Tagarchief: Architecten

Kristoff Ver Eecke – Director Division Acoustic Panels – over Architect@work Kortrijk

School Zuid Harelbeke by Triplaco Print Acoustics. Photos Dennis
Lees het gehele artikel

Wat waren de nieuwigheden op de stand ?

Bicoustics is totaal nieuwe range op basis van Bicomponent PET akoestische stijve viltplaten Grijs en zwart. Deze bestaan voor min. 50% uit postconsument gerecycleerde PET (Onze blauwe zak…). Deze lange harde gereceycleerde vezels worden ommanteld met een zachtere smeltmantel en door opwarmen in circulatie oven en verpersen in tafelpers bekomt men een stijve BICO PET vilt plaat met zeer goede absorberende kenmerken. 

Bicoustics by Triplaco is dan ook een zeer innoverend gamma van 13 nieuwe produkten  gegroefd/ micro/ nano met HPL of Fineer toplagen en zwarte BICO plaat in kern en latten deco HPL en fineer op zwarte Bico kern / Vilt grijs gemeleerd en Ral toon platen en tenslotte Ntgrate toplaag op een complex van doorboorde zwarte HDF en zwarte Bico akoe viltplaat. Dit tijdloos gamma met een quasi ongelimiteerde materiaal keuze heeft al goede absorptiewaarden vanaf 14mm dikte direct tegen wand of plafond geplaatst. Alle produkten hebben meerdere officiële acou labo attesten EN354.

Wat waren de verwachtingen ?

Wij rekenden op grote opkomst van een enthousiast professioneel voorschrijf publiek en wij zijn niet ontgoocheld

Wat waren de reacties van de architecten ?

Unaniem positief op deze vernieuwend. Ons product was innovatief en als zodanig ook ervaren door bezoekende architecten. Laatste produkten zijn in labo getest geworden op 01/10/2021 en cataloog Bicoustics is opgemaakt en gedrukt en was klaar 1 dag voor opening beurs: innovatie vers van de pers.

Hoe evalueer je de 2 beursdagen ?

Veel goesting bij exposanten en bezoekers.

Is het voor herhaling vatbaar ?

We gaan met deze stand en innovatief materiaal verschillende edities archatwork meedoen alsook andere beurzen naar ontwerpers/designers dus ja…

Wet verzekeringsplicht – Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

naamloos-6-kopieren
Lees het gehele artikel

Wet verzekeringsplicht – Nog steeds geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken. Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hem een dekking toe te staan. Het Koninklijk Besluit dat dit tariferingsbureau moet laten oprichten is echter nog altijd niet uitgevaardigd. De Orde van Architecten stelde daarom op 12 september 2019 bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke.

Architecten zijn gebonden aan een verzekeringsplicht om hun beroep te kunnen uitoefenen. De Orde heeft er altijd voor gezorgd dat deze verplichting werd nageleefd. In het belang van de leden, maar ook in het belang van de aanbestedende diensten.

De wet van 31 mei 2017 heeft ertoe geleid dat verzekeringsondernemingen hun beleid ten aanzien van architecten hebben gewijzigd en er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden om redenen die nooit duidelijk werden toegelicht. Als gevolg hiervan kwamen architecten in een situatie terecht waarbij ze nog moeilijk een verzekering konden afsluiten.

In de wet is voorzien dat een architect bij wie door minstens drie maatschappijen een verzekeringsdekking wordt geweigerd, zich kan wenden tot het tariferingsbureau (Art. 10). Het tariferingsbureau heeft als taak de premie en de voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt.

Het tariferingsbureau is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 31 mei 2017. Daarin staat ook bepaalt dat het tariferingsbureau tegen 1 december 2017 moet zijn opgericht en dat het daartoe het voorwerp moet uitmaken van een Koninklijk Besluit. Er werd echter nooit een Koninklijk Besluit uitgevaardigd door de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme. Met als gevolg dat het tariferingsbureau nooit werd opgericht.

Het ontbreken van het Koninklijk Besluit verhindert veel architecten om hun beroep uit te oefenen, aangezien zij geen verzekering kunnen afsluiten en ook niet over de mogelijkheid beschikken hun situatie voor te leggen aan het tariferingsbureau. Voor architecten brengt dit financiële onzekerheid met zich mee.

Ondanks de goede contacten die er met de minister zijn geweest, is er nog steeds geen Koninklijk Besluit. De Orde van Architecten heeft daarom een advocaat de opdracht gegeven een ingebrekestelling te sturen naar minister Denis Ducarme.

De Orde van Architecten komt op voor het belang van al haar leden en vraagt daarom om een snelle inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en een snelle oprichting van het tariferingsbureau.