Tagarchief: Alurof

6 redenen waarom renovatie de trend van de toekomst is

Aerial view on the centre of Charleroi
Lees het gehele artikel

Driekwart van de gebouwen in de Europese Unie is niet energiezuinig. 85-95 % zal in 2050 nog steeds in gebruik zijn. Volgens de Europese Commissie wordt momenteel nauwelijks 1 % van de gebouwen jaarlijks thermisch gemoderniseerd. Europa kan het zich niet veroorloven de kansen te blijven negeren die het renoveren van gebouwen biedt. Ontdek waarom renovatie de trend van de toekomst wordt!

Renovation Wave – 35 miljoen gemoderniseerde gebouwen in 10 jaar

In oktober 2020 kondigde de Europese Commissie een nieuw plan aan, beter bekend als de ‘EU-Renovatiegolf’. De bedoeling ervan is om het aantal gebouwen dat wordt gerenoveerd te doen toenemen. Het betreft zowel openbare nutsgebouwen als woningen. De belangrijkste bedoeling is het decarboniseren van verwarmings- en airconditioningsprocessen.

De hoge uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het hoge energieverbruik van gebouwen, is een enorm probleem in Europa, legt Emmanuel Gregoire, Managing Director bij Aluprof Belgium nv, uit. Maar liefst de helft van onze uitstoot van broeikasgassen zijn energiekosten van gebouwen, voegt hij eraan toe. De Renovatiegolfbewijst hoe belangrijk de geplande renovatie van gebouwen is voor heel Europa.

De noodzaak om de energiearmoede terug te dringen

Bijna 34 miljoen mensen in Europa kunnen hun huis niet voldoende verwarmen. Ze kunnen zich de voortdurend stijgende verwarmingskosten niet veroorloven. De oplossing is echter niet het verlagen van de prijs van de energie, waarvan de productie vaak onze omgeving vervuilt, maar wel ervoor zorgen dat de huizen waarin mensen wonen, warm en geïsoleerd zijn.

Het Forum Bruxellois De Lutte Contre La Pauvreté schat dat maar liefst 20 % van de gezinnen in ons land kampt met energiearmoede. In 8 % van de huizen kan men het zich niet veroorloven om het hele jaar door te verwarmen op een niveau dat thermisch comfort biedt. De situatie is het ergst in Wallonië.

–Er zijn verschillende redenen voor energiearmoede: onvoldoende inkomen, stijgende energiekosten, stijgende huurkosten, maar een groot deel van de oorzaak houdt verband met de slechte staat van de gebouwen en de zeer slechte en ontoereikende isolatie – legt Emmanuel Gregoire uit. In België is 1/3 van de gebouwen niet geïsoleerd! Thermo-modernisering zal veel mensen helpen, want dankzij de verbetering van het thermisch rendement van hun huizen zullen de verwarmingskosten dalen, voegt hij nog toe.

Gelukkig zijn de Belgische autoriteiten zich hiervan bewust. Het in april van dit jaar aangekondigde initiatief RENOLUTIONS voorziet 350 miljoen euro (tot 2024), die zal worden toegewezen aan het uitrollen van de strategie voor de renovatie van oude en niet-geïsoleerde gebouwen. Het project moet België in deze kwestie een betere ranking opleveren.

Aanpassing van bestaande ruimtes aan de noden van de lokale bevolking

Building To COP26 schat dat tegen 2060 bijna 70 % van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen zijn een enorm verlies voor de lokale bevolking, want in een stad met dichte bebouwing telt elke vierkante meter.

Bij het renoveren van een gebouw gaan geschiedenis en moderniteit hand in hand. Bestaande, vaak historische of karakteristieke gebouwen kunnen een tweede leven krijgen.

–Een groot deel van onze inspanningen bij het ontwerpen van nieuwe oplossingen is precies gericht op de noden van gebouwen die aan renovatie toe zijn. Een voorbeeld is het MB-SR50N semi-structureel gevelsysteem, waarmee de glazen wand van een gebouw kan worden bevestigd, waardoor een uniform roosterzicht ontstaat. Het systeem laat ook toe dubbele beglazing te plaatsen, en de versie met verhoogde thermische isolatie met twee-componenten-isolatiemateriaal biedt het gebouw uitstekende energieparameters. Een dergelijk systeem werd onlangs gebruikt door de Nederlandse studio MVRDV Winy’ego Maasa bij de renovatie van Concordia Design in Wrocław, in Polen. Het eindresultaat viel erg in de smaak bij de lokale bevolking, beschrijft Emmanuel Gregoire.

Concordia Design Hub, Wroclaw, Polen. Gebruikte systemen: MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N EI EFEKT

Vereenvoudiging van de wetgeving voor het moderniseren van woongebouwen

Het feit dat het renoveren van gebouwen een belangrijke trend is, wordt ook versterkt door het feit dat er talrijke vereenvoudigingen zijn ingevoerd voor thermo-moderniseringswerken. Het reeds genoemde RENOLUTIONS-project voorziet in het afschaffen van een vereiste bouwvergunning voor werken met betrekking tot dakisolatie, en vanaf 2022 zullen er ook renovatiesubsidies zijn voor eigenaren van appartementen, die tot nu toe alleen energiesubsidies konden aanvragen.

Vermindering van de hoeveelheid bouwafval

Elk oud gebouw kan worden gesloopt en op die plaats kan een nieuw vrijstaand gebouw worden geplaatst, met behulp van moderne bouwtechnologieën die ervoor zorgen dat het nieuwe gebouw zo energiezuinig mogelijk is. Helaas brengen dergelijke werken bijkomende kosten met zich mee voor het sloopproces zelf, en het afval dat na de sloop moet worden afgevoerd, maar dat weegt niet op tegen de voordelen van een dergelijk project.

Vanuit ecologisch oogpunt is renoveren een efficiënter proces. –Het is een logische interventie, want dankzij nieuwe bouwtechnologieën is het mogelijk een gebouw te renoveren dat niet aan de huidige energienormen voldoet, zodanig dat de historische waarde behouden blijft. En als het niet nodig is de originele gevel of de bestaande interne indelingen van het gebouw te behouden, dan kan het gebouw door middel van een renovatie worden getransformeerd tot een modern, modieus gebouw dat in de lijn ligt van de hedendaagse architecturale trends, verduidelijkt Emmanuel Gregoire, Managing Director bij Aluprof Belgium nv.

Als we bij Aluprof denken aan renoveren, dan is het voor ons ook belangrijk dat u bij het gebruik van onze oplossingen niet alleen het energierendement van het bestaande gebouw kunt verbeteren, maar ook dat er, dankzij het feit dat aluminium bijna 100 % gerecycled kan worden, geen potentieel afval wordt gegenereerd voor toekomstige generaties, legt Gregoire uit.

Building Renovation Passports – een nieuw hulpmiddel om de efficiëntie van renovaties te controleren

Opdat de renovatie van een gebouw het beoogde effect zou genereren, met name door het te decarboniseren en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren, moet ze correct worden uitgevoerd. Hierbij kunnen Renovatiepaspoorten helpen.

Het betreft een initiatief onder leiding van het BPIE (Buildings Performance Institute Europe), dat is ontstaan in Frankrijk, Duitsland en België, en dat een evolutie vormt van de energiepaspoorten die al enkele jaren worden gebruikt in de Europese Unie. Op basis van drie voorbeelden, de Woningpas in Vlaanderen, het Franse Passeport Efficacité Énergétique en het Duitse Individueller Sanierungsfahrplan moet een document worden gecreëerd dat de kwaliteitscriteria, bepaald in samenspraak met de eigenaren van de gebouwen, combineert met de gegevens uit energieaudits. Het moet de gebruikers van de gebouwen helpen bij het plannen van renovatiewerken.

Het ontstaan van een dergelijk initiatief toont bovendien hoe belangrijk en toekomstgericht de trend wel is om bestaande gebouwen te renoveren binnen de AEC-industrie (architects, engineers and contractors) zowel historische gebouwen als deze die in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd.

Let’s build a better future

Talrijke initiatieven, zowel op nationaal (zoals RENOLUTIONS) als Europees (zoals Renovation Wave) niveau, zijn het beste bewijs dat de ogen van de hele AEC-industrie nu vooral gericht zijn op renovatie- en revitaliseringswerken.

Dit artikel is gesponsord door Aluprof