Tagarchief: Ambacht

Met liefde voor het ambacht

img_3774bw-kopieren
Lees het gehele artikel

Beschermd erfgoed is niet langer een doorn in het oog van investeerders. Integendeel: de herbestemming van beschermde en geïnventariseerde gebouwen zit in de lift. De restauratie van dergelijke panden moet echter met de nodige kennis van zaken gebeuren. Een hoofdrolspeler in dit domein is Renotec Group, dat zich al meer dan dertig jaar specialiseert in totaalprojecten. Hierbij restaureert het tot in de details, volgens de technieken én met de materialen waarmee het gebouw ooit werd opgetrokken.

Renotec

Ook het restaureren van beelden is een specialiteit in het ambachtencentrum van Renotec.

 

Al meer dan dertig jaar is Renotec een grote naam in het bouwwezen. Het aannemersbedrijf telt zes divisies, waaronder één afdeling die zich specifiek toelegt op ‘restauratie en herbestemming’ en die 170 mensen tewerkstelt. “Een veertigtal personen heeft de functie van projectleider”, vertelt Maarten
Provinciael, de manager van deze divisie. “Het zijn mensen die de job werkelijk bij ons hebben geleerd. Zonder grondige kennis van authentieke ambachten en materialen is het erg moeilijk om een werf te leiden. En dat is kennis die je tijdens de meest opleidingen niet of te weinig opdoet. Vandaar dat Renotec investeert in kwalitatieve opleidingstrajecten, waarbij onze meestergasten hun kennis doorgeven aan jonge mensen.”

Renotec

Jonge mensen kunnen bij Renotec praktijkkennis opdoen via het principe
van leermeester-leerjongen of -leermeisje.

 

Trots op ambachten

Renotec is een naam als een klok als het over totaalprojecten en beschermde gebouwen gaat. Beelden, schilderijen, natuursteen, schrijn-, hout- en smeedwerk, glas-in-lood, authentieke vloeren …:
de gereputeerde aannemer kan al deze elementen herstellen in hun oorspronkelijke toestand. Mét oog voor detail en een absoluut respect voor het vroegere ambacht. “We beschikken over een
ambachtencentrum waarin een dertigtal mensen met verschillende kerncompetenties actief zijn”, vervolgt Maarten Provinciael. “Het zijn stuk voor stuk ambachtslieden in de echte zin van het woord. Ook daar staat kennisoverdracht centraal. Renotec beschikt intern over een unieke expertise op het vlak van oude technieken en materialen. Wie deze kennis onder de knie wil krijgen, moet zich jarenlang willen engageren en vooral engelen-geduld hebben. We zouden het bijna een ‘roeping’ kunnen noemen. Gelukkig zijn er nog jongeren die hun hart verliezen aan historische gebouwen. Zij zijn zeker welkom om praktijkkennis op te doen volgens het principe van leermeester-leerjongen/meisje. Ze komen uit het kunst- of technisch
onderwijs, maar het kunnen eveneens masters in de restauratie zijn. Het studieniveau maakt ons bitter weinig uit, zolang het maar jongeren met een grote honger naar kennis over ambachten zijn. We willen absoluut vermijden dat die kennis verloren gaat.”

Renotec

Jonge mensen kunnen bij Renotec praktijkkennis opdoen via het principe van leermeester-leerjongen of -leermeisje.

 

Ruimte voor nieuwe technologieën

Hoewel het oog en de hand van de meester van primordiaal belang blijven, zet Renotec ook resoluut in op innovatie. “We omarmen graag nieuwe technologieën die de ambachten kunnen ondersteunen”, legt Maarten Provinciael uit. “Zo experimenteren we momenteel met 3D-scanning en fotogrammetrie om de staat van de gebouwen en materialen op voorhand in kaart te brengen. In 3D-printing zien we dan weer potentieel voor de grondige voorbereiding van werkstukken en het bijhouden van informatie. We slagen er zelfs in om ambacht en verregaande automatisering te verbinden in de vorm van computergestuurd draai-, frees- en zaagwerk.”

Renotec

Een van de restauratieateliers richt zich specifiek op alles wat met houtbewerking te maken heeft.

 

Samen sterk

Intussen telt het ambachtencentrum van Renotec vijf restauratieateliers: een glas-in-loodatelier, kunstobjectenatelier, schrijnwerkerij, steenkapperij en smederij. “Waar deze voordien over het hele land verspreid waren, krijgen ze nu een gezamenlijk onderkomen in Geel”, vervolgt Maarten Provinciael. “Onder leiding van Sofie De Deckere en mezelf zullen ze onder één koepel werken. Het is de bedoeling om synergiën te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de restauratiewerven nog beter ondersteund kunnen worden. Met de divisie ‘restauratie en herbestemmingen’ zijn we in heel België actief, en dit in een waaier van uiteenlopende werven. Zo zijn we momenteel volop bezig met de restauratie van Het Steen in Antwerpen, het Edelhof in Munsterbilzen, de Sint-Pieterskerk in Leuven en de laatste jaren ook met verschillende authentieke molens en gebouwen in Bokrijk.”

Huis van de Vrije Schippers, Gent | Ambacht van het hoogste niveau

glasraamatelier-voorgevel-kopieren
Lees het gehele artikel

De restauratie van glas-in-loodramen is specialistenwerk bij uitstek. Een van de witte raven in dit domein is Glasraamatelier Erwin Snijders uit Moerbeke-Waas. Niet verwonderlijk dat deze ambachtelijke kunstenaar betrokken werd bij de renovatie van het Huis van de Vrije Schippers in Gent. En hij leverde magie, want de glas-in-loodramen stralen opnieuw in hun volle glorie.

Glasramen restaureren is een zeer technische aangelegenheid waarbij inzicht en precisie cruciaal zijn. Zeker wanneer het om exemplaren van beschermde monumenten gaat. “Wil je duurzaam werk leveren met respect voor de historische achtergrond, de oorspronkelijke materialen en de erfgoedwaarde van het gebouw, dan heb je een erg grondige kennis van de soorten glas, de verschillende materialen en de mogelijke reinigingstechnieken nodig”, vertelt Erwin Snijders “De basis leer je tijdens de opleiding, maar enkel met ervaring en passie kan je de nodige maturiteit opbouwen om complexe projecten tot een goed einde te brengen.”

Gent, Huis van de Vrije Schippers

Een voorbeeld van de magie die Glasraamatelier Erwin Snijders levert: een glasraam voor en na restauratie.

 

Keuze valt op herloden

Het is met die maturiteit dat het atelier van Erwin Snijders het verschil maakt. Sinds 1993 restaureert het glas-in-loodramen van oude gebouwen in het hele land en erbuiten. Bij het Huis van de Vrije Schippers ging het om 219 stuks in houten schrijnwerk (109 m²) en 36 exemplaren in natuursteenramen (16 m²). “Doordat het loodnet ver- storven was en er zeer veel glaasjes moesten worden vervangen, werd er beslist om alle glas-in-loodpanelen te herloden. De oude, mondgeblazen groenachtige glaasjes zijn gereinigd en hergebruikt. De visueel storende geel- en roosgekleurde glaasjes die bij een vorige restauratie aan de voorgevel werden toegevoegd om het gebouw wat op te fleuren, zijn vervangen door groene exemplaren zoals ze zich in de best bewaarde gevel in het aanpalende Hazewindsteegje bevonden. Deze glaasjes zijn van Duitse makelij en zijn op dezelfde traditionele wijze geproduceerd: dus ook mondgeblazen.”

Gent, Huis van de Vrije Schippers

De ijzeren windroeden waren te zeer aangetast door corrosie en zijn daarom nagemaakt in koper.

 

En er was nog meer…

Aangezien de ijzeren windroeden met gesmede uiteinden te zeer waren aangetast door corrosie, zijn ze nagemaakt in koper. “Ook dit soort opdrachten behoort tot ons expertisedomein”, vertelt Erwin Snijders. “In het Hazewindsteegje waren nog enkele koperen exemplaren aanwezig, die geconserveerd werden. Om het plaatje compleet te maken, hebben we de glasramen op de traditionele manier teruggeplaatst, namelijk met behulp van lijnoliestopverf. Gezien de grote hoeveelheid glas-in-loodramen en de prestige van het Huis van de Vrije Schippers was dit een erg mooi project voor ons. In technisch opzicht was het een kolfje naar onze hand, en het resultaat mag er wezen. Eenvoud is de ultieme verfijning …”