Tagarchief: Asbest

Asbest is ook in publieke ruimtes nog steeds aanwezig

Naamloos-1-kopiëren
Lees het gehele artikel

Hoewel asbest in principe al sinds 2001 verboden is, vinden we dit beruchte gesteente nog vaak terug in bouwmaterialen. En dat is niet zo verwonderlijk, want asbest werd vroeger veel gebruikt, heel veel. Dit artikel is er om je meer informatie te geven over asbest in openbare ruimten, bewustwording te creëren en vertelt je hoe je actie moet ondernemen bij gevaar voor asbest.

Wat is asbest?

Asbest zelf is een gesteente met daarin onbrandbare asbestvezels. Het zijn net die vezels die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens en meer specifiek op het moment waarop asbest niet meer goed verankerd is in het dragermateriaal. Dit wordt veroorzaakt door slijtage, en zien we dus bij oudere materialen, maar ook door afbraak. Er komen dan minuscule asbestvezeltjes vrij en als je die inademt, kunnen die tien tot wel veertig jaar later heel wat gezondheidsschade aanrichten. Hoe meer je van die deeltjes inademt, hoe groter het risico op gezondheidsproblemen. Net daarom is een goede sensibilisering en bewustmaking belangrijk. Daarnaast is een grondig en effectief asbestbeleid noodzakelijk. Asbest is immers nog steeds aanwezig in publieke gebouwen en jeugdinfrastructuur zoals scholen, crèches of scoutslokalen, maar ook elders in een stad of gemeente komt het nog veel voor. Asbest verwijderen en een veilige omgeving creëren moet dan ook voorop staan, zegt ook Kom op Tegen Kanker.

Asbest verwijderen doe je niet zomaar

Door zijn gevaarlijk karakter is asbest verwijderen niet zo evident. Je doet het niet zomaar. Ga dus thuis zeker niet zelf aan de slag met een asbestdak of -muur af te breken. Denk je dat er asbest in je dak zit en wil je het renoveren? Schakel dan altijd een professional in en laat een offerte voor dakwerken opmaken.

Ook in de publieke ruimte is er nood aan bewustwording en een goede opvolging van het beleid. De overheid heeft bijna 28 miljoen vrijgemaakt om asbest in jeugdinfrastructuur te verwijderen of veilig te onderhouden. Hebben we te maken met onverankerd of verweerd asbest? Dan moet het asbest verwijderd worden door een professionele asbestverwijderaar. De juiste bescherming, kennis en opleiding is een absolute must én verplicht voor het professioneel verwijderen van onverankerd asbest.

Asbest op school

Denk je dat er asbest is in een gebouw op school? Laat dit dan niet ongemerkt voorbijgaan, want veel kinderen kunnen in contact komen met deze ongezonde vezels. Het beste wat je kan doen is dit melden aan een bevoegde. Die zal een asbestinventarisatie laten opstellen en daarmee ook een asbestbeheersplan als er effectief asbest in het schoolgebouw aanwezig is. Voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal moet een stappenplan worden gevolgd. Dat kan gaan van inkapselen tot verwijderen als de asbest beschadigd, verouderd of gevaarlijk blijkt te zijn.