Tagarchief: Architektenburo Jef Van Oevelen

Voorliefde voor projecten met een breed maatschappelijk belang

Architektenburo-Foto-1
Lees het gehele artikel

Architektenburo Jef Van Oevelen bestaat uit een dynamisch team van vijftien vakkundige medewerkers. Begin 2021 werd het bestuur, dat voorheen uitsluitend uit zaakvoerder Jef Van Oevelen bestond, uitgebreid met Frank Moyson en Age Van Oevelen. Niet alleen werden een nieuw bedrijfslogo en een kersverse huisstijl ontwikkeld die de frisse wind doorheen het kantoor kracht bijzetten. Architektenburo Jef Van Oevelen is nu ook actief in de meest uiteenlopende architectuursectoren.

Architektenburo Jef Van Oevelen is een middelgroot architectenbureau in het Antwerpse (Ekeren), wat meteen ook het voornaamste werkterrein van het bureau is. Na het doorlopen van een periode van stage en samenwerking op het architectenbureau van Georges Baines en na het behalen van enkele architectuurprijzen in sociale huisvesting als zelfstandig architect, richtte Jef Van Oevelen in 1988 zijn eigen architectenbureau op. Met een tweetal zelfstandige medewerkers was het bureau tijdens zijn beginperiode voornamelijk actief in de huisvestingssector, maar algauw werden ook openbare gebouwen in de orderportefeuille opgenomen.

De wandeling doorheen het park sluit naadloos aan op de gaanderij doorheen het ontmoetingscentrum.

Sociaal verantwoorde architectuur

Architektenburo Jef Van Oevelen kan dus bogen op een jarenlange expertise: een achttal jaar in het bureau van Georges Baines en meer dan 33 jaar in de eigen praktijk, samen met een groep jonge, enthousiaste medewerkers. “Zo hopen wij ook in de toekomst onze schouders te kunnen zetten onder interessante projecten met maatschappelijk belang, waarbinnen we op zoek kunnen gaan naar creatieve oplossingen en een gezonde, uitnodigende wisselwerking tussen publiek en privaat”, zegt Age Van Oevelen. “Daarom is een systeem als PPS ons niet onbekend, integendeel. Het is een fijne manier om als team – waar elk lid zijn eigen expertise inbrengt – tot een maatschappelijk gedragen project te komen dat een belangrijke meerwaarde vormt voor meer mensen dan uitsluitend de beoogde doelgroep.”

Architektenburo Jef Van Oevelen heeft dus onmiskenbaar een voorliefde voor projecten met een breed maatschappelijk belang. “Bebouwde en niet-bebouwde ruimte dient steeds in balans te zijn”, stelt Age Van Oevelen. “Wij denken graag mee na over de vraag hoe we sociaal verantwoorde architectuur kunnen ontwikkelen die zich als ‘futureproof’ profileert, zonder daarbij onderhevig te zijn aan kortstondige tendensen en grillen. Om tot een gedragen project te komen, vertrekken wij steeds vanuit een onderzoek naar de wensen van de doelgroep en de omgeving waarin het project zich wil inpassen, zoals verkeersstromen, circulatie, relatie intern versus extern, duurzaamheid in al zijn facetten en niet uitsluitend beperkt tot een doorgedreven technische studie. Maar met oog voor onder andere ruimte- en materiaalgebruik. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn hierbij niet enkel ‘meerwaarden’, maar zelfs ‘voorwaarden’.”

De flexibele, aanpasbare basisstructuur van ‘Schoem’ is duidelijk leesbaar in het gevelbeeld van het ontmoetingscentrum met wooneenheden.

Rationeel, leesbaar en bruikbaar

Naast private ontwikkelingen is Architektenburo Jef Van Oevelen vooral actief in sectoren als onderwijs (schoolgebouwen), zorg (woonzorgcentra, assistentie-woningen, bijzondere jeugdzorg, ouderenzorg …), sociale huisvesting en de ruimere publieke sector (ontmoetingscentra …). Age Van Oevelen: “In welke sector het project zich ook situeert: Architektenburo Jef Van Oevelen staat voor rationele, leesbare en bruikbare architectuur en gaat  telkens in dialoog met alle betrokkenen, zoekend naar het maximaal haalbare, naar alle mogelijke opportuniteiten voor bouwheer en omgeving. We geloven graag dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan een zorgzame maatschappij, waarin een aangename omgeving een grote impact heeft op het welzijn van ons allemaal.”

Enkele zeer recente toonaangevende projecten van Architektenburo Jef Van Oevelen zijn ‘Schoem’ in Hoevenen – een combinatie van dertig sociale seniorenflats, vijf zorgwoningen en een dienstencentrum – en ‘Poltem’, een nieuwe polikliniek in Temse.   

Functionaliteit en energiezuinigheid troef in nieuw ontmoetingscentrum

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met een polyvalente zaal, bibliotheek en café vindt iedereen zijn gading in het nieuwe ontmoetingscentrum. In het ontwerp van Architektenburo Jef Van Oevelen staan functionaliteit en energiezuinigheid centraal.

De polyvalente zaal kreeg een industriële afwerking. Foto: Lighthouse Productions / Dirk Verwoerd.

De gemeente Brecht broedde al langer op plannen om het bestaande ont-moetingscentrum grondig te renoveren. “Na een uitgebreide haalbaarheids-studie bleek echter dat de realisatie van een nieuwbouw een verstandigere keuze was”, vertelt zaakvoerder Jef Van Oevelen. “Zo wilde de opdrachtgever een energieneutraal gebouw optrekken, wat zeer moeilijk is als je van een verouderd volume moet vertrekken. Bovendien bleek een nieuwe inplanting tal van voordelen met zich mee te brengen, zoals een betere verwevenheid met de stedelijke omgeving.” Het resultaat is een compact nieuwbouwvolume dat centraal op het terrein is ingeplant en een zeer laag E-peil haalt (E20) dankzij onder meer doorgedreven isolatie, verwarming en koeling via een lucht-waterwarmtepomp, ledverlichting en elektriciteitsproductie via PV-panelen. 

Functionele invulling

Aan de zijde van de Dorpsstraat is een dorpsplein gecreëerd dat de overgang maakt tussen voetpad, esplanade en het ontmoetingscentrum. Daar bevinden zich een twintigtal parkeerplaatsen onder een dak van bomen. De ingang van het ontmoetingscentrum loopt over een beschutte buitenruimte, naast het café, die meteen ook het terras van het café vormt. Bezoekers betreden het gebouw via een flexibele open ruimte die als vestiaire kan fungeren. De achterliggende afsluitbare foyer kan tevens als aparte feestzaal gebruikt worden. Het sanitaire volume is als een buffer tussen de foyer en de polyvalente zaal geplaatst. In het centrale volume bevindt zich ook de leerkeuken, die langs buiten bereikbaar is, zodat traiteurs te allen tijde kunnen leveren. 

Ook de bibliotheek is ondergebracht in het nieuwe ontmoetingscentrum. (Foto: Lke Van Oevelen)

De zaal grenst aan de ruime parking, die bereikbaar is via de achterzijde, waardoor het verkeer geen belemmering vormt voor de bezoekers. De zaal kreeg een industriële afwerking met een opvouwbare tribune en een loopbrug voor het plaatsen van de technische installaties. Alle infrastructuur kan bediend worden vanuit de aanpalende regiekamer. Op de verdieping zijn de bibliotheek en twee vergaderzalen ondergebracht. De bibliotheek kreeg een buitenterras, dat tegelijk de overkapping van het onderliggende caféterras vormt.

Speelse zijgevel

De gevels zijn langs de buitenzijde geïsoleerd en bedekt met een witte bepleistering. De zijgevel springt in het oog vanwege zijn houten bekleding met felgekleurde raampartijen en de glazen gevel op het gelijkvloers. Deze laatste kan volledig opengezet worden, waardoor de feestruimte doorloopt van binnen naar buiten. “De gekleurde elementen in de zijgevel hebben zowel een esthetisch als functioneel nut”, vertelt Jef Van Oevelen. “Ze creëren een speels effect, terwijl de uitkragende delen dienstdoen als zonwering. De hellende dakvorm is gekozen in functie van de energieprestatie. Op deze manier liggen de zonnepanelen minimaal in het zicht en hebben ze een optimale helling. De dakvorm bevordert tevens de akoestiek van de onderliggende theaterzaal.”

Ook de bibliotheek is ondergebracht in het nieuwe ontmoetingscentrum. (Foto: Lke Van Oevelen)

Zuiver rationeel

Naast de energiezuinigheid schuilt de sterkte van het nieuwe ontmoetingscentrum in het feit dat alle ruimtes en functies autonoom kunnen werken. Iedereen, van artiesten over verenigingen tot lezers van de bibliotheek, kan de functionaliteit benutten zonder dat de rest van het gebouw er invloed van ondervindt.

“Bij elk project vertrekken wij steevast vanuit de kwaliteiten van de omgeving. We gaan daarbij op zoek naar wat er kan bijgestuurd worden en wat de toekomstmogelijkheden zijn. We vertalen het programma van eisen op een
zuiver rationele manier naar een haalbaar bouwprogramma. Daar is ontzettend veel voorstudie voor nodig. Deze werkwijze leidt niet zozeer tot spektakel-architectuur, maar wel tot een gebouw dat doet wat het moet doen, waar verschillende gebruikers naast elkaar, maar tegelijkertijd ook allemaal samen kunnen werken. En dat is waar een ontmoetingscentrum om draait”, besluit Jef Van Oevelen.   

De gekleurde ramen in de zijgevel creëren een speels effect. (Foto: Lke Van Oevelen)