Tagarchief: Archeologisch onderzoeksbureau

Archeologisch onderzoeksbureau ontzorgt bouwheren

Foto-BAV-(4)
Lees het gehele artikel

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt om een bouwproject uit te voeren, is in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota op te stellen. ARON bv kan bouwheren op dat vlak volledig ontzorgen. Dit onafhankelijke archeologisch onderzoeksbureau, het oudste van ons land, begeleidt bouwheren en neemt het volledige archeologietraject in handen. 

In thuisbasis Tongeren heeft ARON bv een Gallo-Romeins villaterrein van maar liefst 3 hectare groot opgegraven in opdracht van Cordeel. Daar werd een bijzondere vondst van geofferde honden gedaan.

ARON bv werd in 2001 opgericht in Tongeren en is vandaag een door het Agentschap Onroerend Erfgoed erkend archeologisch bedrijf. In opdracht van privéondernemingen, overheden en erfgoedinstellingen kan ARON bv het volledige archeologietraject verzorgen, gaande van bureauonderzoeken over archeologienota’s, vooronderzoeken en geofysisch onderzoek tot opgraving en rapportage. “Het bekendste product van de archeologiewetgeving is de archeologienota”, vertelt medebestuurder Elke Wesemael. “Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het bepalen van de archeologische maatregelen die voorafgaand aan een bouwproject moeten worden genomen, we stellen de  archeologienota op en laten deze in akte nemen door Onroerend Erfgoed.”

Begeleiding op maat

“Een deel van onze klanten krijgt voor het eerst met de huidige archeologieregelgeving te maken. Wij streven naar een juiste en actuele omgang met de nieuwe regelgeving. Wij vervullen daarbij graag de rol van mediator tussen de initiatiefnemer en het Agentschap Onroerend Erfgoed. We staan onze opdrachtgevers vrijblijvend bij met raad en daad voor de integratie van de nieuwe processen, communicatie met de overheden, vragen over de nieuwe regels en de interpretatie van het wettelijke kader. Ook heldere en overzichtelijke communicatie met de meer ervaren partners blijft van groot belang. Archeologisch onderzoek inpassen in een ontwikkeling is namelijk maatwerk voor ieder nieuw project”, benadrukt Elke Wesemael.

In Tongeren legde ARON bv een gedeelte van een van de hoofdwegen van de Romeinse stad bloot in een bouwput van Algemene Bouwonderneming Vandebos.

Archeologie als meerwaarde

ARON bv streeft ernaar om het draagvlak voor archeologie in de samenleving te verbreden en het archeologisch erfgoed voor het publiek te ontsluiten. “In samenwerking met partners die investeren in kwalitatieve leefomgevingen zijn er tal van mogelijkheden om de geschiedenis van een locatie een rol te laten spelen als meerwaarde”, zegt Elke Wesemael. “Zo kan je de resultaten van een opgraving presenteren, (een deel van) een monument integreren in een nieuw ontwikkelde ruimte en ga zo maar door. Zo is bij een opgraving aan het Hoeneveldje in Voeren (in samenwerking met Matexi) de Romeinse heirbaan gevisualiseerd in de bestrating. Bovendien zijn de straatnamen voor de nieuwe wijk deels geïnspireerd op de resultaten van ons archeologisch onderzoek.”

Kortom: bij ARON bv kunnen bouwheren rekenen op nauwkeurig werk, uit-gevoerd door een gedreven team van archeologen.   

In Gingelom heeft ARON bv een middeleeuwse site opgegraven bij de begeleiding van een rioolwaterzuiveringsstation en een erosiebestrijdingsbekken in opdracht van Gemoco nv.

Archeologisch onderzoeksbureau ontzorgt bouwheren

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

ARON bv kan bouwheren op dat vlak volledig ontzorgen. Dit onafhankelijke archeologisch onderzoeksbureau, het oudste van ons land, begeleidt bouwheren en neemt het volledige archeologietraject in handen.

ARON bv werd in 2001 opgericht in Tongeren en is vandaag een door het Agentschap Onroerend Erfgoed erkend archeologisch bedrijf. In opdracht van privéondernemingen, overheden en erfgoed-instellingen kan ARON bv het volledige archeologietraject verzorgen, gaande van bureauonderzoeken over archeologienota’s, vooronderzoeken en geo-fysisch onderzoek tot opgraving en rapportage. “Het bekendste product van de archeologiewetgeving is de archeologienota”, vertelt medebestuurder Elke Wesemael. “Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het bepalen van de archeologische maatregelen die voorafgaand aan een bouwproject moeten worden genomen, we stellen de archeologienota op en laten deze in akte nemen door Onroerend Erfgoed.”

Naar aanleiding van de bouw van het wooncomplex met ondergrondse parkeergarage aan de Vermeulenstraat in Tongeren voerde ARON bv een opgraving uit in opdracht van Cordeel. Het trof onder meer restanten van een luxueuze Romeinse stadswoning aan.

Begeleiding op maat

“Een deel van onze klanten krijgt voor het eerst met de huidige archeologieregelgeving te maken. Wij streven naar een juiste en actuele omgang met de nieuwe regelgeving. Wij ver-vullen daarbij graag de rol van mediator tussen de initiatiefnemer en het Agentschap Onroerend Erfgoed. We staan onze opdrachtgevers vrij-blijvend bij met raad en daad voor de integratie van de nieuwe processen, communicatie met de overheden, vragen over de nieuwe regels en de interpretatie van het wettelijke kader. Ook heldere en overzichtelijke communicatie met de meer ervaren partners blijft van groot belang. Archeologisch onderzoek inpassen in een ontwikkeling is namelijk maatwerk voor ieder nieuw project”, benadrukt Elke Wesemael.

Het archeologisch vooronderzoek aan het Hoeneveldje in Voeren leverde inspiratie voor enkele straatnamen van de nieuwe wijk.

Archeologie als meerwaarde

ARON bv streeft ernaar om het draagvlak voor archeologie in de samenleving te verbreden en het archeologisch erfgoed voor het publiek te ontsluiten. “In samenwerking met partners die investeren in kwalitatieve leefomgevingen zijn er tal van mogelijkheden om de geschiedenis van een locatie een rol te laten spelen als meerwaarde”, zegt Elke Wesemael. “Zo kan je de resultaten van een opgraving presenteren, (een deel van) een monument integreren in een nieuw ontwikkelde ruimte en ga zo maar door. Zo is bij een opgraving aan het Hoeneveldje in Voeren (in samenwerking met Matexi) de Romeinse heirbaan gevisualiseerd in de bestrating. Bovendien zijn de straatnamen voor de nieuwe wijk deels geïnspireerd op de resultaten van ons archeologisch onderzoek.”

Kortom: bij ARON bv kunnen bouwheren rekenen op nauwkeurig werk, uitgevoerd door een gedreven team van archeologen.