ingezaaid met grassen en een kruidenmengsel. “Het zijn semi-extensieve groendaken zoals we er dagelijks plaatsen”, aldus de zaakvoerders. “Ook in dit project zorgden we in een mum van tijd en zonder veel overlast voor de andere aannemers voor een kwalitatief eindresultaat.”

Interhoro – Interieurafwerking 

De nieuwe kleuter- en basisschool van het KAZ kenmerkt zich door een flexibel aanpasbaar interieur, waar vormen en kleuren centraal staan. Achter de speelse uitstraling schuilt echter flink wat complexiteit en vakkennis. Voor familiebedrijf Interhoro uit Lauwe was het zelfs een van de meest uitdagende projecten van de laatste jaren. “Nochtans zijn we een en ander gewoon”, vertellen bestuurders Kelly en Lenz Counye. “Sinds 1968 specialiseren we ons in interieurafwerking, en dan meer bepaald in het leveren en plaatsen van systeemplafonds, gipskartonwanden en -plafonds, allerhande deuren en glazen wanden en deuren. Voorbeelden van ons werk zijn terug te vinden in meerdere Aldi-filialen, Meubelen Toff in Dottenijs, Sportschool Bloso in Gent, Garage Vandecasteele in Kortrijk … In het KAZ installeerden we meer dan 3.800 m² systeemplafonds en circa 1.500 m² scheidings-, voorzet- en gebogen wanden. Het was een groot project met veel complexiteit. Zo dienden we meerdere gebogen wanden te voorzien, iets wat zelden gevraagd wordt. Dankzij de gedrevenheid, professionaliteit en ervaring van onze mensen slaagden we erin om een prachtig resultaat af te leveren. Het KAZ is voor ons dan ook een bijzondere referentie. We konden er immers bewijzen dat we als kmo een groot en moeilijk project aankunnen.”

Beeld: Kolorsprod

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer GO! Onderwijs (Brussel)
Architect B2Ai (Brussel, Gent, Roeselare) & Rosan Bosch Studio (Kopenhagen, Denemarken)
Hoofdaannemer(s) Alheembouw (Oostnieuwkerke)

Westkapelle, Belfius Basecamp | Trainen in alle comfort en luxe

club_brugge_v8282-14_1-kopieren
Lees het gehele artikel

Landskampioen Club Brugge liet onlangs een nagelnieuw oefencomplex optrekken in Westkapelle (Knokke-Heist). De indrukwekkende nieuwe thuishaven van de A-kern, de U21- en de U18-ploeg kostte een slordige 16 miljoen euro. De trainersstaf zakt, samen met de medische en administratieve omkadering, mee af naar het nieuwe state-of-the-artcentrum, dat werd omgedoopt tot het Belfius Basecamp.

‘No sweat, no glory’. De slogan van Club Brugge prijkt fier op de gevel van het hoofdgebouw. Om de spelers eraan te herinneren het beste van zichzelf te geven tijdens de trainingen? Los van de sportieve prestaties is de succesvolle voetbalploeg in ieder geval trots op haar gloednieuwe uitvalsbasis. En terecht. Het complex biedt alles wat een ambitieuze eersteklasser nodig heeft. En meer.

Geen gebrek aan voorzieningen

Het Belfius Basecamp telt drie verdiepingen. Het gelijkvloers beslaat een oppervlakte van 5.000 vierkante meter, inclusief een indoor kunstgrasveld van 2.100 vierkante meter. Voorts biedt het onder meer plaats aan de kleedkamers, een fitness, medische ruimtes, een zwembad en de perszaal. De eerste verdieping is goed voor 2.000 vierkante meter. Daar zijn de bureaus van de technische en sportieve staf, het restaurant en het spelershome (een ontspanningsruimte voor de spelers) ondergebracht. Op niveau 2 – eveneens 2.000 vierkante meter groot – is een verblijfsaccommodatie voorzien, met 37 kamers voor de spelers en eentje voor de coach. Deze ruimtes zijn bedoeld voor de organisatie van ‘afzonderingen’ ter voorbereiding op de matchen van de A-kern, maar ook voor (mini)stages voor de A-kern en de U21-ploeg. De administratie zetelt eveneens op de tweede verdieping.  

“Indrukwekkend, dat is het woord om het complex te omschrijven”, zegt Jan D’Hulster, projectleider bij Alheembouw. “Zowel de A- als de B-kern trainen er, en hoe dieper je in het gebouw doordringt, hoe dichter je bij de faciliteiten voor de A-kern komt en hoe verfijnder de ruimtes zijn afgewerkt. Werkelijk alles is voorzien.” Als hoofdaannemer stond Alheembouw in voor de ruwbouw, de wind- en waterdichting en de coördinatie van de afwerking en de technieken. Het volledige complex werd op amper negen maanden tijd gerealiseerd, van de eerste kolom tot de laatste kleerhanger.

Westkapelle Belfius Basecamp

Het complex beschikt over een volledig uitgeruste fitnesszaal voor de spelers.

 

Ruwbouw als afwerking

Makkelijk met een prefabstructuur, zou je denken. “Niets is minder waar”, verduidelijkt D’Hulster meteen. “De korte bouwtijd vergde een piekfijne coördinatie van de onderaannemers. Weken- en zelfs maandenlang waren er haast voortdurend honderd arbeiders aan het werk. Bovendien moesten ze de nodige aandacht besteden aan de vele elementen die in het zicht gebleven zijn. De basisstructuur is zo min mogelijk weggestopt achter valse plafonds, gyproc of schilderwerk. Tijdens de ruwbouwfase waren we in feite al bezig met de afwerking.”

Het zichtbare betonmetselwerk is gemetst in een Vlaams verband, en dat in drie varianten: klassiek, in claustra en in reliëf. Alheembouw opende in zijn fabriek een extra productielijn voor de fabricage van de 35.500 halve stenen die nodig waren om het verband te metsen. Die aantallen slijpen op de werf zou immers te veel werk vergen en te ongezond zijn voor de medewerkers. Qua afwerking is er geopteerd voor een combinatie van hout, betonmetselwerk en prefabbeton.

De oefenvelden worden besproeid met gerecupereerd regenwater. In droge periodes wordt er door middel van dieptedrainage grondwater opgepompt, dat eerst ontzout wordt in een speciaal gebouwd lokaal.

Prefab

De ruwbouw van het Belfius Basecamp is, samen met de overdekte tribune, opgetrokken uit prefabbetonelementen. Naast het tribunegebouw is nog een praktisch gebouw ingericht. “Het greenkeeperslokaal wordt gebruikt voor stockage en doet dienst als physical zone”, vertelt Jan D’Hulster. “De trappen op maat en de schuine hellingen naar het dak toe, afgewerkt met kunstgras en zand, vormen een ideaal decor voor de organisatie van extra trainingen. Iedere vierkante meter van het terrein is nuttig ingevuld.”

De prefabbetonelementen waren voor de rekening van Valcke Prefab Beton. Het installeerde liefst 370 betonnen sandwichpanelen voor de gevel, 94 kolommen van 11 meter, 175 verdiepings- en dakbalken en drie lift- en trapkokers. “Die trapkokers zijn 4,7 meter breed”, licht Thomas Naessens, projectleider bij Valcke Prefab Beton, toe. “Dat is de maximale breedte die we kunnen maken in prefab.”  

Westkapelle Belfius Basecamp

Het Belfius Basecamp telt drie verdiepingen. Het gelijkvloers beslaat een oppervlakte van 5.000 vierkante meter.

 

Optimale voorbereiding

Valcke Prefab Beton doet alles in eigen beheer: van engineering over productie en transport tot de montage. “Alleen zo is het mogelijk om ons aan een strakke timing en een dito deadline te houden”, zegt Naessens. “De prefabbetonelementen vormen zowel de buitengevels als de interne structurele elementen. We konden ze in optimale omstandigheden prefabriceren in onze productieateliers. Zo waren de elementen niet onderhevig aan de invloed van slechte weersomstandigheden op de werf. Dit komt zowel de uitvoeringskwaliteit als de esthetiek ten goede.”

De prefabelementen werden op voorhand geproduceerd. Een ideale voorbereiding waarin nauw samengewerkt werd met de hoofdaannemer en het architectenbureau. Door met een BIM-model in een Tekla-tekenpakket te werken, kon het voorbereidende traject ook optimaal gevisualiseerd worden met de vereiste aandacht voor de technieken. Nog voor de definitieve aannemers van de technieken gekend waren, legde het bouwteam de nodige uitsparingen vast in de prefabstructuur.

Als je het gebouw langs de buitenzijde bekijkt, lijkt het een heel eenvoudige en makkelijke constructie. Maar schijn bedriegt. Een goede planning, oog voor detail en zorgvuldig werken maken van dit ultramoderne oefencomplex een echt succes. Nu maar hopen dat de voetbalresultaten even succesvol zijn …